8 tips om de samenwerking in je team te verbeteren

Iedere organisatie bevindt zich in een steeds complexer wordende wereld waar de ene verandering de andere opvolgt. Hierdoor moeten de leiders van deze organisaties steeds meer vertrouwen op de intelligentie en oplossingsgerichtheid van hun medewerkers. Samenwerken beperkt zich niet langer tot een verplichte jaarlijkse teambuilding maar is een essentiële component geworden in het succes en zelfs het overleven van de organisatie. De term die gebruikt wordt om daaraan leiding te geven, is ‘collaborative leadership’, een onderwerp dat zich mag verheugen in een sterk toenemende belangstelling. Het is immers niet alleen de organisatie die eronder lijdt wanneer de samenwerking laag is; ook de medewerkers verliezen hier. Zij missen de kans om in een hecht team te werken dat energie oplevert, creativiteit losmaakt en het samenwerken maakt tot iets wat productief is en een hoop plezier brengt.

Graag deel ik deze 8 tips om samenwerking in je team te verbeteren:

1.  Het menselijke element in samenwerking
Vele organisaties grijpen naar technische middelen om de aanwezige kennis in een organisatie vast te leggen en beschikbaar te maken voor alle medewerkers. Duizenden, honderdduizenden, zo niet miljoenen worden geïnvesteerd in software en intranetten. Samenwerking is echter meer dan het hebben van de laatste technologie om dit te ondersteunen. Succesvolle samenwerking is vooral het veranderen van de attitude en het gedrag van alle medewerkers in een organisatie.

2.  Eilandjes kunnen je organisatie om zeep helpen
Eilandjes gedrag is een attitude waarbij bepaalde afdelingen geen informatie delen met andere afdelingen van dezelfde organisatie, of geen kennis willen halen bij de andere afdelingen en het allemaal zelf willen doen. Ondanks dat vele termen komen en gaan, zien we dat deze term al vele decennia de vergadertafel passeert en meer dan ooit een bedreiging kan vormen voor de ontwikkeling van een organisatie. Eilandjes gedrag leidt tot machtsspelletjes, gebrek aan samenwerken en verlies van productiviteit.

3.  Vertrouwen bouwen
Vertrouwen is de overtuiging of zelfverzekerdheid die de ene persoon heeft in de betrouwbaarheid, integriteit en eerlijkheid van de andere persoon. Het is de verwachting dat het vertrouwen dat ik geef ook wordt nageleefd. Vertrouwen is de lijm die een team met elkaar verbindt. In een organisatie of team waar dit ontbreekt, ontstaat wantrouwen en cynisme. Het delen van kennis of het vragen daarom wordt snel gezien als zwak en verlies van de eigen positie. Als leidinggevende kun je je vertrouwen laten zien en uitdragen door dit open, spontaan en voortdurend te communiceren

4.   Je kunt het nooit alleen
Vele, vaak getalenteerde leiders, hebben geprobeerd om veranderingen door te voeren in hun organisatie. En hoe slim of talentvol ze ook waren, het lukt nooit om hun organisatie, afdeling of team te veranderen zonder de medewerking van anderen. Of het nu gaat om het maken van nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuwe werkprocessen of een totale reorganisatie van de organisaties, om dit succesvol te doen, moet iedereen vanaf het begin bij deze verandering betrokken worden.

5.  Van jouw visie naar onze visie
Simon Sinek houdt ons voor hoe belangrijk het is om een visie te hebben en die uit te dragen, in plaats van te lopen commanderen en alles te willen controleren. Wanneer deze visie echter alleen leeft bij het topmanagement zal het nooit een effectieve motivator worden voor de medewerkers. Zelden maak ik mee dat visie en kernwaarden, die zo prominent op de website staan, bekend zijn bij de medewerkers. Laat staan dat ze doorleefd worden. De kracht van visie laat zich pas werkelijk zien wanneer de medewerkers zelf betrokken worden bij het ontstaan ervan.

6.  Van oordelen naar luisteren
Blijf luisteren. Voorkom dat je meteen oordeelt. Wat je daarbij kan helpen, is jouw lichaamstaal. Die armen over elkaar? Niet doen, deze gesloten houding zorgt ook dat jij niet meer open staat voor de ideeën van die ander. Dus voeten plat op de grond en echt luisteren. Wenkbrauwen fronsen? Weer zo’n uitdrukking die ook jouw oren sluit. Lijkt je het idee wat minder? Luister dan naar de gevoelens en de behoeften er achter! Wat wil die ander daarmee bereiken? Met een kleine aanpassing is zo een super idee geboren!

7.  Problemen breed aanpakken
Onderzoek, uitgevoerd door de University of Michigan, liet zien dat wanneer alleen het management zich over problemen boog, de resultaten ervan beduidend minder waren dan wanneer er ook andere niveaus bij de brainstorm betrokken werden. Wanneer een denktank bestaat uit leden met verschillende niveaus aan vaardigheden en kennis heeft dit een positief effect op het vermogen om als groep verschillend naar problemen te kijken en dus met verschillende en vaak creatievere en betere oplossingen te komen. Diversiteit zorgt dat mensen andere perspectieven en mogelijkheden onderzoeken die anders genegeerd worden.

8.  Help mensen hun onderlinge relaties te ontwikkelen
Het resultaat van elke samenwerking is afhankelijk van de onderlinge relaties tussen de teamleden. Wanneer hier geen tijd voor is of gemaakt wordt, kan dit een kostbare fout worden. Te vaak bijvoorbeeld, wordt voor een project wat mensen bij elkaar geroepen, de opdracht verstrekt en geroepen: ‘Aan het werk!’ De resultaten van een project zullen beter worden wanneer je de groep, vooraf tijd geeft elkaar beter te leren kennen, onderling contact en vertrouwen te vergroten, elkaar sterke en zwaktes te leren kennen èn ondersteunen en een gezamenlijk beeld te krijgen van de doelstellingen en overige ins and outs van dit project. Op jouw succes!