7 tips om beter en creatiever te denken

Als ondernemer sta je voor grote uitdagingen. Dat vraagt om goed denkwerk. Denken is een vaardigheid, net zoals met tien vingers blind typen. Als je dat laatste nooit leert, typ je je hele leven met twee vingers. Zo is het precies met denken. Edward de Bono bedacht een geweldig denksysteem dat hij de ‘Six Thinking Hats’ noemde. De 6 denkhoeden dus. Iedere hoed heeft een andere kleur zodat je leert denken vanuit zes verschillende invalshoeken.  

hoeden

Wat zijn de 6 denkhoeden
De 'Zes Denkhoeden' is een krachtige techniek waardoor je in staat bent om gestructureerd, vanuit verschillende kanten naar een probleem te kijken. Dit helpt je om de vaste, geijkte en vaak vastgeroeste denkpatronen los te laten en een 360 graden blik te krijgen op het probleem waardoor er betere ideeën ontstaan. Je hoeft je even niet bezig te houden met de andere invalshoeken. Dat levert vaak veel meer waardevolle informatie op en minder vastzitten in over en weer argumentatie. Door het aanleren van de techniek merk je dat het makkelijker wordt om over te schakelen naar een andere manier van denken. Ineens begrijp je de argumenten van je baas, klant of collega veel beter. Groot voordeel bij het bedenken van nieuwe plannen is dat je je steeds volledig kan concentreren op één denkrichting.

Ik geef kort de 'Zes Denkhoeden' weer en waarvoor ze staan.

hoed

De 'Zes Denkhoeden' kunnen in veel situaties gebruikt worden. De ‘Zes Denkhoeden’ zijn inzetbaar bij besluitvorming, nieuwe ideeën, evaluaties, brainstorm vergaderingen.  De techniek heeft ook een groot strategisch belang. Commitment voor nieuwe plannen wordt sneller bereikt, omdat deelnemers tijdens een sessie gevraagd wordt, behalve de ‘zwarte hoed’ ook actief de groene en de gele hoed op te zetten. Je kunt de hoeden ook prima voor jezelf gebruiken wanneer je in je eigen gedachten een besluit wilt nemen. 

De kracht van het gebruik in een groep is dat je niet bezig bent met elkaars ideeën af te branden, het tegendeel te bewijzen of simpelweg op de ander te reageren. Nee, er ontstaat een parallel denken: Je denkt allemaal in dezelfde richting. Dat bespaart een hoop tijd, ergernis of conflicten, en levert veel meer en betere ideeën op.

7 tips om deze 'Zes Denkhoeden' onder de knie te krijgen:

1.    Maak het leuk
Zorg voor 6 hoedjes voor alle deelnemers.  Zorg voor beleving. Het helpt hen om samen in dezelfde richting te gaan denken. 

 
2.   Neuzen dezelfde kant op
Alhoewel er meer manieren zijn, het beste resultaat krijg je als alle deelnemers op hetzelfde moment dezelfde kleur hoed dragen. Alleen wanneer iedereen dezelfde kleur hoed draagt, ontstaat het parallel denken. Je werkt dan echt samen als een team. Hier zit het grote voordeel van de 'Zes Denkhoeden'. 

 3.    Alles is goed
Er bestaat geen beste volgorde. Toch zijn er een paar tips. Het is vaak goed om met BLAUW te beginnen en te eindigen. Wanneer het onderwerp emotioneel geladen is verdient de RODE hoed de voorkeur om mee te starten. Ga niet lang argumenteren over de volgorde. Je kunt beginnen en kijken wat nodig is. Wil je toch houvast om lange discussie hierover te voorkomen? Dan stel ik voor BLAUW, WIT, ROOD, GEEL, ZWART, GROEN, BLAUW. 

4.     Meer keren mag
Je kunt een ‘gebruikte hoed’ gewoon weer opnieuw gebruiken als de situatie daarom vraagt. Gebruik iedere kleur zoveel als je wilt. Mijn tip is om iedere kleur 3 minuten te gebruiken. Wanneer na drie minuten er nog genoeg te bespreken valt, plak je er nog een minuut aan. Zo niet; de volgende hoed! Dit houdt het tempo hoog en je meeting productief! 

5,    Begin simpel
Oefen de eerste keer met een onderwerp dat verschillende meningen kent maar niet te zwaar is. Je kunt je dan focussen op het systeem van de 'Zes Denkhoeden'. De kans dat je dan direct in de inhoud verzuipt, is kleiner. Laat iemand tijdens jullie discussie de BLAUWE hoed permanent opzetten zodat je een soort voorzittersrol creëert. 

6.    Sterk trio
Wanneer je de GELE en ZWARTE hoed gedragen hebt, geeft deze ideeën dan voorrang voordat je met de GROENE hoed aan de slag gaat. Je zult merken dat dat een stuk effectiever werkt GEEL en ZWART zijn assessment hoeden. Ze testen het idee. Daarna is het aan GROEN om de GELE ideeën aan te vullen en te verbeteren en de nadelen van de ZWARTE hoed te verzachten. Gebruik de BLAUWE hoed om het proces te analyseren en vergelijk het met hoe een discussie normaal zou verlopen. 

7.    Verander de vraag
Wanneer je start met een statement als: 'We maken te veel kosten' krijg je een andere start dan met een vraag als: 'Hoe verlagen we de kosten' of 'Hoe kunnen we de omzet verhogen'. Ook het stellen van de probleemvraag kan helpen.

  • Wat is het mogelijke probleem,
  • Wat is het definitieve probleem,
  • Wat zijn mogelijke oorzaken,
  • Wat zijn definitieve oorzaken,
  • Wat mogelijke oplossingen
  • Voor welke oplossingen gaan we kiezen.
  • Wie doet wat.
Het zal niet de eerste keer zijn dat er verschil van inzicht is over wat nu eigenlijk het probleem is. Deze structuur helpt je dan. Wanneer je dit rijtje vragen afgaat, ga je je probleem op een gestructureerde wijze te lijf. Alhoewel de 'Zes Denkhoeden' een eenvoudige methode is, vraagt het training en oefening om hem werkelijk te beheersen.

beide hersenhelften Samenwerken Creativiteit Luisteren