Opleidingsbudget verruimen?

Nog een opleidingsbudget opmaken vóór het einde van het jaar? GOAL trainingen biedt de mogelijkheid je opleidingsbudget te verruimen, zowel in tijd als in grootte! En dat is mooi meegenomen! Door de drukte tegen het einde van het jaar benutten veel medewerkers en teams hun opleidingsbudget niet. Nu biedt GOAL trainingen voordelige tarieven aan voor om het opleidingsbudget voor 2015 op te maken. Uitvoering volgt dan in overleg voor 1 juni 2016.


  • Vanaf  € 2.500,-  opleidingsbudget bieden wij 10% budget extra. Dus 250,- tot 750,- Euro extra! *
  • Vanaf  € 7.500,-  bieden wij 15% extra budget. Je hebt dan dus  1.150,- tot 1,500,- Euro extra! *
  • Vanaf  €10.000,-  bieden we je nu 20% extra budget. Dus  € 2.000 Euro méér extra te besteden! *

* Training dient voor 1 juni 2016 te worden uitgevoerd 
* Betreft netto bedragen, dus zonder btw en reiskosten 
* Geldt per nieuwe opdracht, niet voor lopende contracten of andere aanbiedingen 
* Wij maken voor u een aanbiedingop maat 
* Geldig tot 20 december 2015


geld

Springest onderzocht dat door veel Nederlandse organisaties het opleidingsbudget niet wordt gebruikt. In de non-profit blijft meer dan 50% liggen! Jammer natuurlijk, want alles wat niet groeit....  Redenen voor het blijven liggen van het opleidingsbudget zijn:

1.  Ondercapaciteit
Door een gebrek aan werknemers en de hoge werkdruk op de werkvloer is het vaak moeilijk om medewerkers te moeten missen voor een training. Vooral in de zorg is dit de belangrijkste reden.

2.  Tijdgebrek
Druk, druk, druk. Het opzetten van een goed opleidingsprogramma is erg arbeidsintensief. Het ontbreekt de HRM-er aan tijden voor de werknemer ontbreekt daardoor vaak een opleidingsplan. Daardoor is er voor die laatste weinig te kiezen.

3.  Onwetendheid
 Veel werknemers zijn niet bekend met de opleidings- en trainingsmogelijkheden binnen het bedrijf. Zij zijn meestal ook niet bekend met de voorwaarden.

4.  Angst
Slechts 3% van de werknemers informeert naar opleiding- en trainingsmogelijkheden. Dit percentage schiet bij een reorganisatie omhoog naar wel 300% ( 9%). Dat is nog altijd laag. Daar zou dus een taak voor de direct leidinggevende of HR kunnen liggen. Direct leidinggevende  keken de afgelopen crisisjaren minder naar de langere termijn, (wat levert het uiteindelijk op), maar, door krappere bezetting en werkdruk, vooral naar de kortere termijn.  Om capaciteitsproblemen  te een nog hogere werkdruk te voorkomen wordt het belang van opleiden terzijde geschoven.

5.  Te weinig eigen verantwoordelijkheid
HR professionals zijn in meerderheid van mening dat werknemers te weinig eigen verantwoordelijkheid tonen voor hun professionele ontwikkeling.

6.  Keuzestress
Er is vaak verschil van mening over de inzet van het opleidingsbudget. Sommige aangedragen opleidingen worden door de organisatie als niet relevant afgedaan. Ook is zijn er branche-breed grote verschillen. Is er bij de overheid meestal meer dan 1500 Euro per werknemer te besteden, de horecaffer moet het met 500 Euro aan opleidingsbudget doen. Wij gaan graag met je in overleg hoe we jouw opleidingsbudget voor 2015 kunnen verruimen. Neem even contactmet ons op! Op jouw succes!

Training trainingen Opleiden Opleidingsbudget Trainen