Voor jou, gratis, dit e-book. Vertel ons waar we het naar toe mogen sturen!  

Close

Speed Search!

Snel zoeken naar een passende training.

Beoordelings- en functioneringsgesprekken
Regelmatig voert u beoordelingsgesprekken of functioneringsgesprekken met uw medewerkers over hun functioneren in de afgelopen periode, of u bent voornemens dat te gaan doen. Hoe kaart je lastige punten, zoals kritiek op het werkgedrag van uw medewerkers, op een effectieve manier aan? Hoe laat je een medewerker zelf over oplossingen nadenken? Hoe breng je samen met de medewerker zijn of haar competenties en aspiraties voor het voetlicht?

Op dit soort vragen komt in deze training een antwoord. U leert samen lering te trekken uit het verleden, maar u richt uw blik natuurlijk ook op de toekomst. Omzien, maar ook voorruitkijken! 

- Voor wie

Leidinggevenden die beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren en deze gesprekken willen verbeteren.

+ Wat leert u

Na de training kunt u effectieve beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren, waarin u samen omziet naar het functioneren in de afgelopen periode en constructief vooruitkijkt naar de toekomst.

+ Duur van de training

De training duurt 1 dag, voorafgegaan door een telefonische intake.

Het hier beschreven programma dient als voorbeeld. Na inventarisatie van uw leerwensen maken wij een voorstel op maat. Trainingsbureau GOAL trainingen traint groepen van 5 - 500 personen. Voor individuele leervragen (1/2 personen) biedt trainingsbureau GOAL trainingen 'Coaching on the job' van 2-3 bijeenkomsten.

Modules van deze training zijn ook als korte workshop te organiseren. Combinaties van workshops laten zich uitstekend samenstellen in een interactief trainings-event! Grote groepen trainen?  Vraag naar een voorstel op maat over  veranderencommunicatiesamenwerkenleiderschap en samenwerken, en verbinding.

Wij leveren maatwerk! Ook voor uw organisatie. Bel GOAL trainingen 010 - 71 444 55, stel 'live' uw vraag aan onze opleidingsadviseur of stuur ons een e-mail.

+ Wat houdt de training in

De volgende onderwerpen staan op het programma

♦  De verschillen tussen het beoordelingsgesprek en het functioneringsgesprek;
♦  De structuur van een functioneringsgesprek;
♦  Het model voor een beoordelingsgesprek;
♦  Luisteren, doorvragen, feedback geven en confronteren;
♦  Problemen herkennen en samen oplossen;
♦  Werkbare afspraken maken.

+ Hoe gaan we te werk

De training is gebaseerd op het principe ‘leren door te doen’. De trainer houdt korte inleidingen. Deze worden onmiddellijk gevolgd door oefeningen. We houden de theorie zo kort mogelijk: in de training ligt de nadruk op het oefenen van vaardigheden en het uitwerken van cases. Er is veel ruimte om ervaringen uit te wisselen. U kunt ook zelf situaties inbrengen, zodat u oefent wat u lastig vindt.

Iedere deelnemer wordt bij de nabespreking betrokken; we maken video-opnames en bekijken zo nodig delen ervan. We benadrukken de sterke kanten van de deelnemers. U krijgt dus opbouwende en zinvolle feedback. Op de tweede dag werken we met een acteur.