Beter samenwerken in een team

Samenwerking in een team kan vaak beter. Na een teambuilding werkt een team beter samen. Hoe komt dat? Men leert elkaar beter kennen, in andere omstandigheden en op een andere manier. Dat is de voor de handliggende uitleg van het resultaat. Maar als men al een hele tijd samenwerkt, dan kent men elkaar toch, is het niet? Wat is dan zo anders bij een training of workshop teambuilding?

Waarom beter samenwerken door teambuilding

Daar wil ik dieper op ingaan.  Men leert inderdaad de anderen op een andere manier kennen. De deelnemers geven zich op een andere manier bloot en vaak is men ook toleranter naar elkaar. Er is immers geen werkdruk. Bovendien wordt het werken in een team, of groep vaak tegengewerkt door sluimerende of formele conflicten. Het leuke aan teambuilding is dat na een teambuilding de sluimerende conflicten meestal zijn uitgepraat en opgelost, of soms geëscaleerd. Maar daarna kan men met een schone lei opnieuw beginnen.   


Beter samenwerken voorkomt conflicten

Omdat ik ook vaak trainingen geef over 'Conflicten op de werkvloer'  ben ik verder gaan denken in die piste. Door bij conflicten verder te vragen ( en te graven) kom ik meestal tot de conclusie dat de oorzaak voor die conflicten “vooroordelen” zijn. Conflicten vinden hun oorzaak in onze vooroordelen. De oorzaken van een conflict ontrafelen vraagt veel inzicht en tact, maar men eindigt meestal bij een vooroordeel. Natuurlijk blijft dit zeer subtiel. Maar als je er achter komt wat de reden is, is het conflict meestal opgelost. Vergeef me dat ik het wat simpel breng, maar anders wordt het stuk te lang.

Betere samenwerking door meer verbinding met elkaar

Door deze ervaring kom ik er meer en meer achter dat de echte rijkdom van teambuilding is dat vooroordelen opgeruimd worden tijdens deze sessies. Zou het niet zo zijn dat in de teambuilding, doordat we onze collega’s in een totaal andere situatie leren kennen, vaak ontdekken dat ons vooroordelen niet kloppen? We krijgen van de andere een beter, juister oordeel want hij geeft zich meer bloot. Het vooroordeel verdwijnt en respect komt in de plaats. Je zou me een groot plezier doen eens over mijn bewering na te denken en mij jouw menig te vertellen.  Heb jij ook die ervaring? Een van de eerste wat je samenwerking zal verbeteren is het geven, en ontvangen  van feedback.  Door feedback verbetert de samenwerking. Trouwens, teambuilding, wat was dat ook alweer?  It takes teamwork to tango!

Leidinggeven Teambuilding