Het opbouwen van een gezonde feedbackcultuur op de werkplek

Een positieve sfeer stimuleert de groei van medewerkers en hogere prestaties – terwijl een negatieve, hyper-competitieve cultuur de groei van individuele werknemers kan belemmeren.
Een van de beste manieren om het moreel van werknemers te verhogen en een positievere en prettige werkomgeving te creëren, is met een “feedbackcultuur”. Als jouw werknemers zich vrij voelen om altijd te delen wat zij vinden van jouw organisatie, management en andere werknemers, zijn zij eerder geneigd om blij te zijn en betrokken bij jouw organisatie.
Dit is erg belangrijk, met name tegenwoordig, wanneer zoveel werknemers zich ondergewaardeerd en buitengesloten voelen. Geschat wordt dat ongeveer 50% van beroepsbevolking zich niet betrokken voelt en dat slechts 15% van de werknemers zich echt “verbonden en betrokken” voelt met hun werkgevers. 
Het is duidelijk dat de nadruk moet liggen op het vergroten van medewerkersbetrokkenheid, het verminderen van het personeelsverloop en het bevorderen van een positieve, koesterende, op medewerkers gerichte cultuur in jouw organisatie. Maar hoe bereik je dat?
Dat is waar feedbackcultuur om de hoek komt kijken. Door een cultuur te creëren waarin feedback en eerlijkheid worden gewaardeerd, kan jij het moreel van jouw werknemers vergroten, een beter bedrijf opbouwen en de werkprestaties verbeteren – alles in één klap.
We bespreken wat het is, waarom het belangrijk is en enkele basisstappen die jij kunt nemen om een feedbackcultuur te creëren op jouw werkplek of organisatie. Lees snel verder.

Wat is een feedbackcultuur?

Een feedbackcultuur is in essentie een werkplekcultuur die is gericht op eerlijke feedback tussen werknemers onderling, tussen werknemers en managers, en tussen managers en leidinggevenden. Een feedbackcultuur is een cultuur waarin elke medewerker het recht heeft om feedback te geven aan een andere persoon in de organisatie, ongeacht waar deze op jouw organigram valt.
Dit klinkt vrij eenvoudig, toch? Een feedbackcultuur moet eenvoudig te implementeren zijn – vertel medewerkers gewoon om eerlijk te zijn tegenover elkaar en hun superieuren. Boom! Je bent klaar!
Natuurlijk is dat niet helemaal het hele verhaal. Je ziet dat een feedbackcultuur tijd nodig heeft om te groeien en zich te ontwikkelen. Het idee van regelmatige feedback te geven aan zowel leeftijdsgenoten als oversten kan enige tijd kosten om aan te wennen.
Waarom? Omdat de meeste bedrijven nog nooit een echte feedbackcultuur hebben gehad. Het is zo simpel. Het idee kost wat tijd en moeite om eraan te wennen, omdat de meeste organisaties traditioneel van aard zijn. Het is gemakkelijker om jaarlijkse prestatiebeoordelingen te krijgen en de noodzaak van regelmatige feedback van medewerkers te negeren – vooral als jouw organisatie dat al jaren doet.

Waarom is een goede feedbackcultuur zo belangrijk?

Waarom is een goede feedbackcultuur belangrijk voor jouw toekomstige organisatorische succes? Er zijn tientallen redenen – dus we zullen hier alleen de beste vermelden.

 • Vergroot de betrokkenheid van medewerkers – Een feedbackcultuur is essentieel om een sfeer van medewerkersbetrokkenheid te creëren. Betrokken medewerkers zijn effectievere werknemers – en ze zullen eerder loyaal zijn aan jouw bedrijf. Betrokken medewerkers zijn niet alleen een “nice-to-have”. Als het jou lukt om contact te maken met werknemers door middel van jouw feedbackcultuur, zal jij genieten van betere prestaties – dat is een garantie.
 • Creëert een positievere werkplek – Net zoals werknemersbetrokkenheid heeft de aanwezigheid van een positieve en leuke werkomgeving een enorme invloed op hoe goed werknemers kunnen presteren. Een werkplek met een negatieve sfeer en gebrek aan communicatie kan een ernstige impact hebben op het welzijn van werknemers, evenals op hun vermogen om op hoog niveau te presteren.
 • Verbetert de bedrijfscommunicatie – Een feedbackcultuur kan de bedrijfscommunicatie met medewerkers helpen verbeteren. Wanneer een bedrijf zich erop richt om open en eerlijk tegenover zichzelf te zijn, is het gemakkelijker om bedrijfsdoelstellingen, doelen en aandachts- gebieden / verbeteringen te communiceren.
 • Helpt het bedrijf als geheel te verbeteren – Een feedbackcultuur moet zich niet beperken tot interacties tussen individuen. Medewerkers moeten zich altijd prettig voelen bij het delen van feedback over hoe het bedrijf het doet – en waar het zich mogelijk kan verbeteren. Door rekening te houden met deze ideeën, kan jij de doelstellingen van jouw bedrijf of organisatiestructuren wijzigen of zelfs nieuwe wegens openen voor productonderzoek of serviceaanbiedingen.
  Dit zijn slechts enkele van de vele voordelen van het opbouwen van een feedbackcultuur op jouw werkplek. Laten we vervolgens de stappen bespreken die jij kan nemen om een feedbackcultuur te implementeren.

Hoe creëer je een feedback cultuur op de werkplek?

Als jij geïnteresseerd bent in de voordelen van een feedbackcultuur, zoals hierboven uiteengezet, vraag jij je misschien af hoe jij het beste kunt beginnen. Hier zijn enkele basistips die jij kan gebruiken om een betere feedbackcultuur op jouw werkplek te creëren.

 • Moedig medewerkers aan om naar jou te komen voor feedback – Om medewerkers te laten “inkopen” voor een werkplekcultuur, moet jij het goede voorbeeld geven. Dat betekent dat jij, zelfs als HR-manager of als leidinggevende, werknemers moet aanmoedigen om naar jou te komen voor feedback. Je moet ook medewerkers aanmoedigen om feedback te geven – dit helpt een sfeer van openheid en eerlijkheid te bevorderen.
 • Bevorderen van peer-to-peer feedback – Peer-to-peer feedback is een van de belangrijkste aspecten van een feedbackcultuur. Idealiter wil je dat medewerkers elkaar voortdurend nuttige, positieve feedback geven en feedback geven over verbeteringsgebieden.
  Peer-to-peer feedback kan individuele medewerkers helpen zich gewaardeerd te voelen en is ongelooflijk nuttig als het gaat om het geven van feedback aan slecht presterende werknemers. Hoger presterende werknemers kunnen deze werknemers begeleiden – en hen strategieën geven om hen te helpen slagen.
 • Een groeimindset koesteren – Jouw hele bedrijf moet een ‘groeimindset’ hebben. Je wilt nooit tevreden zijn met hoe goed je het nu doet – je zou naar de toekomst moeten kijken. Moedig een groeimindset aan door de nadruk te leggen op de opleiding van werknemers en doorlopend leren, en door werknemers alles te bieden wat ze nodig hebben om hun vaardigheden en mogelijkheden uit te breiden.
 • Geef feedbacktraining – dit is erg belangrijk. Feedbacktraining moet verplicht zijn voor elke medewerker, vooral wanneer je begint met het proces van aanpassen aan een feedbackcultuur.
 • Sommige werknemers zijn misschien beter in het geven van opbouwende kritiek en positieve feedback dan anderen. Degenen die niet veel ervaring hebben met het geven van feedback, of die bot en ietwat onbeschoft kunnen zijn, lopen het risico de gevoelens van andere, meer gevoeligere werknemers te schaden.
 • Om jouw feedbackcultuur te laten groeien, moeten werknemers eerlijke, open feedback met elkaar kunnen delen – zonder dat ze zich persoonlijk aangevallen of gekwetst voelen door anderen. Feedbacktraining stelt jou in staat om elke werknemer van deze vaardigheden te voorzien – en een negatieve sfeer te vermijden.
 • Gebruik continue feedback in plaats van periodieke feedback. Zoals jij wellicht hebt begrepen, is een continu feedbackproces van cruciaal belang voor een goede feedbackcultuur op de werkplek. Periodieke feedback – zoals jaarlijkse prestatiebeoordelingen – hebben niet echt een plaats in een moderne feedbackcultuur. Ze zijn archaïsch en verouderd.
 • Richt je in plaats daarvan liever op continue feedback – met kortere, meer informele vergaderingen elke twee maanden of een op projecten gebaseerd prestatiebeoordelingsproces. Deze regelmatige, behulpzame feedback helpt het belang van een feedbackcultuur in jouw werknemers te versterken. En omdat ze elkaar feedback blijven geven, zullen ze zich steeds meer op hun gemak voelen bij het proces. Het zal natuurlijker aanvoelen.
 • Benadruk openheid en vertrouwen – Om jouw feedbackcultuur te laten slagen, moet iedereen zich kunnen uiten. Daarom zijn openheid en vertrouwen absoluut cruciaal.
 • Jouw werknemers moeten zich vrij voelen om feedback met elkaar te delen – en met het bedrijf – zonder vrees voor represailles of straf. Als jij geen stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, valt jouw cultuur uit elkaar.
 • Medewerkers zullen bang zijn om eerlijk te zijn – en jouw werksfeer kan snel vrij negatief worden. Als dit gebeurt, zal dit buitengewoon averechts werken en kunnen de prestaties van de werknemers hieronder lijden.
  Breng kritische feedback in balans met positieve feedback – Jouw feedbackcultuur moet in een lijn lopen tussen eerlijkheid en negativiteit.
 • Als een medewerker het moeilijk heeft, moet je niet terugdeinzen voor het aanpakken van hun fouten. Als jij echter alleen kritische feedback geeft, kunnen werknemers zich aangevallen of gekwetst voelen en kunnen ze zelfs het bedrijf verlaten.
 • Elke feedbacksessie moet zowel positieve als kritische feedback bevatten. Moedig werknemers en andere HR-managers aan om met de positieve punten te beginnen en leg nadrukkelijk de nadruk op gebieden waar een medewerker uitblinkt. Vervolgens kunnen ze opbouwende, kritische feedback geven – zonder dat het een persoonlijke aanval is.
 • Het feedbackproces normaliseren – Dit is een van de grootste obstakels die elke werkplek moet overwinnen om een succesvolle feedbackcultuur te creëren – vooral in de begindagen van het nieuwe beleid.
 • Als jouw medewerkers niet gewend zijn elkaar feedback te geven, is het in sommige gevallen moeilijk om het proces te normaliseren. Je kunt dit ondervangen door feedback te implementeren in normale, alledaagse situaties.
 • Misschien hou jij bijvoorbeeld eens per maand een teamvergadering om een lopend project te bespreken. Maak er na de vergadering een gewoonte van om jouw werknemers in groepen van 2 of 3 te splitsen en een feedbacksessie te houden waarbij iedereen eerlijk kan zijn over wat goed gaat – en wat misschien kan worden verbeterd. Dat is maar een voorbeeld. Denk een beetje na en bedenk waar jij het feedbackproces kunt integreren – en hoe jij het kan normaliseren zodat medewerkers zich snel op hun gemak voelen door regelmatig feedback te geven en te ontvangen.
 • Benadruk persoonlijke verantwoordelijkheid – Persoonlijke verantwoordelijkheid voor feedback is vooral belangrijk voor leidinggevenden en HR-managers. Jouw medewerkers nemen altijd hun aanwijzingen “top-down”. Dat betekent dat als jij hen blijft vertellen hoe belangrijk feedback is, maar dan elke feedbacksessie overslaat om andere dingen te doen, zij jou waarschijnlijk niet zullen geloven. Ze volgen jouw voorbeeld – niet jouw woorden.
 • Leidinggevenden, managers en andere supervisors moeten persoonlijk verantwoordelijk zijn voor feedback. Door te laten zien dat zij bereid zijn zich van bovenaf aan deze nieuwe cultuur aan te passen, kunnen ze werknemers onder hen inspireren om te veranderen. Bovendien moet jij en andere leidinggevenden voortdurend feedback van iedereen vragen, en krijgen, zelfs van werknemers van een lager niveau. Dit helpt jou een goed voorbeeld te geven en een betere feedbackcultuur te inspireren.
 • Gebruik meerdere feedbackkanalen – Niet iedereen voelt zich op zijn gemak bij een één-op-één, persoonlijke feedback sessie. Overweeg om een paar verschillende manieren te hebben om feedback te geven – zoals een online feedbackplatform, kleine groepsfeedbacksessies of andere alternatieven.
 • Door werknemers enige flexibiliteit te bieden als het gaat om het geven van feedback, kan jij tegemoetkomen aan mensen die misschien niet zo comfortabel omgaan met hun leeftijdsgenoten, waardoor de betrokkenheid bij jouw programma toeneemt.

Zoals jij kan zien, zal het opbouwen van een feedbackcultuur op jouw werkplek nogal wat werk vergen. Dit zijn slechts enkele van de tips die jij kan gebruiken – maar als jij ze volgt, zal jij zeker succes vinden.

Begin vandaag nog – en bouw een betere feedbackcultuur op jouw werkplek!

Of je nu al begint met het implementeren van een op feedback gebaseerde cultuur op je werk, of je bent gewoon aan het oriënteren in de wereld van de feedbackcultuur, deze gids helpt je zeker. De voordelen van een positieve feedbackcultuur zijn te groot om te negeren – en met de stappen die we hierboven hebben beschreven, kan jij de reis naar een betere bedrijfswetgeving beginnen.

Dus loop de voordelen van een feedbackcultuur niet mis! Met een feedbackcultuur kan jij jouw organisatiedoelstellingen duidelijker weergeven, de prestaties van al jouw werknemers verbeteren en ervoor zorgen dat jouw werknemers zich loyaal, betrokken en tevreden voelen! Wij geloven erin dat met de juiste aansporing en training deze cultuur voor iedere werkomgeving haalbaar is. Goal trainingen verzorgt communicatietrainingen op maat helemaal afgestemd op jouw behoefte. Kom in contact en dan kijken wij samen naar de beste training voor jouw bedrijf.