vrijdag 18 april

Het 70-20-10 model

Het 70-20-10 model

In de wereld van vandaag gaan ontwikkelingen razendsnel. De ene ontwikkeling volgt op de andere. Dat betekent dat we continue moeten leren hiermee om te gaan.  Tegelijkertijd werken we in vaak kleinere teams en zijn de werknemers te kostbaar geworden om ze telkens voor een training van de werkplek te halen. We moeten dus effectiever trainen.

Nu is er al in 2000 uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan door Lombaro & Eichinger, naar de manier en de plekken waar mensen.  De bevindingen:

 • 70% van alle leerervaringen krijgt men tijdens het werk. Vaak door nieuwe opdrachten of andere taken.
 • 20% van alle leerervaringen ontstaat door feedback van collega’s en door zelf te kijken naar hoe anderen het doen.
 • 10% van alle leerervaringen gebeurt in ‘formele’ settings als trainingen en workshops.

Door de verschillende onderdelen met elkaar te integreren ontstaat het hoogste opleidingsrendement. Dit is bekend geworden als het 70-20-10 model.

 

Het 10 % – Boost Effect

Hoewel de bijdrage van training/opleiding  wordt geschat op slechts 10 procent (eigenlijk 9-15 % ) binnen het 70-20-10 model , heeft het een “boost-effect” – op het uiteindelijke rendement. De 10% training ondersteunt en geeft een boost aan de overige 90 procent . Dat wil zeggen, training geeft de deelnemer het fundament waarop andere vormen van leren kunnen worden gebouwd.

 

 

 

70-20-10 niet Heilig

Er is inmiddels alweer discussie over de verhoudingen in het model. Dan Pontefract ( 2013 ) zweert bij de 3.33 leer- ratio; wat staat voor 33 % van het leren is formeel , 33 % is informeel , en 33 % is sociaal. Vooral dat lezen binnen het 70-20-10 model als formeel wordt gezien stoort hem. Lezen is zijn inziens een informele vorm van leren. Wij gaan de discussie hierover niet aan maar focussen ons liever op het bruikbare element in beide modellen met ons doel training nog effectiever te maken.

70-20-10 model in de praktijk

GOAL trainingen kiest zoveel mogelijk werkvormen volgens dit 70-20-10 model. Deze werkwijze vergroot immers enorm het leerrendement. Naast de ‘traditionele’ trainingsonderdelen, zijn er opdrachten, die de deelnemers uitvoeren op de werkvloer. Wij noemen die uitdagingen een Goalgetter. De Goalgetters zijn zowel gericht op het bereiken van een optimaal leerrendement bij de deelnemer, als op een optimaal zakelijk resultaat voor uw organisatie.

Training, oefenen op de werkplek en feedback

Bij het organiseren van een training spreiden we de dagdelen of liefst uit over meerdere weken. De deelnemers kunnen dan tussentijds aan de slag met de aangereikte vaardigheden en kunnen veel oefenen. Het resultaat is een geïntegreerd programma, dat afwisselend bestaat uit trainingsblokken, Goalgetters op de werkvloer en feedback van collega’s.

Collega’s geven de deelnemers feedback op de uitvoering van de Goalgetter opdrachten. Resultaten en feedback worden met de trainer besproken. Deze geeft aanvullende tips en maken de deelnemer bewust van beperkende overtuigingen, niet effectieve strategiën en wetmatigheden die daarbij naar voren komen. Soms is het verhelderend om een Goalgetter nog eens na te spelen tijdens een trainingsbijeenkomst zodat de deelnemers veilig kunnen oefenen.

Trainen is herhalen.

Herhaling is nodig om effectief te kunnen leren. Door integratie van online technologie en moderne communicatie middelen kan dat nu altijd en overal. Ingegeven door de kritische eisen die aan opleiden worden gesteld en de technische ontwikkelingen, wisselt GOAL trainingen klassikaal leren af met andere leervormen. Vaak kunnen die onafhankelijk van plaats en tijd kunnen worden ingezet. Daarmee verlengen en intensiveren we als het ware het leertraject. Dit kan bijvoorbeeld een online test zijn waarmee we de deelnemer inzicht geven in diens te ontwikkelen competenties. Daarnaast krijgt een deelnemers voorafgaand aan een training waarin vooral veel praktijkgericht wordt geoefend, de opdracht lesstof door te lezen, filmpjes te bekijken en zich door vragen te beantwoorden voor te bereiden. Zo komt de leerstof op verschillende manieren binnen, waardoor het leerrendement aanzienlijk verhoogd wordt.

Goalgetter maakt trainen leuker en een stuk effectiever

Na de Goalgetters vragen we de collega’s van de deelnemers om feedback op de uitvoering van de Goalgetter opdracht. In het volgende blok van de training  bespreken we de resultaten van de Goalgetter opdracht en de feedback. De trainers bespreken met de deelnemers wat goed  en minder goed ging en wijzen op eventuele onderliggende patronen. Eventueel spelen we de Goalgetter in de training nog eens na. Zo kunnen de deelnemers in alle veiligheid oefenen.

Door onze maatwerk trajecten op deze manier op te zetten wordt leren een stuk leuker en vooral veel effectiever. Deelnemers leren meer van hun opdrachten, van elkaar en van de trainer. Ze kunnen kiezen voor leervormen die passen bij hun leervraag, leerstijl en voorkeur.

Wat zijn de voordelen?

 • Direct ander gedrag in de praktijk. Omdat we de leerervaringen met name op de werkvloer zelf laten ontstaat, is geen transfer nodig van de training naar de praktijk. De training is leuk en inspirerend, èn leidt tot succesvol gedrag in de praktijk.
 • Onze trainingen direct en concreet zakelijk resultaat op. Dit naast ontwikkeling op kennis,  houding en gedrag. Vanzelfsprekend bespreken we met u als opdrachtgever vooraf waar we de focus leggen.
 • Het gedrag beklijft. Deze manier van werken is geënt op belevend leren; leren door te doen. Confusius wist al dat mensen zo het beste leren:

“Vertel het me en ik zal het vergeten
  Laat het me zien en ik zal het onthouden
  Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken”

Leave a comment

Hoe krijg je controle over je emoties?

Emoties, hoe controleer je die? Wie zijn emoties beheerst, heeft controle over zijn leven. Emotioneel meesterschap is de sleutel tot een leven dat je leidt. Het vermogen om controle te hebben over wat je op ieder moment voelt, is een van de belangrijkste vaardigheden die je kunt hebben. Er zijn drie krachten die bepalen wat je voelt. Deze drie samen noemen we ‘Emotional Triade’. Samen bepalen deze drie iedere, en elke emotie.

Hoe krijg je je emoties onder controle

Wat je voelt, voel je niet zomaar automatisch!  Je voelt wat je voelt omdat je dit hebt gekozen met je ‘Emotional Triade’. Om je emoties te beheersen en bewust te kunnen kiezen voor de emoties waarmee je dagelijks leeft, moet je deze drie krachten begrijpen en weten hoe je ze in je voordeel kunt gebruiken.

1: Fysiologie

Emotie wordt gecreëerd door beweging. Wat je nu voelt is direct gerelateerd aan de manier waarop je je lichaam beweegt. Als je je schouders laat hangen en met je hoofd naar voren leunt, zul je al snel vertrekken naar een staat van depressie. Dus, wanneer je je een volgend keer wat depressief voelt, sta dan op, gooi je schouders naar achteren en neem een paar keer diep adem. Je zult zien dat je jezelf daardoor in een andere gemoedstoestand voelt. Je ziet weer mogelijkheden en zult sneller en betere beslissingen nemen. Je zult je sterker voelen en genieten van een zelfverzekerd gevoel terwijl je het overzicht houd van de vervelende situatie waarin je je wellicht bevindt. Raar? Probeer het! Je zult zien dat het werkt!

2: Taal

Taal komt voor in vele vormen. Ook in de vorm waarbij je jezelf vragen moet stellen, hetzij hardop of in je hoofd. Als je jezelf vraagt: “Waarom overkomt mij dit nu altijd?” Je zult een heel andere set van emoties ervaren dan als je vroeg te creëren, “Hoe van deze situatie profiteren?” Of “Waar zit in deze situatie mijn cadeautje? ‘Of “Wat is er humoristisch aan dit?” Bedenk dat het geheim van de top-coach is de vragen te stellen die de coaché zichzelf nìet stelt!

De taalpatronen die je dan gebruikt spelen een belangrijke rol in de betekenis de je daarmee geeft aan dezelfde situatie. Door andere woorden krijgt dezelfde situatie een andere betekenis voor jou! En… daarmee geeft diezelfde situatie, maar nu met een andere betekenis, jou ook andere emoties!

Wanneer je je een volgend keer in een situatie bevind waar negatieve emoties het over dreigen te nemen. Kijk dan naar de taal die je op dat moment gebruikt. Hoe kun je, door anders met jezelf te communiceren, je emoties verschuiven en meer een gevoel van empowerment creëren?

3: Focus

Energie stroomt naar daar waar je de focus legt. Alles wat je focus, aandacht geeft, groeit. Met andere woorden, je leven wordt beheerst door datgene waar je je op richt. Dat is waarom je moet concentreren op waar je naartoe wilt, niet op wat dat wat je vreest. Wanneer je merkt dat je in een emotionele toestand komt van onzekerheid, weersta dan je angst. Verschuiven je aandacht naar datgene waar je naartoe wilt en je acties zullen je meenemen in die richting.

Inzicht in het beïnvloeden van je ‘Emotional Triade’ en het toepassen van de tips hierboven zijn de eerste stappen om jouw ‘Emotional Triade’ in te zetten om je emoties in jouw voordeel te beheersten. Wanneer het je lukt om jouw emoties te beïnvloeden zul je meer tijd doorbrengen in positieve emoties. Positieve emoties die je empoweren en beslissingen en acties laten nemen die bij jou het maximale naar boven halen en van iedere moment van je leven kunnen laten genieten.

GOAL trainingen verzorgt coaching en trainingen om emoties positief voor je te laten werken. Neem contact op voor een voorstel op maat.

Leave a comment

Hoe kan je inspireren?

Hoe kun je mensen inspireren? In zijn boek; START WITH WHY‘ legt Simon Sinek uit waarom je met ‘WAAROM’ moet beginnen.

Waarom beginnen met waarom?

Waarom beginnen met waarom? Sinek legt uit waarom het voor elke organisatie belangrijk is om hun ‘waarom’ helder te formuleren en besluitvorming en communicatie daaraan te spiegelen. Op die manier beken je kleur, word je zichtbaar en ben je als organisatie dus ‘herkenbaar’.  Klanten waarderen dat. Daarom dus!

Wat-Hoe-Waarom

Velen medewerkers in een organisatie kunnen uitleggen ‘WAT’hun organisatie doet. Uitleggen ‘HOE’ de organisatie dat doet wordt al lastiger. Echter, slechts enkelen kunnen uitleggen ‘WAAROM’ de organisatie dat doet. Waarschijnlijk zelfs alleen de oprichter. Waarom? Omdat die ooit een droom had, een ideaal toen hij of zij de organisatie opstartte.
Sinek noemt zijn theorie ‘The Golden Circle’. Het is goed dat je weet wat je doet en hoe je dat doet. Maar in het ‘WAAROM’ steekt de passie.  In het WAAROM steekt het HART van de organisatie.

‘The Golden Circle’

The-Golden-Circle_GOAL_trainingen.png

Hoe werkt ‘waarom’ 

De gebroeders Wright, Apple, Martin Luther King, Harley Davidson, Walt Disney: allemaal begonnen zij met het ‘waarom’. Zij wilden op hun manier bijdragen aan de wereld. Apple wilde de status quo in de computerindustrie wilden doorbreken. Later trokken zij hun ‘WAAROM’ nog verder door: ze doorbraken ook de status quo in de muziekbranche en de smartphonemarkt. En wij als consumenten vonden dat geen probleem. Waarom? Omdat we wisten ‘WAAROM’ ze het deden.

Als Dell nu met een smartphone komt, vinden we dat raar. Omdat Dell altijd op het ‘WAT’ en ‘HOE’ zit: zij maken computers goedkoper door de tussenverkoop uit te schakelen. Er zit geen ideologische visie achter. Behalve geld verdienen dan. En wat is de situatie nu?
Dell wordt verkocht omdat verkopen tegen zitten en Apple heeft een oorlogskas van milliarden. Daarom dus.

Mensen kopen niet wat je doet ze kopen waarom je het doet

Het fascinerende van de Gouden Cirkel is dat de concepten alle zijn geworteld in de principes van de biologie en in het bijzonder de hersenen.

 • De Neo-cortex (het nieuwste deel van de hersenen) is het ‘WAT’ niveau  van onze hersenen en is verantwoordelijk voor al onze analytische en rationele denken en onze taal.
 • De Limbic System is het deel van onze hersenen dat overeenkomt met het ‘HOE’ en het ‘WAAROM’ en is verantwoordelijk voor al onze gevoelens, met inbegrip van vertrouwen en loyaliteit. Het is ook verantwoordelijk voor al het menselijk gedrag en besluitvorming.

Communiceren van buiten-naar-binnen  laat mensen informatie begrijpen, maar motiveert niet tot actie. Echter communicatie van binnenuit gesprekken doet direct een appel op dat deel van de hersenen dat gedrag controleert.  Dit is waar ”goed gevoel’ beslissingen genomen worden.

De Wet van Diffusion of Innovation

De Wet van Diffusion of Innovation is een theorie gebruikt om uit te leggen hoe een nieuw product wordt ontvangen in de markt.

 

The-Law-of-Diffusion-of-Innovation_GOAL trainingen.jpeg

 

Als je wilt dat de massa jouw product gaan afnemen, dan kun je niet doen voordat je 15-18% marktpenetratie hebt. De ‘early adapters’ zullen  het niet afnemen iets tot iemand anders dat al gedaan heeft. Dat heb je dus nodig om de kloof te dichten.

Het zijn de ‘early adopters’ die het eerst vanuit het ‘goede gevoel’ en intuïties een besluit nemen op basis van hun overtuigingen over de wereld. Early adopters zijn het soort mensen die staan ​​in de rij voor een iPhone wanneer ze konden het veel gemakkelijker de volgende week online konden kopen. Ze willen eerst zijn en wat ze doen bewijst wat ze daarin geloven.

Waarom ben jij anders?

Ongeacht wie we zijn, wat we doen en voor wie we werken we allemaal zouden moeten bepalen waar we in geloven en waarom we het doen. Grote bedrijven, particulieren en leiders kennen hun doel en communiceren van een ingebakken geloof in waarom ze doen wat ze doen, en Sinek laat je nadenen over je Unique Selling Points; je USP’s. Waarom is jouw organisatie uniek? Waarin verschil jij van je concurrenten? En dan niet alleen op output niveau, maar dieper dan dat. Door de ‘WAAROM’ maak je fans van je klanten.

 

 

Leave a comment

Verschil tussen emoties en gevoelens

Wat is het verschil tussen emotie en gevoel? In mijn trainingen gebruik ik vaak emotie en gevoel door elkaar. Ik merk dat voor veel mensen de verschillen tussen emoties en verschillen niet duidelijk zijn. In deze blog wil ik de verschillen voor je op een rij zetten.

Het verschil tussen gevoelens en emoties

Vaak worden gevoelens verward met emoties. Er is echter wel degelijk een verschil tussen emoties en gevoelend. Gevoelens gaan meestal veel dieper dan emoties en zijn veel stabieler. Gevoelens koppelen meestal aan je persoonlijkheid, en emoties ontstaan vaker naar aanleiding van bepaalde situaties. Je kan bijvoorbeeld heel erg veel van iemand houden en toch op bepaalde momenten op dezelfde persoon boos of teleurgesteld zijn.

Wat zijn emoties?

Emoties zijn een signaal dat er iets niet in orde is. Emoties eisen van je dat je actie onderneemt. Herkenbare emoties zijn bijvoorbeeld woede, angst, jaloezie en verdriet. Maar ook pijn en machteloosheid zijn emoties en geen gevoelens. Emoties hebben altijd iets heftigs, iets dramatisch in zich. Denk maar aan paniek, angstaanvallen, woede of intens verdriet.

Emoties zijn energieën die zich sterk fysiek manifesteren. Iemand verbleekt van schrik, loopt rood aan van woede, huilt van verdriet enzovoort. Bij negatieve emoties als angst wordt het lichaam in staat van paraatheid gebracht. (vechten of vluchten)

Stel voor dat iemand je onheus bejegend en je kwaad wordt. Je voelt een vlaag van boosheid door je heen trekken. Dit is dan heel goed te voelen in je lichaam: op bepaalde plaatsen verkrampt je energie. Dit fysiek ineenkrimpen komt voor uit een energetische schok en geeft aan dat je iets niet begrijpt. In wezen reageer je het onbegrip af in de emotie. Er treedt energetisch een bepaalde explosie op, en dat is tevens een soort ontlading.

Emoties kunnen je geheel in beslag nemen en je wegtrekken uit je kracht. Op dat moment ben je vol van een bepaald soort energie die je wegtrekt van je centrum, van je innerlijke helderheid. In die zin kunnen emoties je blik vertroebelen.

Wat zijn gevoelens?

Gevoelens zijn van een andere aard, en worden op een heel andere manier waargenomen. Gevoelens zijn veel stiller van aard dan emoties. Gevoelens hebben te maken met intuïtie. Het zijn de fluisteringen van de ziel, die je bereiken via zachte aanmoedigingen, een innerlijk weten of een plotseling intuïtief handelen dat later van wijsheid blijkt te getuigen.

Gevoelens zijn bevrijdend en geven ruimte. Ze zijn minder vluchtig dan emoties, zijn niet dwingend en zetten zich niet vast in je lichaam. Vaak is er sprake van verschillende lagen of niveaus: je kunt iemand aardig vinden, je kunt iemand leuk vinden en je kunt hoteldebotel verliefd op iemand zijn.

Een gevoel kan je raken in het diepste van je ziel. Denk maar eens aan het lezen van een mooi gedicht, of het luisteren naar een bepaald lied. Dat is het kenmerk en de kracht van gevoelens, ze kunnen je leven verrijken en verdiepen. Gevoelens brengen je dieper in je centrum. Gevoelens getuigen van een hoger begrip, een begrip dat de emoties èn het verstand overstijgt.

Gevoelens komen uit een sfeer die buiten het lichamelijke ligt. Daarom zijn ze ook niet zo duidelijk lokaliseerbaar en voelbaar in je lichaam. Denk maar eens aan wat er gebeurt als je iets aanvoelt, als je iets voorvoelt. Er lijkt dan een soort weten in je te zijn wat van buiten naar je toekomt.

Je kunt bijvoorbeeld iets over iemand anders ‘weten’ zonder dat je nog echt veel gepraat hebt samen. Je kunt iets voelen over wat voor jullie beiden belangrijk is en wat later nog een grote rol gaat spelen. Toch kun je het op dat moment niet goed benoemen of logisch verklaren.
 photo Emoties_Gevoelens_GOAL_trainingen_communicatie_leiderschap_workshops_trainingen_zps29994540.png

Nog een voorbeeld van een gevoel…

Nog een voorbeeld van een gevoel: Vreugde. Vreugde kan een intens gevoel zijn dat het emotionele overstijgt. Je kunt diep van binnen een vreugde voelen die je optilt, zonder dat daar een bepaalde aanleiding voor is. Je voelt dan de kern in jezelf, de verbondenheid met al het andere. Zo’ n gevoel kan je overvallen op een onbewaakt moment.

Gevoelens kun je niet zo makkelijke oproepen en lijken soms ‘uit het niks’ te komen. Emoties hebben meestal een heel duidelijke aanleiding, een ‘trigger’ in de buitenwereld die je ertoe brengt heel emotioneel te worden.

Gevoelens komen eigenlijk vanuit de dimensie van je Hogere Zelf naar je toe. Het soms nodig om innerlijk stil te zijn om deze fluisteringen te ontvangen in je hart. Emoties kunnen deze stilte en rust in de weg staan. Daarom is het zo belangrijk om emotioneel rustig te worden en om niet opgeklaarde emoties innerlijk te helen en los te laten. Regelmatig mediteren kan daarbij helpen.

Alleen vanuit je gevoel, het contact met je ziel, kun je werkelijk goede beslissingen nemen. Door innerlijk stil en rustig te zijn, kun je met je hele wezen aanvoelen wat goed is voor jou om op een bepaald moment te doen. Beslissingen nemen gebaseerd op emotie is beslissingen nemen vanuit een ongecentreerde positie. Het is nodig de emoties eerst los te laten en terug te keren tot je innerlijke kern, waar helderheid is.

Innerlijke kompas

Emoties zijn maar een uitingsvorm. Ze zijn niet de ultieme waarheid. Emoties kun je zelfs leren controleren en positief in te zetten.
Echter, wanneer je je gevoelens wegduwt verarm je. Je ontregelt je interne kompas.

Met je gevoel stem je af: dat is wel iets voor mij, dat niet.

De ‘moderne wereld’ overschreeuwd ons met zoveel signalen dat we vaak vergeten naar die innerlijke stem te luisteren. Of we kunnen die stem niet meer onderscheiden tussen de overvloed aan gedachten. Of we denken te voelen en geraken in verwarring.
Als je je vooral op de invloeden van buiten richt en nauwelijks na gaat wat je werkelijk voelt, weet je als snel niet meer waar je aan toe bent of wat je wilt. En de verwarring en vaak ook verlamming is daar. Onze uitdaging is om beter naar die innerlijke stem te leren luisteren en te ontdekken waar je wezenlijk op uit bent. Daar ligt je missie!

Wil je leren over hoe je je emoties en gevoelens kunt inzetten voor je communicatie of persoonlijke effectiviteit?

 

Leave a comment

Krachtiger communiceren door lichaamstaal

Er zijn vele theorieën over hoe we ons gedrag kunnen veranderen. Vaak wordt te makkelijk voorbij gegaan aan het enorma aandeel non-verbale communicatie waarover we beschikken en, bijna uitsluitend onbewust, gebruiken. Door een paar kleine veranderingen in ons non-verbale gedrag kunnen we onszelf een stuk zelfverzekerder voelen en daardoor veel krachtiger overkomen.

Lichaamstaal is een van de belangrijkste onderdelen van communicatie. In feite hebben we besteden meer dan 90 procent van onze aandacht voor de interpretatie van elkaar op het gebied van lichaamstaal en stem. Pas als we dat gedaan hebben, vormen een effectieve we luisteren naar wat de spreker zegt.

Lichaamstaal

We cummuniceren totwel 93 % non-verbaal.

We communiceren tot wel 93 % non-verbaal. Een enorm potentieel ligt hier voor ons open. Wat je zegt is maar 7%!  Wanneer je bewuster met die 93% aan de slag gaat krijg je enorme veranderingen.
Wat moeten we in acht nemen?

  • 55 procent: Lichaamstaal
  • 38 procent: De stem
  • 7 procent:    Het bericht
Dat is waarom het belangrijk is hoe je omgaat met je gedrag, je lichaamstaal en uw houding in het openbaar.

Bokito, de mascotte Gorilla van Blijdorp maakt, om zien dominantie te tonen, zichzelf groot, spreidt armen en slaat zich op de borst om zijn macht te tonen.
Mensen doen hetzelfde als zij zich machtig en zelfbewust voelen, zij maken zich breed en groot, spreiden hun armen. en nemen ruimte in.
Als we in situaties zijn waar de ander meer macht heeft, maken we ons klein, we maken ons complementair aan de ander.

Dit kun je veranderen!  In situaties waarin jij je wilt laten gelden, waarin je jouw ideeën of plannen wilt vertellen, of waarin jij je expertise wilt tonen, kun je je zo gedragen, dat de ander gelooft in jouw waarde, jouw ervaring en jouw kennis.

Ons brein verandert ons lichaam en ons gedrag.

Hoe meer je begrijpt jezelf en je houding, hoe groter de kans om aantrekkelijke, positieve signalen uit te zenden. Als je lichaamstaal open en prettig  is als je mensen ontmoet, versterkt u uw uitstraling en daarmee de kans op een positieve uitkomst van de ontmoeting.

Als u daarentegen nerveus bent of zich ongemakkelijk voelt over het binnenstappen in een bijeenkomst waar je niemand kent, zal je natuurlijke houding ervaren worden als gesloten, en maak jezelf daardoor onzichtbaar. Je ogen dwalen af of worden verlaagd en teruggetrokken. Op die manier bescherm je jezelf en vertel de mensen om je heen “Ik voel mij niet comfortabel in deze situatie”.

Dit is uiteraard een natuurlijke beschermende reactie, omdat je onderbewustzijn niet houdt van deze situatie en het zichzelf wil beschermen. Mensen om je heen lezen  snel  uw houding en onbewust nemen ze een laag gevoel van eigenwaarde waar.

Jezelf in een bepaalde omgeving willen beschermen kan in veel situaties een passende reactie zijn. Niet als je op een receptie of een belangrijke vergadering bent, een sollicitatiegesprek of een verkoopgesprek. Dan zou je een gevoel willen uitstralen van  eigenwaarde en verlangen om contact te maken met anderen.

De meeste mensen willen succes in hun leven. Dat is de reden waarom we niet op zoek gaan en ons niet aangetrokken voelen tot mensen die misschien ons naar beneden trekken. We kunnen erg veel veranderen door simpelweg bewust te worden van de houding-mechanisme die voor zichzelf spreken.

Onze lichaamstaal verandert ook ons brein

Door anders te doen, anders je lichaamstaal in te zetten dus, ga je ook anders denken! Krachtige mensen zijn optimistisch, zelfverzekerder, denken meer abstract, nemen meer risico’s, hebben meer vertrouwen en zijn optimistisch.
Krachtig zijn, sterk persoonlijk leiderschap, gaat ook over hoe je op stress reageert. Non-verbale gedrag veranderd je fysiologische reacties. Door jezelf te ervaren als krachtig en sterk, verandert ook het denken over jezelf en heb je een andere uitstraling. Anderen beoordelen je dus ook positiever.

Oefening lichaamstaal

 • Neem een krachtige pose aan, neem ruimte in, zit rechtop, kijk mensen recht aan, maak je groot. Maak brede armbewegingen. Je doet anders, je voelt je anders, je komt anders over. Dit kun je doen in situaties waarin je wordt beoordeeld. Wat je in eerste instantie verandert is de de interactie met jezelf. Welke signalen herken je bij jezelf?
 • Maak je nu klein, met een naar binnen gerichte blik, doe je je armen over elkaar, neem weinig ruimte in. Wat doet dit met je stem? Precies, die wordt zwak en zacht!
 • Sta voor de spiegel en presenteer je enthousiast, met passie. Dit geeft een ander vertrouwen, Zorg dat je authentiek overkomt.
 • Maak het je eigen, internaliseer het non-verbale gedrag. Configureer je brein op de wc, in de lift, in de auto. Let de eerste 2 minuten op je non-verbale gedrag en gesprekken verlopen anders.
 • Ook introverte, bescheiden mensen kunnen deze techniek toepassen, waardoor ze meer gehoord en gezien worden. Want ook als je bescheiden en introvert bent, ben je enthousiast over bepaalde zaken, ben je kundig en vaardig. Laat dat zien door je lichaamstaal te veranderen.

Ons lichaam verandert ons brein. Ons brein verandert ons gedrag. Ons gedrag verandert de resultaten en uitkomsten van communicatie.
Is dit bedriegen? Nee, ook dit denken en dit gedrag hoort bij jou!  Fake it till you become it. Kleine veranderingen kunnen daarmee tot grote veranderingen leiden.

 

Leave a comment

Niet de winkel maar de medewerker..

Niet de winkel maar de medewerker maakt het verschil. Nu consumenten zelf aan de knoppen draaien en zelf bepalen wanneer ze wat kopen, bij wie en waar is er een sleutelrol weggelegd voor winkelmedewerkers in de fysieke winkel. Dat stelt het februarinummer van RetailTrends. Het personeel moet dan wel op de juiste manier worden ingezet en toegevoegde waarde leveren.

Onderstaand filmpje gaat over perfecte terrasjes. Laten we even kijken… en genieten…

Ik zou er aan willen toevoegen, waarom zijn er dit soort winkels nou niet…

Persoonlijke contact

Persoonlijk contact met de klant is en blijft  de beste manier om een relatie op te bouwen met klanten. “Het effect is groter dan vaak wordt gedacht. Ten eerste zorgt het ervoor dat klanten terug blijven komen, waardoor omzet behouden blijft. Ten tweede leidt het ertoe dat klanten aanbevelingen doen bij anderen, wat een positieve impact heeft op de lange termijn”, stelt hij. “Een goede sfeer, deskundig advies en persoonlijke aandacht hebben namelijk de meeste invloed op het aanbevelen van winkels en anderen.”

Medewerker maakt het verschil

Veel retailers nog steeds worstelen met de manier waarop zij hun personeel goed kunnen inzetten. Een dilemma waar retailers bijvoorbeeld steeds meer tegenaan lopen is de logistieke afhandeling van een online bestelling. Terwijl er soms meerdere klanten in de winkel aanwezig zijn is het personeel dan bijvoorbeeld bezig met de afhandeling van ‘internet shipout’.

Ouderwetse aandacht voor de klant

Het word tijd dat retailers hun personeel als verlengstuk van hun marketing gaan beschouwen. Ouderwetse aandacht voor de klant. “Dan staat de klant centraal en kunnen bezoekers geconverteerd worden tot kopende klant.” Retailtrends adviseert hoofdorganisaties van winkels hun personeel op de juiste manier te motiveren. “Hierbij dient de klant als vertrekpunt te worden genomen. Personeel moet gaan denken in het leveren van oplossingen en niet in het leveren van omzet. Indien personeel in staat is klanten oplossingen te bieden, volgt de omzet vanzelf.”

Ook het bemannen van winkelpersoneel met een tablet is volgens Retailtrends van toegevoegde waarde, voor zowel de klant als het winkelpersoneel. “Het zorgt ervoor dat winkelpersoneel een multichannelservice kan leveren aan de klant.”

Bron:  RetailTrends

Leave a comment

Beleving in je presentatie?

Als je doet wat je deed, krijg je altijd wat je kreeg!

Als je blijft kijken zoals je altijd hebt gekeken, blijf je denken zoals je altijd hebt gedacht.
Als je blijft denken zoals je altijd hebt gedacht, blijf je geloven zoals je altijd hebt geloofd.
Als je blijft geloven zoals je altijd hebt geloofd, blijf je doen wat je altijd hebt gedaan.
Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, blijft je overkomen wat je altijd overkomt.

Op zoek naar een alternatief voor je powerpoint?  Beleving in je presentatie? Probeer dit!

Belevend leren

Belevend leren in een presentatie. Een alternatief voor je powerpoint presentatie!

Leave a comment

Cultuurverwarring: Nederland, Dutch en Holland

Double Dutch

In het Engels zitten veel uitdrukkingen met Dutch:
Dutch treat, Double Dutch, Dutch uncle, Dutch courage, enz.

Cult en cultuur

Soms slaan die op de Nederlandse cultuur, maar soms op de Duitse (Deutsch ipv Dutch)  Dat is voor de Engels sprekende medemens blijkbaar erg lastig. En dat klopt ook….   We hebben het allemaal best ingewikkeld gemaakt…

 

Intercultureel samenwerken

Is er soms sprake van ‘cultuurverwarring’ in uw organisatie?  Multi-culture teams die moeten samenwerken moeten af en toe een cultuur-hobbel kunnen nemen. GOAL trainingen heeft verschillende interventies om cultuurverschillen te overbruggen in teams.

Leave a comment

5 manieren: stoppen met uitstelgedrag

 5 manieren om te stoppen met uitstelgedrag!

We doen het allemaal wel eens. We stellen uit, die gevreesde taak vijf minuten, dan dertig minuten, daarna nog een uurtje, totdat het helemaal niet meer gebeurd. En het ergste is dat we daardoor ook niet in staat waren om van deze dag te genieten. We besteden zoveel tijd aan die vervelende klus of nare taak dat het ons de mogelijkheid ontneemt om ons op andere taken te concentreren.

Waarom uitstellen?

Waarom doen we het dan toch? We weten dat het nooit goed afloopt. Het probleem is dat de cyclus van uitstellen zich bijna onmogelijk laat breken. We raken zo verstrikt in de cyclus van uitstellen dat we bijna vergeten hoe we moeilijke taken effectief aan moeten pakken.

Uitstelgedrag: Procrastination

Ellen, en een hoop ander Engelstaligen, noemen dit gedrag procrastination. Kon Ellen uw inspireren om wat te doen aan uw uitstelgedrag? Daarom hier vijf tips om uitstel in de kiem te smoren en hoe je de controle over je dagelijkse leven terug kunt nemen!

1. Eerst de moeilijkste taak oppakken.

Je denkt waarschijnlijk “Dat wist ik al.” Maar je hebt je wellicht niet gerealiseerd dat er wetenschappelijke steun is voor deze suggestie. We hebben maar een beperkt aanbod van wilskracht. Als het eenmaal is verbruikt voor de dag, is de kans dat we nog een moeilijke taak aangaan minimum. Duik in je moeilijkste taak wanneer je energieniveau op zijn haar hoogst is. Dit zal zorgen voor de beste resultaten!Wanneer we de moeilijke taken uitstellen tot het einde van de dag, neemt dat zijn tol op onze energie van de hele dag. Op het einde van de dag, heeft die lastige taak die u boven het hoofd hangt, negatieve invloed gehad op alle andere taken van die dag. Dus wanneer je de volgende keer dat je todo lijst van de dag doorneemt, zorg ervoor om te beginnen met lastigste taak. Dat hoeft dus niet per se de grootste te zijn, maar het moet datgene zijn waar je het meeste tegen op ziet. Door deze taak  zo vroeg mogelijk op de dag uit te voeren, voel je je energiek en productief.  De rest van die dag ga je als het ware bergaf en vlieg je door je todo lijst heen met een opmerkelijke snelheid!

2. Verdeel de taak in kleinere taken.

We hebben de neiging om overweldigd te raken wanneer een gigantische klus zich aan meld. We weten niet waar te beginnen of wat eerst te doen. Houdt in gedachten dat bossen zijn opgebouwd uit individuele bomen. Hoewel je misschien niet in staat om een heel bos in één keer neer te halen , je kunt zeker beginnen met een boom (of zelfs met een tak). Als het nodig is om uw hele keuken te organiseren, begin dan te werken aan één kast. Het organiseren van één kast is beter haalbaar dan te proberen om alles in ‘één klap voor elkaar te krijgen. Ga met jezelf een verbintenis aan om iedere dag een ​kleine stap te voltooien, en je zult zien dat de taak steeds minder ontmoedigend voelt bij elke nieuwe deeltaak die je voltooid.

3. Stel een mid-dag alarm.

In no-time een schuldgevoel van jewelste als je je aan het eind van de dag realiseert dat je die dag nog geen enkele taak hebt volbracht. Je kunt dit vermijden sleur door je telefoonalarm rond 13:00 uur te laten afgaan. Wanneer de beltoon afgaat, is het tijd om te kijken en hoeveel todo’s er op je lijst zijn afgevinkt en kun om de overige todo’s voor die dag te beoordelen. Re-plan je tijdsschema voor de rest van de middag en zorg ervoor eerst de belangrijkste item te doen. Indien nodig, gun ik mezelf een jumpstart met een kop koffie en begin mijn “tweede ochtend.” Door dit te doen, voorkom je dat je die dag naar bed gaat en die nacht ligt te piekeren over alle dingen die je niet af hebt gekregen.

4. Focus jezelf voor een korte periode van tijd.

Om je productiviteit te stimuleren, is er een oude truc; Je stelt een eierwekker, zandloper, stopwatch of een procrastination app (ja, die zijn er…) in voor een tijd van tien minuten. Door verwoed te racen tegen de klok gedurende die korte periode, zul je je waarschijnlijk goed kunnen focussen op je taken en blijven werken. Het gevoel van spanning, die dit in je mind oproept zal snel vervangen worden door een gevoel van trots en tevredenheid. Ontdek wat je kunt bereiken in tien minuten wanneer je je geest focust! Het is heel motiverend.

5. Plan uw taken op de agenda.

Het maken van een tijdsplan zal u helpen voorbij de eerste verlamming je je voelt. In plaats van alleen het schrijven van de taken die zijn vastgelegd in je todo lijst, neem een ​​stap verder en identificeren waar en je die zult volbrengen. Bijvoorbeeld,  uw computerwerk van 11.00 tot 12:30, uw telefoontjes van 13:30 tot 15:30 en om 16:00 inkopen doen. Door het plannen van het soort werk, zult u een groot deel van de angst die je tegenhoudt voorkomen. Het maken van het plan is het halve werk!

Hoewel het misschien soms als onmogelijk voelt, je hebt alles wat je nodig hebt in je om  om elke dag je doel te bereiken. Met een frisse blik, een beetje porren, en een actieplan, ben je goed op uw weg naar het beëindigen van de uitstelcyclus. Voor eens en altijd!  Succes!

GOAL trainingen biedt diverse trainingen over tijdbeheer, time-management en stressmanagement. Bekijk bijvoorbeeld eens de volgende trainingen:

Leave a comment

Stressvrij werken

Sinds ik kennismaakte met Getting Things Done van David Allen, ben ik een fan èn een gebruiker van zijn time-management methode. Ik ben altijd blij als ik in workshops of trainingen time management zijn GTD methode mag delen met cursisten.

Wil je de belofte van GTD, stressvrij productief werken, verwezelijken, dan zul je de technieken ervan tot een deel van je leven moeten maken. Dat is gaat niet vanzelf is is niet meteen makkelijk. De GTD methode eigen maken vraagt tijd, energie en focus. Maar het is beslist de moeite waard.

Af en toe kun je eruit schieten. Dan heb je een opfrisser nodig. Daarom deze 20 minuten video van de Master himself.

En nu… getting some things done!

GOAL trainingen biedt diverse trainingen over tijdbeheer, time-management en stressmanagement. Bekijk bijvoorbeeld eens de volgende trainingen:

Workshop Timemanagement
Training Timemanagement
Hartcoherentie: Stress te baas!

Leave a comment

Contactgegevens

Kanaalweg 33-35
2903 LR
Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 - 71 444 55
NL BE LU

Contact pagina
Live chat