Conflicthantering en communicatievaardigheden: sleutel tot succes

Wat is conflicthantering?

Conflicthantering is een begrip wat verwijst naar methoden en processen die worden gebruikt om conflicten te beheersen en op te lossen op een manier die acceptabel is voor alle betrokken partijen. Hierbij gaat het om strategieën die communicatie te verbeteren, misverstanden op te helderen en wederzijds begrip te stimuleren.

Belang van conflicthantering in het dagelijks leven en op de werkplek

Conflicten zijn zowel in je persoonlijke omgevingen als in je professionele omgevingen onvermijdelijk. Het is dus belangrijk om effectieve conflicthantering uit te kunnen voeren. Zo blijven relaties goed onderhouden, wordt jouw productiviteit verbeterd en wordt er een gezonde leefomgeving gecreëerd.

Basisprincipes van effectieve communicatievaardigheden

Bij communicatievaardigheden komen een aantal basisprincipes kijken. Wij nemen je mee in de belangrijkste:

Actief luisteren

Actief luisteren houdt in dat men volledig bezig is met de spreker. Hij/zij verstaat de spreker, begrijpt wat de spreker zegt en reageert actief op de spreker. Hierdoor ontstaan er geen misverstanden en ontstaat er een constructief gesprek.

Empathie tonen

Empathie is het vermogen om de emoties en perspectieven van anderen te begrijpen en delen. Bij het oplossen van conflicten is dit essentieel omdat het wederzijds begrip en respect bevordert.

Duidelijke communicatie

Duidelijke communicatie voorkomt misverstanden en zorgt ervoor dat er geen informatie achter wordt gehouden. Hierin is belangrijk dat er eenvoudige taal wordt gebruikt, dingen regelmatig worden herhaald en er samenvattingen worden gemaakt. Op deze manier komt de boodschap altijd duidelijk over.

Technieken voor conflicthantering

Als we kijken naar het begrip ‘’conflicthantering’’, dan zien we verschillende technieken die worden toegepast om tot een goed resultaat te komen. Hoewel elk conflict anders is, zien we toch een aantal overkoepelende technieken terugkomen:

 • Conflicthanteringsstijlen
 • Onderhandelingsstrategieën
 • Probleemoplossende benaderingen

Conflicthanteringsstijlen

In de praktijk heb je verschillende stijlen voor conflicthantering. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Doordrukken
 • Toegeven/aanpassen
 • Vermijden/terugtrekken
 • Compromis sluiten
 • Samenwerken

Elke stijl hiervan heeft zijn eigen voordelen en is geschikt voor verschillende situaties.

Onderhandelingsstrategieën

Bij een conflict zie je vaak dat er moet worden onderhandeld om tot een goede oplossing te komen. Wil deze strategie effectief zijn, dan moet het een aantal aspecten omvangen:

 • Stellen van duidelijke doelen
 • Het begrijpen van de belangen van een ander
 • Het zoeken naar win-win oplossingen

Probleemoplossende benaderingen

Bij de probleemoplossende benadering worden eerst de kernoorzaken van het conflict in kaart gebracht. Vervolgens wordt er samen gezocht naar een creatieve oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is.

Het belang van emotionele intelligentie in conflicthantering

Emotionele intelligentie (EI) wordt steeds meer erkent als een belangrijke skill bij conflicthantering. EI is het vermogen om onze eigen emoties en die van een ander te herkennen, te begrijpen en te beheren. Dit helpt ons om conflicten op een bepaalde manier te navigeren. EI bestaat uit een aantal aspecten welke wij verder zullen toelichten.

Zelfbewustzijn en zelfregulatie

Zelfbewustzijn is het vermogen om je eigen emoties te herkennen en te begrijpen. Zelfregulatie is het beheersen van deze emoties. Beide zijn erg belangrijk bij conflicthantering.

Herkennen van emoties bij andere

Bij EI hoort ook het vermogen om emoties van andere te herkennen en te begrijpen. Dit helpt bij het reageren op conflict zonder dat dit verder escaleert.

Sociale vaardigheden

Bij EI horen ook sociale vaardigheden, denk hierbij aan het vermogen om samen te werken, effectief te communiceren, relaties op te bouwen en deze te onderhouden.

Emotionele intelligentie ontwikkelen

Emotionele intelligente is gelukkig te ontwikkelen. Doormiddel van verschillende mindfulness en empathie oefeningen. Met deze oefeningen ga je jouw eigen gedrag en emoties onderzoeken. De reflectie die je hierop hebt kun je vervolgens gebruiken om jouw EI verder door te ontwikkelen.

Conflictmanagement op de werkvloer

De werkvloer wordt over het algemeen gezien als een plek waar veel conflicten voorkomen. Dit is natuurlijk niet gek omdat hier veel verschillende mensen werken met een eigen karakter of mening. Wij nemen je mee in het juiste conflictmanagement op de werkvloer.

Rol van managers en teamleiders

Manager en teamleiders spelen een belangrijke rol bij het oplossen van conflicten op de werkvloer. Zij moeten in conflictsituaties altijd objectief blijven en luisteren naar alle betrokkenen. Alleen op deze manier kunnen zij een eerlijke en rechtvaardige oplossing bieden.

Het creëren van een ondersteunende werkomgeving

Een werkvloer waar respect, vertrouwen en open communicatie centraal staan. Waar je iedereen feedback kunt geven zonder dat hier conflicten ontstaan. Dit kan bereikt worden door verschillende teamactiviteiten, feedbacksessies en bijvoorbeeld het vieren van successen.

3 praktische tips voor het oplossen van werkconflicten

Werkconflicten kunnen op verschillende manieren worden opgelost. In onze ogen zijn er drie oplossingen die het meest effectief zijn:

 1. Het creëren van open communicatie
 2. Het aanmoedigen van samenwerking
 3. Het effectief aanpakken van problemen zodra deze ontstaan

Veelgemaakte fouten en hoe zorg je dat deze niet voorkomen

In de praktijk zien wij dat conflicthantering vaak nog fout gaat. Dit kan komen door verschillende factoren. Wij nemen je mee in de meest voorkomende factoren en laten zien hoe je ze kunt voorkomen.

Gebrek aan communicatie

De meest gemaakte fout bij conflicthantering is het gebrek aan communicatie. Communicatie is bij het oplossen van een conflict het meest belangrijk en in veel situaties zien wij dat er nauwelijks of zelfs niet wordt gecommuniceerd. Op deze manier is niet alle informatie duidelijk bij alle betrokkenen en ontstaan er snel misverstanden.

Hoe los je dit op?

De beste manier om dit op te lossen is om vroegtijdig alle betrokkenen bij elkaar te krijgen en hierin alle informatie te delen. Vervolgens zal het conflict zichzelf niet oplossen en zal je veel over en weer moeten communiceren.

Vermijden van conflicten

Uit onze ervaring zorgt het vermijden van een conflict eigenlijk alleen maar voor meer spanning en problemen. Conflicten lossen zichzelf over het algemeen niet vanzelf op en het vermijden ervan maakt het dus ook niet beter.

Hoe los je dit op?

De beste manier om dit probleem op te lossen is het niet vermijden van het conflict. Er is een conflict en deze zal opgelost moeten worden. Ga in gesprek met de andere betrokkenen van het conflict en ga samen op zoek naar een oplossing. Zo voorkom je onnodig hoge spanningen en nog meer problemen.

Hoe verbeter je jouw conflicthantering?

Conflicthantering is een ingewikkeld begrip en is uniek voor ieder persoon. Wij van Goal Trainingen zien het belang van goede conflicthantering en weten dat dit leidt tot meer succes. Doormiddel van verschillende workshops en/of trainingen verbeteren wij jouw vaardigheden en technieken die belangrijk zijn bij conflicthantering. Kom in contact om te kijken naar de mogelijkheden!