10 Tips voor een succesvol team

Ongeveer 60 procent van de tijd lukt het teams niet hun doelen te bereiken. Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek door Dr. Parisi van het Blanchard Institute. Een dergelijke negatieve ervaring zal ook leiden tot harde gevoelens onder de teamleaden. In onderstaand overzicht leest u de top 10 waarom dit falen van een team geschiedt. Draai ze om en u hebt 10 tips hoe het wel moet! Een gewaarschuwd team telt voor twee. Leer ervan en bespaar uw team deze misstappen. 

1. Gebrek aan planning. Teams worden vaak gevormd met weinig planning of voorbereiding. Als mensen bij elkaar komen in een team, hebben ze vragen die moeten worden beantwoord: Waarom zijn we bij elkaar? Wat zijn de doelstellingen? Welke rol zal ieder van ons spelen? Wat is er van mij verwacht? 

2. Gebrek aan ondersteuning voor een team cultuur. Dit blijkt op verschillende manieren, die allemaal schadelijk zijn. Bijvoorbeeld, management "machtigt" het team, maar nog steeds blijft het management eisen dat alles worden ingeklaard bij de leidinggevende of het management weigert andere verantwoordelijkheden te verminderen voor mensen die deelnemen in het team. 

 3. Gebrek aan middelen. Een onvoldoende budget, trainingen, workshops of tijd om het werk goed te doen. 

 4. Gebrek aan duidelijkheid. Geen overeenstemming over hoe teamleden zich moeten gedragen tegenover elkaar. 

5. Gebrek aan wederzijdse verantwoording. Spreek teamleden aan op hun verantwoording ten opzichte van gemaakte afspraken. Niet confronterend worden met een gebroken afspraak of overeenkomst kan leiden tot slechte resultaten, gebrek aan inzet en gebrek aan vertrouwen. 

6. Ontbreken van effectief of gedeelde leiderschap. Een high-performance team is er een waarin leiderschap wordt gedeeld, en elk lid is verantwoordelijk voor het team functioneren. 

7. Gebrek aan aandacht voor creativiteit en uitmuntendheid. Dit gebrek aan focus voor creativiteit en kwaliteit heeft een negatief effect op de kwaliteit van de team interactie en de kwaliteit van het eindproduct. 

8. Onmogelijkheid om te gaan met conflicten. Slechte training of strategieën voor het omgaan met conflicten, vooral conflicten die worden veroorzaakt door persoonlijke-, politieke- of macht onderwerpen en agenda's. 

9. Gebrek aan training. Dit geldt niet alleen voor trainingvoor de leider, maar aan alle leden. Bijvoorbeeld, alleen al het weten dat een team door een aantal voorspelbare stadia gaat, waarin conflicten zich kunnen voordoen, zorgt al voor vermindering en verdeling van de natuurlijke spanningen in een groep. 

10. Slecht gebruik van teams. Niet alle organisatorische uitdagingen vereisen een team, sommige zijn beter behandeld door individuen. Een team is geschikt wanneer meerdere vaardigheden en perspectieven nodig zijn om het doel te bereiken. Perfect teamwork in deze video!

 

 Om ervoor te zorgen dat u succes bent met uw volgende team beveelt Dr. Parisi drie belangrijke strategieën aan: 

Zorg voor een duidelijk fundament
Veel teams worden samengebracht met alleen een algemeen idee van "we moeten een team hebben om dit te doen." Hierdoor worden deze teams slordig gevormd, zonder een duidelijk doel of doelstelling. 

Omgaan met verschillen
Training en begeleiding voor het effectief omgaan met verschillen. Het team dient eraan herinnerd te worden dat verschillen onvermijdelijk zijn als gepassioneerde mensen samenwerken. Het is belangrijk dat de teams wrijving en onenigheid zien als een gezond stadium van teamontwikkeling in plaats van iets dat moet worden voorkomen. 

Aanpak van Team Leadership van een 'dienend leider mind-set'
Een team is een levende, ademende entiteit. Een teamleider moet zichzelf zien als een dienaar en een gids voor de groep, niet als de hub of uiteindelijke beslisser. Je zal nooit een echt goed presterende team krijgen, als het leiderschap niet wordt gedeeld. Alleen dan zal iedereen in het team, en het team als geheel, zich ontwikkelen. Meer weten over teamontwikkeling? Bel of e-mail ons?

vertrouwen team Samenwerken Training Leidinggeven Cultuurverandering verandermanagement