Voor jou, gratis, dit e-book. Vertel ons waar we het naar toe mogen sturen!  

Close

Speed Search!

Snel zoeken naar een passende training.

Samenwerken op het Water
Samen in hetzelfde schuitje...

Op een zeilschip ben je op elkaar aangewezen. Voor veel mensen is een zeilschip een nog onbekende wereld waar je al snel je echte gedrag laat zien. Hier nu een teambuilding waar je je teamleden nu dus ècht leert kennen. Het anker lichten, de trossen los en alle zeilen bijzetten! 

 

- Samenwerken

Om een zeilschip in goed vaarwater te krijgen en te houden is teamwerk noodzakelijk. Bij goed teamwerk draait het om goed samenwerken en heldere communicatie. Net zoals op de zaak dus!  Ook hier is een helder doel nodige (koers uitzetten) om te kunnen samenwerken. Taken ern rollen verdelen dus, maar ook elkaar helpen wanneer het even niet lukt. Op een authentiek zeilschip worden de meeste manoeuvres met de hand uitgevoerd. Ieder moet dus een handje bijdragen. Alleen met effectieve communicatie en intensieve samenwerkingblijft het schip in beweging. Hoe beter het team op elkaar ingespeeld raakt, hoe sneller het schip zeilt.

+ Aanpak Samenwerken op het Water

Op de trainingsdag 'Samenwerken op het water' worden uitdagende teamopdrachten gegeven. Deze zijn gebaseerd op de leervraag van het team dat we vooraf hebben helder gemaakt in een intakegesprek. Dit wordt vertaald naar 'Samenwerken op het water' waarbij het team verantwoordelijk is voor het besturen van een zeilschip. Van afvaren, zeilmanoeuvres, navigeren tot weer aanleggen. Een professioneel instructeur en een communucatietrainer ondersteunen het team bij dit proces.

Teamleden leren waar ze goed in zijn en wat zij als team moeten verbeteren om beter te presteren. Feedback op de samenwerking, concrete tips en direct oefenen geven teamleden precies die handvatten die nodig zijn om het maximale uit het team te halen. In de nabesprekingen hiervan  wordt ingegaan op leiderschap, communicatie, samenwerking en besluitvorming binnen uw team.

+ Resultaten

Resultaten van deze training zult u terugzien in een sterkere cohesie en vertrouwen binnen het team, effectiever communicatie en samenwerking.

+

+