Knoppen zichtbaar
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Knoppen verstoppen

Samenwerken op het hoogste niveau

De tweede wereldoorlog heeft het woord collaboreren een negatieve lading gegeven. Dat is jammer want daardoor is het verschil tussen collaboreren, coördineren en coöpereren verdwenen. Collaboreren, coördineren en coöpereren zijn alle drie vormen van samenwerken. Ze zijn echter niet hetzelfde! Het is op één hoop gegooid en vervangen door het woord samenwerken. Collaboreren, coördineren en coöpereren geven echter de verschillende niveaus van samenwerken aan die ik in deze blog duidelijk maak. Ieder niveau vraagt om andere vaardigheden, tools en leiderschap. Het begrijpen van deze nuances kan je helpen succesvol samen te werken.

Samenwerken op het hoogste niveau

Samenwerken op het hoogste niveau

De verschillen hebben te maken met de mate waarin de samenwerkende partijen afhankelijk zijn van elkaar of een gezamenlijk doel hebben.

Coöpereren
Je spreekt van coöpereren wanneer twee of meer mensen informatie, tools, middelen of bronnen delen om hun individuele doel te halen. Men is hierbij niet afhankelijk van elkaar en heeft geen gezamenlijk doel. Op dit niveau van samenwerken worden er resultaten geboekt maar alleen om ieders individuele inspanning.

Coördineren
Bij coördineren komt de lat wat hoger te liggen als bij coöpereren. Teams delen informatie en bronnen zo dat ieder teamlid zijn specifieke bijdrage kan leveren aan het gezamenlijke doel. Het gaat bij coördineren over het uitvoeren en toepassen. Niet om het creëren van iets nieuws. Teams op dit niveau worden soms tijdelijk gevormd en worden weer opgeheven wanneer het doel bereikt is. Bijvoorbeeld het organiseren van een beurs.

Collaboreren
Collaboreren is de hoogste graad van samenwerking. Bij collaboreren gaat het om samen iets nieuws creëren om daardoor een gezamenlijke doelstelling te behalen. De onderlinge afhankelijkheid is groot en zonder een gezamenlijk doel zou er geen resultaat geboekt kunnen worden. Collaboreren kan ook buiten een team, zelfs buiten het bedrijf, met compleet vreemden of zelfs met de concurrent gebeuren.

Leiderschap
Collaboreren kan zonder één leider. In tegenstelling tot een team, waar één leider verantwoordelijk is voor het behalen van het doel, is het collaboratief leiderschap afhankelijk van de context. Tijdens collaboreren verschijnt een leider wanneer leiderschap nodig is. Bij collaboreren wordt dit leiderschap gemakkelijk geaccepteerd en zelfs verlangd. Door het gezamenlijke doel voelen mensen zich sterk betrokken en zullen hard werken om het te halen. Zelfs als ze niet kunnen instemmen met de huidige acties om dat uiteindelijke doel te behalen.

Grieks denken
Ons denken is nog altijd gestoeld op de grote drie; Aristoteles, Plato en Socrates. Dit denken heeft altijd gewerkt in een maatschappij waar veranderingen zich zeer langzaam voltrekken. In de huidige tijd volgen veranderingen elkaar in een ongekende snelheid op. Dat vraagt om een andere manier van denken, en andere manier van samenwerken (collaboreren) en een andere manier van leidinggeven; ‘collaborative leadership’.

Collaborative leadership
Collaborative leadership is gebaseerd op respect, vertrouwen en een wijs gebruik van macht. Leidinggevenden zullen op dit niveau bereid moeten zijn die macht en controle los te laten. Collaboreren gebeurt niet in een traditionele, top-down, hiërarchische organisatie. Mensen hebben vrijheid nodig om hun eigen oordeel te vormen. Er moet geëxperimenteerd kunnen worden, fouten gemaakt mogen worden en geleerd worden van die fouten. Er moet gelegenheid zijn om samen te denken, elkaars ideeën en bijdrages te respecteren om nieuwe ideeën de kans te geven naar boven te komen.

Richting aangeven
Het is de verantwoordelijkheid van de leiders van onze organisaties om richting te geven, hulp, training en coaching te bieden om hun teams optimaal met elkaar te laten samenwerken. Die richting zit hem minder in een mooie functiebeschrijving of mission statement maar meer in het voorbeeldgedrag en de acties die we dagelijks van hen zien.

De menselijke factor
Voor succesvol samenwerken is geen simpele formule. Het is niet alleen maar mooi en prachtig. Of er nu teamwerk, coöperatie of collaboreren verwacht wordt, samenwerken kent zijn uitdagingen. Die uitdagingen zitten niet het minst in de nukken van het menselijke gedrag. We moeten de gebruiksaanwijzingen van onze collega’s leren hanteren om te weten hoe ermee om te gaan wanneer we effectief willen samenwerken. Daarnaast kan breder denken en de beschikking over samenwerkingstools ons helpen het hoogste niveau van samenwerken na te streven.

Op jouw succes!

Adrian van Iersel | GOAL trainingen

Meer blogs over dit onderwerp:

Wil je net als ruim 8.500 andere lezers iedere maand de tips in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan gratis in voor de GOAL Inspirator.  Snel en eenvoudig ook weer af te melden. Je ontvangt dan meteen het gratis E-book ‘Doelen stellen’

Ebook Doelen Stellen | GOAL trainingenWaardeer je ons werk en onze blogs? Deel ze met je vrienden op social!

Deel dit aub!
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Leave a comment

9 tips voor een uitmuntende klantenservice

Een uitmuntende klantenservice kan zorgen voor klanten die hun leven lang loyaal blijven aan je bedrijf. Zij zullen als ambassadeurs je bedrijf willen aanprijzen bij hun familie, vrienden en collega’s.
Een uitmuntende klantenservice begint bij het verlangen om werkelijk je klanten te willen verrassen. Daarbij moet je verder denken dan het verkopen van je diensten en producten. Je zult je moeten verplaatsen in de klant om hun beleving te begrijpen wanneer zij je winkel of website bezoeken en wat ze op dat momenten voelen, zien, horen, voelen en denken. Zo kom je erachter wat jij kunt doen om die beleving te verbeteren en misschien wel onvergetelijk te maken!

9 tips voor een uitmuntende klantenservice

9 tips voor een uitmuntende klantenservice

Hier zijn 9 tips voor een uitmuntende klantenservice zodat je je bedrijf verder kunt verbeteren en kunt bouwen aan een uitmuntende klantenservice!

1.  Ken je product/service
Om een goede klantenservice mogelijk te maken, moet je weten wat je verkoopt. En wel van binnen en van buiten. Zorg ervoor dat je weet hoe je producten werken. Zorg dat je team de antwoorden kent op de meest gestelde vragen over je producten en waar ze de kennis kunnen halen wanneer er inhoudelijke vragen komen.

2.  Wees vriendelijk
Klantenservice begint met een glimlach. Wanneer er persoonlijk contact is met klanten is een welgemeende, warme begroeting het eerste wat een klant zou moeten ervaren wanneer ze in contact komen met jou of één van je medewerkers. Zelfs wanneer je klantenservice telefonisch verzoeken van klanten aanneemt, moet die lach doorklinken. Vriendelijk zijn is niet moeilijk voor mensen die er zin in hebben en ervan houden mensen te helpen.

3.  Zeg ‘Dank je wel’
Een dankbaar ‘Dank je wel’ wordt nooit vergeten en kan je klanten bevestigen in hun keuze voor jouw bedrijf. Het maakt niet uit wat voor bedrijf dat is, een ‘dank je wel’ bij het krijgen van een opdracht of het betalen van een rekening is een van de makkelijkste manieren om van uitmuntende klantenservice een gewoonte te maken.

4.  Train je team
Het is van groot belang je te verzekeren dat al je medewerkers, dus niet alleen de verkoopmedewerkers, of alleen de klantenservice, maar al je medewerkers, ook je parttimers en weekendkrachten ervan doordrongen zijn hoe zij zich gedragen tegenover een klant. Leer hen hoe te handelen wanneer ze een probleem voor een klant moeten oplossen. Bied hen regelmatig training zodat ze de vaardigheden hebben om in alle fases van de klantbeleving een uitmuntende klantenservice te kunnen bieden.

5.  Toon respect
Klantenservice gaat bijna altijd over emoties, dus het is belangrijk dat jij en je team altijd behoedzaam er respectvol met die emoties omgaan. Laat nooit jouw eigen emoties de controle over jouw gedrag overnemen zodat je de rust behoudt en alles kunt doen om de klant tevreden je zaak te laten verlaten.

6.  Luister
Luisteren is één van de krachtigste geheimen van een uitmuntende klantenservice. Luisteren betekent vooral horen wat de klant zegt, met woorden maar ook non-verbaal èn wat hij bedoelt achter die woorden. Luisteren doe je dus met je oren, met je ogen èn met je hart. Uitmuntende klantenservice ontwikkelt zichzelf wanneer je voortdurend verbeteringen doorvoert die je klanten je aanreiken. Verzeker je ervan dat je klant niet alleen tevreden is met je producten of diensten die je verkoopt, maar ook met het proces van bestellen, kopen, de contacten met jou en je medewerkers. Wanneer je dit doet, is ook jouw bedrijf op weg naar het leveren van een uitmuntende klantenservice.

7.  Wees pro-actief
Er is niks erger dan een reactieve houding tegenover een klant die hulp nodig heeft. Of dat nu is bij het melden van een probleem of bij het adviseren van een product of dienst. Het is belangrijk om pro-actief in te gaan op alle verzoeken, zelfs als die alleen non-verbaal of indirect gemeld worden. Een keer te vroeg of misschien ietwat onjuist geïnterpreteerd is nog altijd beter dan dat een klant zich genegeerd voelt.

8.  Vraag om feedback
Je zult je nog verbazen wat je van je klanten kunt leren wanneer je hen vraagt hoe je hen beter van dienst kunt zijn, wat ze denken van je bedrijf, je producten en je service. Je kunt een papieren of digitale enquête organiseren maar je kunt ook gewoon je klanten aanspreken of opbellen om te horen wat hun mening is.

9.  Zet je feedback om in actie
De ontvangen feedback moet je omzetten in actie. Hoe kun je de feedback gebruiken om jouw klantenservice verder te verbeteren. Neem de tijd om de feedback door te nemen en de punten te bepalen die verbeterd kunnen worden. Implementeer die verbeteringen en zorg ervoor dat ze geïntegreerd worden in jouw onderneming

Uitmuntende klantenservice ontwikkelt zichzelf wanneer je voortdurend verbeteringen doorvoert die je klanten je aanreiken. Verzeker je ervan dat je klant niet alleen tevreden is met je producten of diensten die je verkoopt, maar ook met het proces van bestellen, kopen, de contacten met jou en je medewerkers. Wanneer je dit doet is ook jouw bedrijf op weg naar het leveren van een uitmuntende klantenservice.

Op jouw succes!

Adrian van Iersel | GOAL trainingen

Meer blogs over dit onderwerp:

Wil je net als ruim 8.500 andere lezers iedere maand de tips in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan gratis in voor de GOAL Inspirator.  Snel en eenvoudig ook weer af te melden. Je ontvangt dan meteen het gratis E-book ‘Doelen stellen’

Ebook Doelen Stellen | GOAL trainingenWaardeer je ons werk en onze blogs? Deel ze met je vrienden op social!

Deel dit aub!
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Leave a comment

De behoefte aan betere samenwerking groeit! (7 tips)

Organisaties  worden steeds complexer waarbij het de tendens is om meer werk te doen met minder mensen. Daarom is er een snel groeiende behoefte aan betere samenwerking. Samenwerking met je eigen teamleden en samenwerking met andere teams, afdelingen en andere disciplines. Ook virtuele samenwerking en samenwerking tussen zelfstandigen zijn snel groeiende samenwerkingsvormen. Maar hoe goed werken wij als leidinggevende en als teams nu eigenlijk samen? De volgende 7 tips helpen om de samenwerking te verbeteren.

Beter samenwerken

De behoefte aan betere samenwerking groeit! (7 tips)

1.  Feedback sessies
Houd een open discussie tussen de mensen en teams die moeten samenwerken. Bepaal de gebieden waarin de samenwerking verbeterd dient te worden. Praat over de verschillende manieren waarop een ieder een betere bijdrage kan geven binnen die samenwerking. Naast feedbackworkshops kan de workshop Beeldenstorm hier een belangrijke bijdrage aan geven.

2.  Bepaal een gezamenlijke visie
Wanneer alle betrokkenen het doel en de visie om daar te komen helder hebben, is het voor hen makkelijker en waarschijnlijker om hun eigen doelen opzij te zetten en zich te focussen op de gezamenlijke doelen. Waarden als Kompas is een workshop die hier veel duidelijkheid in kan brengen.

3.  Verander de manier van communiceren
Het is niet wat er gezegd wordt, maar hoe het gezegd word dat de toon van de samenwerking bepaalt. Bepaal gezamenlijk hoe je duidelijk en in verbinding met elkaar kunt communiceren en houdt elkaar eraan zodat het een standaard wordt binnen de teams. De vaardigheid van verbindend communiceren is essentieel om in hectische tijden duidelijk te zijn in wat je in de samenwerking verwacht.

4.  Zonder wrijving geen glans
Teams waarin conflicten niet worden uitgesproken presteren 15 procent minder dan teams waar een gezonde discussie gevoerd mag worden. Geen oeverloos op en neer gegooi van verwijten maar een gezond debat over ideeën en oplossingen. Onze workshop Lagerhuis , ondersteund door vaardigheden over probleemoplossing en creatief denken geven daar inhoud en richting aan.

5.  Aan de slag
In een werkoverleg kun je het volgende meteen toepassen. Vraag ieder teamlid om met één punt van kritiek te komen op de samenwerking en daarbij een idee of oplossing hoe dat beter zou kunnen. Dan maak je een kort rondje waarin ieder teamlid aangeeft hoe hij een bijdrage kan geven aan de suggestie ter verbetering. Het is te gemakkelijk om problemen bij anderen te laten. Wanneer iedereen een bijdrage moet leveren en deel kan uitmaken van de oplossing dan worden verwijten minder en neemt verantwoordelijkheid toe.

Beter samenwerken

6.  Werken aan vertrouwen
Uit een recent onderzoek bleek dat vertrouwen binnen het team één van de grootste uitdagingen wordt voor 2016. Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Om dat sneller te laten verlopen hebben wij een breed scala aan teamtrainingen. Overigens kan dat ook met een paard… Heeft jouw organisatie al teambuilding aangeboden om vertrouwen en communicatie te verbeteren?

7. Werken aan betrokkenheid
In de snelle en chaotische werkomgeving van vandaag lijkt het wel of iedereen onder druk staat om prestaties te verbeteren. Alleen betere resultaten eisen is niet genoeg. Als organisatie moet je ook ondersteuning, training en middelen bieden om dat te kunnen bereiken. Het is niet alleen belangrijk om de resultaten te belonen, maar ook de prestatie van mensen die daar toe kan leiden, zonder dat het resultaat er al is! Het zijn gemiddeld slechts 15-20% van je team die excelleren in het werk. Beloon hun inspanningen zodat ze betrokken blijven werken aan de teamdoelstellingen en met hun inzet de rest van je team zullen inspireren.

Op jouw succes!

Adrian van Iersel | GOAL trainingen

Meer blogs over dit onderwerp:

Wil je net als ruim 8.500 andere lezers iedere maand de tips in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan gratis in voor de GOAL Inspirator.  Snel en eenvoudig ook weer af te melden. Je ontvangt dan meteen het gratis E-book ‘Doelen stellen’

Ebook Doelen Stellen | GOAL trainingenWaardeer je ons werk en onze blogs? Deel ze met je vrienden op social!

Deel dit aub!
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Leave a comment

14 zaken die je parttimers minimaal moeten leren

Uiteraard heb je een goed opleidingsprogramma voor je vaste en parttime medewerkers. Toch? Dat maakt je onderscheidend vermogen immers groter. Maar in de drukke decembermaand wordt er toch vaak extra personeel ingezet dat het met een korter inwerkingsprogramma moet doen. Maak echter niet de fout hen alleen het bedienen van de kassa bij te brengen! De klant is namelijk belangrijker dan die kassa. Vergeet niet deze 14 zaken die je parttimers minimaal moeten leren!

14 zaken die je parttimer minimaal moet leren

14 zaken die je parttimer minimaal moet leren

1.  De klant komt altijd eerst
Wanneer je een klant ziet, stop je met uitpakken, poetsen of wat je ook op dat moment aan het doen bent. Je loopt naar de klant toe, maakt oogcontact, lacht en zegt vriendelijk ‘goedemorgen’ of ‘goedemiddag’.

2.  Geef aandacht en biedt hulp aan
Wanneer een klant ergens voor wacht of wat langer stil blijft staan bij een artikel of display dan gemiddeld, loop je er naar toe en vraag je: ‘Goedemiddag, ik zie u bij de … staan. Kan ik u helpen?
Er zijn betere openingen maar met deze kom je een heel eind!

3.  Luister aandachtig
Ieder klant heeft een reden waarom hij nu net vandaag naar jouw winkel kwam. Wanneer je oprecht geïnteresseerd bent in wat de klant vandaag bij jou hoopt te vinden, vliegt niet alleen de tijd voorbij, je zult ook vele leuke gesprekjes hebben en méér verkopen!

4.  Jij bent wij!
Praat niet over ons bedrijf als zij of hun. Je klinkt dan alsof je hier helemaal niet thuis bent. Maar jij bent, ook al is het nu parttime en/of met de feestdagen onderdeel van dit team en ons succes. Wij zouden het zonder jou niet redden.

5.   Kom op tijd!
Wij moeten, nog meer bij de verwachtte drukte, altijd op jou kunnen rekenen. En er kan van alles gebeuren op de weg hier naar toe. Het kan druk op de weg zijn, slecht weer, files, bruggen die openstaan en parkeerplekken die moeilijk te vinden zijn. Vertrek op tijd en kom op tijd. Wij willen geen excuses horen waarom het niet lukte.

6.  Zet die telefoon uit
Wanneer je hier bent, willen we 100% jouw aandacht voor het werk hier op de vloer. Wij betalen je liever niet minder omdat 20% van je aandacht steeds naar je handpalm ging. En… op je horloge kun je ook zien hoe laat het is. De tijd gaat bovendien vlugger wanneer je met je aandacht daar bent die jouw salaris vandaag komen brengen. Onze klanten!

7.  Geen vuile buiten hangen
Het is een drukke tijd. Dat geeft veel stress voor onze klanten voor ons. Kalm en discreet blijven gaat ons helpen. Klanten kunnen boos, onredelijk en soms gewoon onbeschoft zijn. Verlaag je niet tot dit gedrag, toon begrip en zoek naar een oplossing. Houdt hun verhalen voor jezelf en deel ze niet met je collega’s, vrienden en familie. Ook dat is professionaliteit.

8.  Privéproblemen thuislaten
We hebben allemaal zo onze persoonlijke beslommeringen, problemen, stress en zorgen. Hier op het werk gaat het allemaal een stuk beter als we ons focussen op de drukte hier. Extra problemen zijn dan werkelijk niet gewenst. Daarom kun je, voordat je binnenkomt, jouw problemen bij de deur laten staan. Geloof me, die staan er ’s avonds nog. Èn het wordt hier binnen een stuk gezelliger!

9.  Nooit met legen handen lopen
Neem altijd wat mee als je ergens naar toe loopt. En mocht je niets mee te nemen hebben, houd dan je ogen open. Wanneer je iets ziet, over iets heen moet stappen, of ergens tegenaan schopt, raap het op, neem het mee en zorg dat je het daar brengt waar het hoort. Dat geldt voor afval, prijsbordjes, of een vuile luier. Yep, ook die komen we zo af en toe tegen. Be prepared!

1o. Vrienden zijn geweldig!
Het is super om vrienden te hebben maar de winkel is geen honk. Laat je vrienden je niet hier bezoeken terwijl je aan het werk bent. Spreek gewoon gezellig na het werk met hen af!

11.  Communiceer flexibiliteit
Het is geweldig dat je flexibel bent en wilt zijn. Dat geldt ook voor het rooster. Het kost iedere keer weer een hoop tijd om dat rond te breinen. Wanneer je vraagt of gevraagd wordt om diensten, dagen of pauzes te ruilen, vraag dan ook even je manager om toestemming. Wel zo duidelijk!

12. Eerlijk zijn
Wij willen eerlijk zijn tegen jou en tegen onze klanten. Dat vragen wij ook van onze klanten en van jou. Diefstal nemen we dan ook heel serieus. We zullen dat onderzoeken en aangifte ervan doen. We checken ook steekproefsgewijs het afval. Op die manier kunnen wij eerlijke prijzen vragen aan onze klanten en een eerlijk salaris betalen aan jou.

13. Wat is duur?
Soms vindt je iets duur. Of juist niet duur. Maar wanneer we zelf iets vinden, hoeft onze klant niet diezelfde mening te hebben. Bepaal dus niet zelf of iets wel of niet duur is. Dat maakt de klant bij ons gewoon zelf uit! Het is jouw taak de klant goed bij zijn vraag te helpen en hem de beste oplossing te verkopen. Dan heeft iedereen de beste feestdagen!

14.  Relax!
Jij bent niet perfect en wij ook niet. We zijn allemaal mensen. En mensen maken fouten of weten niet alles. En dat is prima! Een goed gevoel voor humor en wat relativeren (Het is maar werk..) houden de stress levels laag en de klant tevreden. Een fijne tijd bij ons!

Op jouw succes!

Adrian van Iersel | GOAL trainingen

Meer blogs over dit onderwerp:

Wil je net als ruim 8.500 andere lezers iedere maand de tips in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan gratis in voor de GOAL Inspirator.  Snel en eenvoudig ook weer af te melden. Je ontvangt dan meteen het gratis E-book ‘Doelen stellen’

Ebook Doelen Stellen | GOAL trainingenWaardeer je ons werk en onze blogs? Deel ze met je vrienden op social!

Deel dit aub!
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Leave a comment

Beter je emoties begrijpen

Emoties en gevoelens hebben een functie. Ze zijn de boodschappers die ons vertellen ons wat we nodig hebben. Ze leren ons naar onzelf te luisteren en onze behoeften te ontdekken. En dat is belangrijk. Want als we onze behoeften niet kunnen vervullen zijn we niet gelukkig. Soms worden we zelfs ziek. (Burn-out) Beter je emoties begrijpen is belangrijk om helder te krijgen wat je gevoel je vertellen wil. Alleen dan kan het je helpen bij het maken van de keuzes die voor jou belangrijk zijn.

Beter je emoties begrijpen

We zijn allemaal geboren met 4 primaire gevoelens. Die we, om het makkelijk te maken, allemaal laten beginnen met een B.

 • Blij
 • Bang
 • Boos
 • Bedroefd

Je hebt er veel meer maar alle andere emoties (schaamte, teleurstelling, medelijden, jaloezie, etc). Deze vallen onder secundaire emoties omdat er denken bij te pas komt. In deze blog laat ik secundaire emoties buiten beschouwing. Laten we deze 4 primaire emoties eens wat nader bekijken; 

Blij – Tijdloos
Blijdschap vertelt je dat al je behoeften op dat moment vervult zijn. Kijk maar naar de blije baby. Deze is gelukkig totdat er een behoefte niet vervuld wordt. Dan laat ie dat, luidruchtig, merken. Blijdschap geeft aan dat het goed is. Je bent gelukkig met dat wat er is of je hebt er juist veel lol in. Blijdschap is tijdloos. .

Bang – Gaat over de toekomst
Bang ( Angst) is de gekoppeld aan de toekomst.  Angst voel je wanneer een ongewenste situatie zich aandient of zelfs alleen maar in je gedachten opkomt. Een situatie die je niet wilt, die bedreigend is of je onzeker maakt. Angst prikkelt ons ervoor te zorgen dat datgene waar we bang voor zijn niet gaat gebeuren. In het dierenrijk noemen we dat Freeze, Fight, Flight. Je kunt dus voor iets wegvluchten, je ervoor verbergen of juist erop afgaan om het te voorkomen.
Angst laat je klein en kwetsbaar voelen.  Soms zelfs minderwaardig en machteloos. Uitdrukking geven aan deze gevoelens voorkomen dat ze onbewust een rol gaan spelen. Dat geeft je een dan een hoop verwarring. Je weet immers niet meer wat je voelt en dus niet meer wat je wilt.
Boos – Gaat over nu
Boos is gekoppeld aan het nu. Boos is de emotie die je voelt wanneer een ongewenste situatie zich nu op dit moment voordoet. Het is van de vier primaire emoties diegene die het meest dicht staat bij het krijgen van directe energie. Er komt vaak adrenaline vrij. En dat is handig, want bij deze emotie is er ook vaak weinig tijd. We willen dat de ander ziet dat we boos zijn. Door onze boosheid maken we onzelf als het ware ‘groter’ en imposanter.
Vaak vinden we het moeilijk om boosheid op het moment zelf te uiten. We uiten onze boosheid pas later, als we er iemand anders over vertellen. Omdat we ons niet werkelijk hebben kunnen uiten, kunnen we dat soort boosheid soms jarenlang met ons meedragen. We kunnen bijvoorbeeld een hele tijd later onredelijk of boos worden tegen iemand in een situatie die daar enigszins op lijkt of op iemand die op die persoon lijkt.

Bedroefd – Gaat over het verleden
Bedroefd zijn (Verdriet)  is gekoppeld aan het verleden. Verdriet is het proces van het aanvaarden van een ongewenste situatie. Iets waar je niks meer aan kunt doen.  Zoals bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare, het verliezen van je baan, een chronische ziekte, geen kinderen kunnen krijgen.
Verdriet laat je voelen hoe belangrijk datgene of diegene voor je was.  Het brengt je in verbinding met jouw waarde (behoefte) Door verdriet te hebben (rouwen), maak je ruimte voor iets nieuws. Verdriet lucht op. Verdriet helpt je te kunnen loslaten.
Boos kan kort en hevig zijn. Soms leidt dat tot agressie. Verdriet kost vaak meer tijd. In onze Westerse wereld is dat wel eens lastig. Rationeel als we zijn (of zouden willen zijn) vinden we dat we er na 1 of 2 weken wel ‘klaar mee moeten zijn’. Verdriet verdwijnt echter niet door er geen aandacht aan te schenken. Zo is het echter ook met de andere emoties.

Emoties – Niet soft en wollig
Emoties worden, onterecht, vaak ervaren als soft en wollig. ‘We zijn tenslotte een commerciële organisatie’ is bijvoorbeeld zo’n argument. De spreker vergeet even dat er op dat moment al een emotie in het spel is bij hem…  Emoties zijn juist belangrijk. Zij vertellen ons wat wij, of onze klanten, gasten, bewoners, cliënten of hoe de ‘klant’ bij u ook heet, nodig heeft.
We vinden het vaak moeilijk onze eigen emoties te benoemen. Laat staan die van onze klanten. Toch geeft juist het communiceren van onze emoties verbinding en brengt het ons dichter bij onze eigen en gezamenlijke doelstellingen (behoeften).  Je kunt dat leren in ‘Geweldloos communiceren’.

Op jouw succes!

Adrian van Iersel | GOAL trainingen

Meer blogs over dit onderwerp:

Wil je net als ruim 8.500 andere lezers iedere maand de tips in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan gratis in voor de GOAL Inspirator.  Snel en eenvoudig ook weer af te melden. Je ontvangt dan meteen het gratis E-book ‘Doelen stellen’

Ebook Doelen Stellen | GOAL trainingenWaardeer je ons werk en onze blogs? Deel ze met je vrienden op social!

Deel dit aub!
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Leave a comment

7 gedragingen van een groot leider

In de afgelopen twintig jaar veel geleerd over leidinggeven. Je kunt dan wel de titel hebben maar dat maakt je nog niet direct een groot leider. Ik heb de verschillen kunnen zien in aanpak en wat het effect was op de teams. Ik heb slechte, middelmatige, goede en grote leiders mogen meemaken.  En het maakte dus helemaal niks uit of dit nu in een kleine of een grote organisatie was. Je vindt goede en slechte leiders op alle plaatsen.

Ik heb 7 gedragingen van een groot leider omgezet naar wat suggesties die jij als leider, manager of leidinggevende kunt inzetten zodat jouw mensen tegen je op zullen kijken en geïnspireerd raken hetzelfde te gaan doen. Want goede leiders, daar kunnen we er nog wel een paar van gebruiken! Graag dus je aandacht voor groot leiderschap!

7 gedragingen van een groot leider

7 gedragingen van een groot leider

1.  Je mensen iets geven om in te geloven
Het is lastig om je team iets te laten doen wanneer het doel niet helder en onduidelijk is. Er zal geen enkele medewerker warm worden voor wat gedaan moet worden als jij, als leider, niet in staat bent om uitdrukking te geven aan het belang van het project. Zelfs als het niet zo’n spannend project is, wanneer jij als leidinggevende het belang ervan kunt aangeven en draagvlak weet te genereren zal ook deze taak met enthousiasme tot een goed einde worden gebracht.

2.  Zelf niet bang zijn je handen vuil te maken
Het is niet genoeg om je mensen te vertellen wat ze moeten doen en dan weg te lopen. Je team zal zich afvragen of dat wat ze gevraagd is om te doen wel echt zo belangrijk is. Lead by example. Laat je mensen zien dat dat wat ze aan het doen zijn, belangrijk is door zelf je mouwen op te stropen en je handen vuil te maken. Leiders staan met hun mensen in de loopgraven. Niet wat verderop achter een boom.

3.  Geef toe wanneer je fout zit
Gelukkig ben jij ook een mens en we maken allemaal fouten. Je kunt niet alle kwaliteiten bezitten!  Het is een foute gedachte wanneer je denkt dat je mensen je niet meer vertrouwen wanneer je toegeeft een fout te maken. Het tegenovergestelde is waar. Je bouwt vertrouwen op wanneer je ook je fouten toegeeft. Vertel je mensen wat er gebeurd is en wat je ervan geleerd hebt. Je maakt het dan ook voor hen een leermoment van.

4.  Geef toe wanneer je het zelf ook gewoon niet weet of kunt
Ja je zegt wel altijd dat je alles weet maar dat is met een knipoog toch? Wanneer je het eens een keertje niet weet, vindt je team dat echt geen ramp. Geef gewoon toe dat je het niet weet en zeg wat je gaat doen om het antwoord of de oplossing te vinden. Je bent ook dan een voorbeeld voor je mensen en het zit er dik in dat zij hetzelfde zullen doen als ze zelf het een keer niet weten. Het is beter om jezelf te dwingen direct problemen het hoofd te bieden dan je kop ervoor in het zand te steken.

5.  Luister en leer
Ok, jij bent dus de baas en je hebt waarschijnlijk meer ervaring dan de mensen in je team. In ieder geval in het geven van leiding. Hoe dan ook, onderschat niet het belang van de meningen en de observaties van je mensen. Die zijn om meerdere redenen belangrijk dus behandel die ook zo. Je mensen staan er dagelijks met hun neus boven. Het zit er dik in dat ze zien wat er fout gaat en waar hun collega’s over klagen. Dus wanneer iemand het lef en de betrokkenheid toont om naar je toe te komen om dit of dat te veranderen dan is het in ieders belang oprecht en betrokken te luisteren naar hetgeen er gezegd wordt.

6.  Werk aan jezelf
Groot leiders worden niet geboren, zij leren en groeien. Slechte leiders weigeren te erkennen dat ze iets te leren hebben of iets verkeerd doen. Maar denk je ook niet dat een medewerker liever werkt voor een leider die open staat voor nieuwe ideeën en nieuwe mogelijkheden omdat hij dan zelf ook zal groeien? Je kunt een ander alleen maar zover brengen als dat je zelf bent!

7.  Werk aan je team!
In een gemiddelde organisatie worden 15-20% van de mensen aangemerkt als medewerkers met een grote potentie. Dat is dus minder dan 2 op 10! Het heeft een enorme  impact op de output, de teamgeest en het verloop binnen je team. Onderschat niet wat het voor de betrokkenheid van je mensen betekent wanneer je een cultuur weet te creëren van groei en ontwikkeling. In recent onderzoek in de US bleek dat bijna 50% van de medewerkers het stimuleren van de ontwikkeling en het sturen op doelstellingen noteerde toen hun gevraagd werd wat ze van hun leidinggevende zouden willen. Werk aan je team!

Ik wil je er graag nog even op wijzen dat het feit dat je deze blog leest al bewijst dat jij als je rol als leider serieus neemt.  Dikke kans dat jij bij die 15-20% hoort of daar snel bij zult horen.

Op jouw succes!

Adrian van Iersel | GOAL trainingen

Meer blogs over dit onderwerp:

Wil je net als ruim 8.500 andere lezers iedere maand de tips in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan gratis in voor de GOAL Inspirator.  Snel en eenvoudig ook weer af te melden. Je ontvangt dan meteen het gratis E-book ‘Doelen stellen’

Ebook Doelen Stellen | GOAL trainingenWaardeer je ons werk en onze blogs? Deel ze met je vrienden op social!

 

 

 

Deel dit aub!
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Leave a comment

Top 10 struikelblokken voor ieder team

Ongeveer 60 procent van de tijd lukt het teams niet hun doelen te bereiken. Dat zijn schokkende conclusies die Dr. Parisi van het Blanchard Institute trok in haar onderzoek.  Niet alleen schokkend vanwege de tegenvallende resultaten, maar ook schokkend wanneer je je realiseert wat een dergelijke negatieve ervaring doet met de teamleden en het teamgevoel.
Parisi komt in haar onderzoek met een top 10 van wat er fout kan gaan in een team. Als leidinggevend is  het goed om deze top 10 struikelblokken voor ieder team scherp te hebben. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

top 10 struikelblokken voor ieder team

top 10 struikelblokken voor ieder team

1.  Gebrek aan planning
Teams worden vaak gevormd met weinig planning of voorbereiding. Als mensen bij elkaar komen in een team, hebben ze vragen die moeten worden beantwoord: Waarom zijn we bij elkaar? Wat zijn de doelstellingen? Welke rol zal ieder van ons spelen? Wat wordt er van mij verwacht? Tijd geïnvesteerd in planning betaalt zich 10-voudig terug in resultaten en minder frustratie.

2.  Gebrek aan ondersteuning voor een team cultuur
Dit blijkt op verschillende manieren, die allemaal schadelijk zijn. Bijvoorbeeld, management ‘machtigt’ het team, maar nog steeds blijft het management eisen dat alles worden ingediend bij de leidinggevende of het management weigert andere verantwoordelijkheden te verminderen voor mensen die deelnemen in het team. Geef het team de ruimte, qua bevoegdheden en qua tijd, om als team te kunnen werken.

3. Gebrek aan middelen
Een onvoldoende budget, training of tijd om het werk goed te doen. Het is soms schokkend te zien waarmee een team het moet rooien. Onlangs coachte ik een team in de zorg die vanuit meerdere softwarepakketten klantvragen moet beantwoorden en dus van het ene naar het andere scherm moet springen om alle info bij elkaar te krijgen. Dit deden ze op een klein oud schermpje terwijl er in hetzelfde gebouw tientallen flexplekken leegstonden met mooie schermen. Zij zouden met twee, brede schermen een stuk effectiever kunnen werken.

4. Gebrek aan duidelijkheid
Geen overeenstemming over hoe teamleden zich moeten gedragen tegenover elkaar. Iedereen doet maar wat. In hetzelfde team hierboven ben ik bij een discussie daarover naar de kernwaarden gesurft die op de website stonden. Met die kernwaarden in de hand was het mogelijk om helder te krijgen op welke manier we bepaalde problemen zouden aanvliegen. Bespreek je kernwaarden met je team en behandel enkele casussen om ze te leren hoe ze ermee kunnen werken.

5. Gebrek aan wederzijdse verantwoording
Spreek teamleden aan op hun verantwoording ten opzichte van gemaakte afspraken. Niet confronterend worden met een gebroken afspraak of overeenkomst kan leiden tot slechte resultaten, gebrek aan inzet en gebrek aan vertrouwen. Feedback geven en ontvangen moet een belangrijk onderdeel worden van je teamcultuur. Begin met ‘positieve koffie’; een kwartiertje waar mensen elkaar volgens de feedbackregels complimenten geven. Je zult merken wat dit doet met sfeer en openheid.

6. Ontbreken van effectief of gedeelde leiderschap
Een high-performance team is er een waarin leiderschap wordt gedeeld, en elk lid verantwoordelijk is voor het team functioneren. Gedeeld leiderschap zorgt voor betrokkenheid en resultaat.

7. Gebrek aan aandacht voor creativiteit en uitmuntendheid
Gebrek aan focus voor creativiteit en kwaliteit heeft een negatief effect op de kwaliteit van de team interactie en de kwaliteit van het eindproduct. Bespreek problemen met elkaar en welke oplossingen daarbij gevonden kunnen worden. Het is niet voor niets dat we in crisis situaties het meest creatief zijn. Dan moet het! Creëer ook die ‘noodzaak’ zonder dat het crisis hoeft te worden.

8. Onmogelijkheid om te gaan met conflicten
Slechte training of strategieën voor het omgaan met conflicten, vooral conflicten die worden veroorzaakt door persoonlijke-, politieke- of macht onderwerpen en agenda’s. Te vaak worden zaken niet uitgesproken omdat teamleden ze uit de weg gaan. Alleen door problemen het hoofd te bieden worden ze bespreekbaar en uiteindelijk oplosbaar.

9. Gebrek aan training
Dit geldt niet alleen voor training aan de leider, maar aan alle leden. Bijvoorbeeld, alleen al het weten dat een team door een aantal voorspelbare stadia gaat, waarin conflicten zich kunnen voordoen, zorgt voor vermindering en verdeling van de natuurlijke spanningen in een groep. Een teambuilding met aandacht voor teamfases en teamrollen geeft, naast een hoop plezier, verbinding en energie, veel inzicht en draagvlak om het morgen nog beter te doen.

10. Slecht gebruik van teams
Niet alle organisatorische uitdagingen vereisen een team, sommige zijn beter behandeld door individuen. Een team is geschikt wanneer meerdere vaardigheden en perspectieven nodig zijn om het doel te bereiken. Maak daarin steeds opnieuw je keuzes. Inmiddels zijn er veel hulpmiddelen beschikbaar om je team daarbij te ondersteunen.

Op jouw succes!

Adrian van Iersel | GOAL trainingen

Meer blogs over dit onderwerp:

Wil je net als ruim 8.500 andere lezers iedere maand de tips in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan gratis in voor de GOAL Inspirator.  Snel en eenvoudig ook weer af te melden. Je ontvangt dan meteen het gratis E-book ‘Doelen stellen’

Ebook Doelen Stellen | GOAL trainingenWaardeer je ons werk en onze blogs? Deel ze met je vrienden op social!

Deel dit aub!
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Leave a comment

8 vragen voor een effectieve winkeltraining

Wanneer je voor de duurste vorm van verkoop kiest wil je de meerwaarde daarvan optimaal kunnen inzetten. Het trainen van winkelmedewerkers is geen luxe maar een noodzaak. Alleen door continue te werken aan communicatie-, vakkennis, en verkoopvaardigheden kun je je klanten die service geven die ze verdienen. Voordat je aan de slag gaat met een winkeltraining voor je team moet je het volgende helder hebben. In deze blog 8 vragen voor een effectieve winkeltraining.

 photo 8 vragen effectieve winkeltraining_zps3cuqsq8m.png

8 vragen voor een effectieve winkeltraining

1.  Wie draagt het trainingstraject?
Wie van je organisatie gaat het trainingstraject dragen en neemt de algemene verantwoordelijkheid op zich voor het totale traject van alle winkels? Deze persoon moet 100% achter de doelen van de training staan en overtuigd zijn van het belang ervan voor de verkoop. Te vaak heeft de ondernemer het zelf te druk en kan hij niet de aandacht geven aan het traject waar het om vraagt, waardoor het rendement achter kan blijven.

2.  Hoe gaat de kick-off eruit zien?
Fantastisch! We gaan trainen. Hoe krijgen we je medewerkers net zo enthousiast. We moeten ze niet overdonderen maar op een leuke manier draagvlak genereren. Hoe gaan we dat doen? Gewoon een e-mail sturen? Met een korte workshop bij alle vestigingen? Een kick-off event? Wanneer we meteen een sterke start maken zullen de trainingen nog meer impact hebben en effectiever zijn!

3. Wie wordt de fakkeldrager?
Een ‘fakkeldrager’ in alle filialen/afdelingen/vestigingen die er op toeziet dat iedereen wordt uitgenodigd, iedereen ook daadwerkelijk deelneemt, de oefeningen worden uitgevoerd, kortom die controleert dat de deelnemers uitvoeren wat van hun verwacht wordt tijdens het trainingstraject. Niet alleen door een kruisje achter hun naam te zetten maar daadwerkelijk toeziet op het uitvoeren van de opdrachten.

4.  Hoe gaan we de training analyseren
Misschien werk je met een klantenteller, of misschien wel andere software waarmee je de KPI’s kunt vaststellen en het effect van de training kunt meten. Meten is weten. Op basis van je conclusies kunnen bepaalde facetten van het verkoopproces extra aandacht krijgen. Bijvoorbeeld meer gesprekjes, meer aankopen per klant, meer up-selling, enz. Daarnaast geeft, door de aandacht die dat met zich meebrengt, dit nog een extra boost aan de trainingsinspanningen.

5.  Waar gaan we voor?
Het is belangrijk om realistische, maar ook uitdagende, doelen te stellen en die doelstellingen ook uit te spreken naar de medewerkers. Waar staan we nu en waar willen we na de training zijn. Om het traject een extra duw in de rug te geven, en het enthousiasme nog verder te doen oplaaien, leg je meteen het team uit hoe je deze doelstellingen gaan ondersteunen met je marketing. Hoe leuk is dat?

6.  Lange termijn denken
Het verbaasd me iedere keer weer als rustige momenten herkent worden als; ‘Ja, dat was vorig jaar ook zo..’ Waarom noteren we dit niet op een jaarkalender zodat je daar als ondernemer op kunt anticiperen. Rustiger weken zijn uitstekend om vakanties te plannen maar ook om wat extra tijd te stoppen in vakkennis en verkooptraining. Want je medewerkers ontwikkelen stopt nooit!

 photo Retail_zpsv8if6a1n.png

7.  Successen vieren
Hoe ga je de successen vieren wanneer het je medewerkers lukt om de gestelde doelen te bereiken. Het succes van de training en het behalen van de gewenste resultaten moeten gevierd worden! Er zijn verschillende manieren te bedenken hoe je die successen kunt versterken. Het vieren van successen is een uitstekende manier om het nieuwe verkoopgedrag te verankeren en voor langere tijd vast te houden. Je kunt dat doen op een teambijeenkomst of werkoverleg. Maar denk ook eens na over kleine, dagelijkse beloningen. Kleine, onverwachte beloningen op de momenten van succes zelf zijn ijzersterke motivatoren.

8.  Nieuwe tijden, nieuwe technieken.
Veranderingen in consumentengedrag zijn nog nooit zo groot geweest als nu. Dat vraagt ook om een andere benadering, andere overtuigingsstrategiën en andere afsluittechnieken. Dat betekent dat ook dit in het opleiden en begeleiden van nieuwe medewerkers geïntegreerd moet worden. Nu is dat nog niet de grootste uitdaging. Hoe ga je de uitdaging aan met je ervaren medewerkers die op een hele andere manier dit geleerd hebben?

Wanneer je deze 8 vragen voor een effectieve winkeltraining voor jezelf helder hebt,  kun je aan de slag  om je verkoopresultaten een boost te geven.  De beste manier om dat te doen is met een impactvolle, onderhoudende winkeltraining!  Ik vind het overigens ook leuk aanvullende vragen te horen wanneer je inmiddels al aan de slag bent met een training. Wat zou jij nog willen toevoegen? Laat het me weten!

Op jouw succes!

Adrian van Iersel | GOAL trainingen

Meer blogs over dit onderwerp:

Wil je net als ruim 8.500 andere lezers iedere maand de tips in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan gratis in voor de GOAL Inspirator.  Snel en eenvoudig ook weer af te melden. Je ontvangt dan meteen het gratis E-book ‘Doelen stellen’

Ebook Doelen Stellen | GOAL trainingenWaardeer je ons werk en onze blogs? Deel ze met je vrienden op social!

Deel dit aub!
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Comments Off on 8 vragen voor een effectieve winkeltraining

6 principes van het bouwen van relaties

In de ‘nieuwe marketing’ gaat het, meer dan ooit, over het bouwen van relaties.  Dat geldt zowel offline als online.  Het is alweer even geleden dat Robert Cialdini zijn boekDe Psychologie van Invloed schreef maar zijn boodschap blijft actueel. Wanneer je de psychologie van Cialdini meer gaat toepassen in je communicatie, zal je boodschap een hele krachtige zijn! Cialdini heeft het over 6 universele principes die hij als basis beschouwend voor het bouwen van relaties. Ik haal ze graag nog even voor je aan:

6 principes om offline èn online relaties te bouwen

6 principes om offline èn online relaties te bouwen

1.  Principe van Wederkerigheid
“Reciprocation is based off of a human principle obligates me to give back to you the form of behavior that you’ve first given to me.” – Robert Cialdini
Wanneer je iets weggeeft voelt de ontvanger een soort verplichting om jou wat terug te geven. Dat noemt Cialdini het Principe van Wederkerigheid. Wat je weggeeft moet iets onverwachts zijn. Je kunt een presentje geven maar ook meer leveren dan je had afgesproken. Online is dit vaak een e-book, de slager geeft al jaar en dag een stukje worst. Ook een blog waarin je kennis deelt of een eerste gesprek kan zo’n weggevertje zijn.

2.  Principe van Sympathie
“People say yes to those they know and like. [There is] one simple thing we can do to significantly increase the extent to which people like and want to corroborate with us: to uncover and unsurface similarities that truly exist between us and the people we’re dealing with. People like those who are like them.” – Robert Cialdini
Uit een universitair onderzoek bleek dat onderhandelingen soepeler verlopen wanneer de onderhandelaars vooraf wat over zichzelf vertelde. Mensen zeggen makkelijker ‘Ja’ tegen diegene die ze aardig vinden. Het principe van spiegelen is daarop gebaseerd; Mensen houden van mensen die op hen lijken. Ook er aantrekkelijk uitzien en het geven van cadeautjes of een complimentje zal helpen relaties op te bouwen. Je kunt referenties zien als een manier om dit principe zakelijk voor je te laten werken.

3.  Het Principe van Commitment èn Consistentie
“There is a tendency to want to be consistent with what we have already said and done, especially in public.” – Robert Cialdini
Je kunt geen vertrouwen opbouwen als er geen commitment en consistentie is. Stel dat je tegen iemand zou zeggen: Vind je behulpzaamheid een belangrijke waarde? Wanneer de ander dit beaamt en jij even later de ander om hulp zou vragen is de kans groot dat hij je die niet zal weigeren. Hij of zij heeft immers eerder tegen je gezegd dat hij behulpzaamheid belangrijk vindt.

4.  Het principe van Schaarste
“People want more of those things they can have less of. It spurs them into action if they think this is something that is rare, or dwindling in availability to them. Under conditions of uncertainty, people are more mobilized to act, by losing those unique benefits and features, than gaining them.” – Robert Cialdini
Wanneer je product of dienst schaars is, dat wil zeggen er zijn er weinig van, de tijd dat het beschikbaar is is beperkt, je moet er lid voor zijn of het is illegaal. Dit soort van producten of diensten blijken voor mensen aantrekkelijk. Het wordt immers heel bijzonder wanneer het hun lukt wèl over zo’n product of dienst te beschikken.  Een andere vorm zie je in NLP terug bij het metaprogramma ‘Away from’ en ‘Towards.’ Het motiveert mensen eerder wanneer ze iets dreigen te missen of kwijt te raken (away from) dan wanneer ze iets kunnen krijgen of behouden.(towards) Je kunt schaarsheid benadrukken door te stellen dat je het product ‘net binnen hebt’ of ‘ je het enige verkooppunt’ bent.

5.  Principe van Autoriteit
“People defer to those individuals who are experts on the topic. If an expert says it, it must be true.” – Robert Cialdini
Caldini noemt het Principe van Autoriteit bij mensen waar je vertrouwen in stelt omdat ze expert zijn, een hogere status hebben, meer ervaring hebben, niet gelinkt zijn met een belanghebbende partij, enz. Alleen maar zeggen dat je een autoriteit bent op dit of dat gebied gaat hem hierbij niet worden. Zorg dat je je stelling kunt onderbouwen met vakkennis, artikelen van experts, een demonstratie, maar ook een referentie of een blog kan je aan autoriteit helpen. Het werkt echter het sterkst wanneer een derde partij jouw autoriteit onderschrijft. Dat kunnen ook LinkedIn recommandaties zijn bijvoorbeeld. Je kunt nu beginnen! 😉

6. Het Principe van Social Proof
“People look to peers… if you can provide information about a consensus, you reduce their uncertainty.” – Robert Cialdini
Deze video gaat naast over leidershap ook over social proof. Sociaal bewijs wordt geleverd zodra er twee, drie volgers zijn. Dan gaat het ineens hard! Ook jij kunt zorgen voor volgers. Dat kan online op social media, blogs, LinkedIn en uiteraard ook in de echte wereld door het bijwonen van (netwerk)bijeenkomsten bijvoorbeeld.

Kort samengevat; Mensen moet je je leren kennen, je aardig vinden en dan kopen ze ook van je.  In de praktijk duurt dit echter wat langer. Geef dat proces de tijd. Ik wil graag nog even benadrukken dat het toepassen van de Principes van Cialdini niet als ‘truckje’ ingezet moeten worden. Daar prikt, zeker een lezer van het boek, erg snel doorheen. Met communicatie geldt; wanneer wat je zegt niet congruent is met wat dat leeft in je hart, werkt het nooit.  Ik wil je graag aanraden om meer inspiratie te halen uit het boek en eens bij een glas wijn te reflecteren hoe jij deze principes verder kunt uitbouwen voor jouw relaties.

Op jouw succes!

Adrian van Iersel | GOAL trainingen

Meer blogs over dit onderwerp:

Wil je net als ruim 8.500 andere lezers iedere maand de tips in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan gratis in voor de GOAL Inspirator.  Snel en eenvoudig ook weer af te melden. Je ontvangt dan meteen het gratis E-book ‘Doelen stellen’

Ebook Doelen Stellen | GOAL trainingenWaardeer je ons werk en onze blogs? Deel ze met je vrienden op social!

 

Deel dit aub!
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Leave a comment

Opleidingsbudget verruimen?

Nog opleidingsbudget opmaken vóór het einde van het jaar?

GOAL trainingen biedt de mogelijkheid je opleidingsbudget te verruimen, zowel in tijd als in grootte! En dat is mooi meegenomen!
Door de drukte tegen het einde van het jaar benutten veel medewerkers en teams hun opleidingsbudget niet. Nu biedt GOAL trainingen voordelige tarieven aan voor om het opleidingsbudget voor 2015 op te maken. Uitvoering volgt dan in overleg voor 1 juni 2016.

 • Vanaf  € 2.500,-  opleidingsbudget bieden wij 10% budget extra.
  Dus 250,- tot 750,- Euro extra! *
 • Vanaf  € 7.500,-  bieden wij 15% extra budget.
  Je hebt dan dus  1.150,- tot 1,500,- Euro extra! *
 • Vanaf  €10.000,-  bieden we je nu 20% extra budget.
  Dus  € 2.000 Euro en méér extra te besteden! *
* Training dient voor 1 juni 2016 te worden uitgevoerd
* Betreft netto bedragen, dus zonder btw en reiskosten
* Geldt per nieuwe opdracht, niet voor lopende contracten of andere aanbiedingen
* Wij maken voor u een aanbieding op maat
* Geldig tot 20 december 2015
Opleidingsbudget photo Opleidingsbudget-verruimen_zpsikhjbqhv.png

Opleidingsbudget verruimen

Springest onderzocht dat door veel Nederlandse organisaties het opleidingsbudget niet wordt gebruikt. In de non-profit blijft meer dan 50% liggen! Jammer natuurlijk, want alles wat niet groeit….  Redenen voor het blijven liggen van het opleidingsbudget zijn:

1.  Ondercapaciteit
Door een gebrek aan werknemers en de hoge werkdruk op de werkvloer is het vaak moeilijk om medewerkers te moeten missen voor een training. Vooral in de zorg is dit de belangrijkste reden.

2.  Tijdgebrek
Druk, druk, druk. Het opzetten van een goed opleidingsprogramma is erg arbeidsintensief. Het ontbreekt de HRM-er aan tijd en voor de werknemer ontbreekt daardoor vaak een opleidingsplan. Daardoor is er voor die laatste weinig te kiezen.

3.  Onwetendheid
Veel werknemers zijn niet bekend met de opleidings- en trainingsmogelijkheden binnen het bedrijf. Zij zijn meestal ook niet bekend met de voorwaarden.

4.  Angst
Slechts 3% van de werknemers informeert naar opleiding- en trainingsmogelijkheden. Dit percentage schiet bij een reorganisatie omhoog naar wel 300% ( 9%). Dat is nog altijd laag. Daar zou dus een taak voor de direct leidinggevende of HR kunnen liggen. Direct leidinggevende  keken de afgelopen crisisjaren minder naar de langere termijn, (wat levert het uiteindelijk op), maar, door krappere bezetting en werkdruk, vooral naar de kortere termijn.  Om capaciteitsproblemen  te een nog hogere werkdruk te voorkomen wordt het belang van opleiden terzijde geschoven.

5.  Te weinig eigen verantwoordelijkheid
HR professionals zijn in meerderheid van mening dat werknemers te weinig eigen verantwoordelijkheid tonen voor hun professionele ontwikkeling.

6.  Keuzestress
Er is vaak verschil van mening over de inzet van het opleidingsbudget. Sommige aangedragen opleidingen worden door de organisatie als niet relevant afgedaan. Ook is zijn er branche-breed grote verschillen. Is er bij de overheid meestal meer dan 1500 Euro per werknemer te besteden, de horecaffer moet het met 500 Euro aan opleidingsbudget doen.

Wij gaan graag met je in overleg hoe we jouw opleidingsbudget voor 2015 kunnen verruimen. Neem even contact met ons op!

Op jouw succes!

Adrian van Iersel | GOAL trainingen

Meer blogs over dit onderwerp:

Wil je net als ruim 8.500 andere lezers iedere maand de tips in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan gratis in voor de GOAL Inspirator.  Snel en eenvoudig ook weer af te melden. Je ontvangt dan meteen het gratis E-book ‘Doelen stellen’

Ebook Doelen Stellen | GOAL trainingenWaardeer je ons werk en onze blogs? Deel ze met je vrienden op social!

 

Deel dit aub!
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Leave a comment