16 effectieve motivatietips voor managers

Het moraal van je team is lastiger te managen dan verkoopresultaten of winstpercentages maar het is zeker niet minder belangrijk. Wanneer je medewerkers ongelukkig zijn in hun werk, dan heeft dit catastrofale gevolgen voor hun productiviteit. De mentale gesteldheid, motivatie en werksfeer van je team zou dan ook een top-prioriteit moeten hebben. 

 In de blog van deze en volgende week geef ik 16 motivatietips om in je plan op te nemen zodat ook jouw team maximaal blijft presteren.

motivatie

1.   Deel de visie van je organisatie met ieder teamlid
Wanneer iedereen bewust is van de gezamenlijke visie die zal leiden tot verbetering en succes voor ieder teamlid, zal ook motivatie en enthousiasme binnen je team niet ontbreken. Verzeker jezelf ervan dat deze visie continue leeft onder je team. 

2.  Communiceer met je teamleden
Het is onmogelijk om te weten wat er onder je team leeft zonder met hen te communiceren. Alleen dan leer je hun ideeën, hun overtuigingen, attitude en zorgen kennen. Gebruik dan ook iedere mogelijkheid om met je team te communiceren en je zult vele nieuwe manieren ontdekken om samen succesvoller te zijn. 

3.  Zorg ervoor dat je mensen zich gewaardeerd voelen
Een van de belangrijkste waarden van een mens is de behoefte aan waardering. Dikwijls wordt waardering zelfs belangrijker gevonden dan geld. Laat hen merken dat je werkelijk dankbaar bent voor ieders individuele bijdrage aan de organisatie. 

4.  Geef je steun aan nieuwe ideeën
Ieder teamlid zal zich empowered voelen als hij of zij naast de uitvoering van diens dagelijkse taken ook nieuwe ideeën mag aandragen en deze mag helpen realiseren. Geef mensen een kans om zelf initiatieven te ontplooien en je zult versteld staan van hun creativiteit en inventiviteit om soms zelfs briljante dingen te bedenken.  

5.  Geef uitdagende taken
Mensen kunnen niet groeien als ze constant hetzelfde doen. Laat hen nieuwe vaardigheden ontwikkelen door hen nieuwe, uitdagende taken te geven. Zorg er tegelijk voor dat de nieuwe taken haalbaar zijn en binnen de persoonlijke interesses van je medewerker liggen. Heb je wat richting nodig? Denk aan een training Middenmanagement. 

6.  Moedig creativiteit aan
Het managen van een team betekent niet dat je iedere stap dient te controleren. Managen is veel meer zorgdragen dat alle bedrijfsactiviteiten op het hoogst mogelijke niveau worden uitgevoerd. Wanneer zich daarin uitdagingen voordoen, geef je je team de ruimte om zelf oplossingen te bedenken. Hen uitdagen om buiten de kaders te denken helpt het team op een hoger niveau te functioneren. 

7.  Geef ieder teamlid de kans om te groeien
Wanneer mensen zich realiseren dat dit het is en alles altijd zo blijven zal, zal ook hun motivatie om hun werk zo goed mogelijk te doen uiteindelijk verloren gaan. Hun motivatie blijft hoog wanneer zij er zeker van zijn dat hun werk en toewijding zal leiden tot nieuwe persoonlijke en zakelijke kansen. Coachenkan daar zeker aan bijdragen. 

8.   Inspireer en empower ieder teamlid
Mensen hebben vaak maar een beetje aansporing en aanmoediging nodig om in zichzelf te geloven en in een groter potentieel binnen zichzelf. Laat zien dat jij vertrouwen hebt in de mogelijkheiden en potentie van je team en geef iedereen een Power Mindset! Vertel je mensen hoe je hun bijdrage waardeert en grijp iedere kans aan om jouw geloof in je team te onderstrepen. Fouten mogen gemaakt worden. Focus je bij fouten op de lessen die we daaruit leren in plaats van af te geven op persoonlijk gedrag. Volgende week nog eens 8 motivatietips! Op jouw succes!

vertrouwen team Leiderschap Leidinggeven Teambuilding Verbinding team Management