Comments on: Veel mogelijkheden subsidie trainingen http://www.goaltrainingen.nl/blog/2011/07/small-post/ Over Trainingen en workshops in communicatie, klantgerichtheid, leiderschap, samenwerken en veranderen. Mon, 18 Mar 2013 03:04:11 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 Veel mogelijkheden subsidie trainingen | Training's Blog
zondag 20 april

Veel mogelijkheden subsidie trainingen

De kosten voor trainingen zijn vaak aftrekbaar van de belasting en soms komt u zelfs in aanmerking voor een subsidie op trainingen.
GOAL trainingen heeft de belangrijkste mogelijkheden voor u op een rij gezet:


Belastingdienst: Scholingskosten zijn aftrekbaar

In veel gevallen zijn kosten voor scholing aftrekbaar van de belasting. Veel van de GOAL trainingen komen hiervoor in aanmerking. De exacte regels veranderen regelmatig. De laatste informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

 

Sociaal Fonds voor de Mode- en Sportdetailhandel

Werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de Mode- Schoen- en Sportdetailhandel steunen een groot aantal opleidingen vanuit het Sociaal Fonds voor de Mode- en Sportdetailhandel. Dit houdt in dat werkgevers of werknemers een groot deel van de studiekosten vergoed krijgen. Iedereen die in de Mode-Schoenen Sportdetailhandel werkt, èn onder de CAO valt, kan de opleidingssubsidie krijgen. Voor meer informatie, kijk op: www.staatjegoed.nl

 

ESP subsidie voor de detailhandel

Ondernemers in de detailhandel kunnen 40% ESF subsidie krijgen op een groot aantal cursussen en trainingen. De subsidie geldt van 1 februari 2010 tot en met 31 juli 2011. U kunt ook achteraf subsidie aanvragen voor cursussen die eerder zijn gevolgd, mits gestart op 1 februari 2010 of later! De subsidie geldt voor ondernermers èn  medewerkers. De regeling wordt door het Hoofdbedrijfshap Detailhandel uitgevoerd.  Info: www.hbd.nl


O & O fonds / A & O Fonds  (Opleidingfonds en ontwikkelingsfonds)

Wanneer een individuele werknemer een opleiding wil volgen, doet hij dit via/namens zijn werkgever. De werkgever kan voor iedere opleiding een aanvraag tot vergoeding indienen bij zijn branchevereniging. Dit kan verhaald worden op het O&O Fonds en/of het A&O Fonds (gemeenten en rijk), welke opgebouwd worden uit een percentage van iedere loonsom. De hoogte van dit percentage is in de CAO vastgelegd. Het fonds bepaalt of een opleiding geheel, gedeeltelijk of niet vergoed wordt. Dit kan per branche verschillen. De erkende fondsen per branche zijn te vinden op Voor meer informatie, kijk op: www.agentschap.szw.nl


ESF  (Europees Sociaal Fonds)

Om de flexibiliteit van de Europese beroepsbevolking te stimuleren, steunt het ESF projecten in de EU-lidstaten die:
- werknemers opleiden om werkloosheid te voorkomen en erop te anticiperen;
- steun bieden aan carrière- en persoonlijke begeleiding die personen aanmoedigt om hun carrière actief te sturen;
- steun bieden aan programma’s voor outplacement en werknemersmobiliteit die werknemers aanmoedigen om daar te gaan werken waar vraag is naar hun vaardigheden;
- zorgen voor verbetering van de toegang tot opleiding, met name voorvoudere en lagergeschoolde werknemers;
- bijdragen tot het identificeren van beroepen en vaardigheden waar in de toekomst behoefte aan zal zijn.
Een training of opleiding die hieraan voldoet, kan tot 40% vergoed worden door het ESF. Wanneer u denkt dat uw training of opleiding in aanmerking komt voor ESF-subsidie, kunt u dit zelf aanvragen bij uw branchevereniging.

Leave a Reply

Contactgegevens

Kanaalweg 33-35
2903 LR
Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 - 71 444 55
NL BE LU

Contact pagina
Live chat