De behoefte aan betere samenwerking groeit! (7 tips)

Organisaties  worden steeds complexer waarbij het de tendens is om meer werk te doen met minder mensen. Daarom is er een snel groeiende behoefte aan betere samenwerking. Samenwerking met je eigen teamleden en samenwerking met andere teams, afdelingen en andere disciplines. Ook virtuele samenwerking en samenwerking tussen zelfstandigen zijn snel groeiende samenwerkingsvormen. Maar hoe goed werken wij als leidinggevende en als teams nu eigenlijk samen? De volgende 7 tips helpen om de samenwerking te verbeteren.

samen

De behoefte aan betere samenwerking groeit! (7 tips) 

1.  Feedback sessies
Houd een open discussie tussen de mensen en teams die moeten samenwerken. Bepaal de gebieden waarin de samenwerking verbeterd dient te worden. Praat over de verschillende manieren waarop een ieder een betere bijdrage kan geven binnen die samenwerking. Naast feedbackworkshops kan de workshop Beeldenstorm hier een belangrijke bijdrage aan geven. 

2.  Bepaal een gezamenlijke visie
Wanneer alle betrokkenen het doel en de visie om daar te komen helder hebben, is het voor hen makkelijker en waarschijnlijker om hun eigen doelen opzij te zetten en zich te focussen op de gezamenlijke doelen. Waarden als Kompas is een workshop die hier veel duidelijkheid in kan brengen. 

3.  Verander de manier van communiceren
Het is niet wat er gezegd wordt, maar hoe het gezegd word dat de toon van de samenwerking bepaalt. Bepaal gezamenlijk hoe je duidelijk en in verbinding met elkaar kunt communiceren en houdt elkaar eraan zodat het een standaard wordt binnen de teams. De vaardigheid van verbindend communiceren is essentieel om in hectische tijden duidelijk te zijn in wat je in de samenwerking verwacht. 

4.  Zonder wrijving geen glans
Teams waarin conflicten niet worden uitgesproken presteren 15 procent minder dan teams waar een gezonde discussie gevoerd mag worden. Geen oeverloos op en neer gegooi van verwijten maar een gezond debat over ideeën en oplossingen. Onze workshop Lagerhuis , ondersteund door vaardigheden over probleemoplossing en creatief dencken geven daar inhoud en richting aan. 

5.  Aan de slag
In een werkoverleg kun je het volgende meteen toepassen. Vraag ieder teamlid om met één punt van kritiek te komen op de samenwerking en daarbij een idee of oplossing hoe dat beter zou kunnen. Dan maak je een kort rondje waarin ieder teamlid aangeeft hoe hij een bijdrage kan geven aan de suggestie ter verbetering. Het is te gemakkelijk om problemen bij anderen te laten. Wanneer iedereen een bijdrage moet leveren en deel kan uitmaken van de oplossing dan worden verwijten minder en neemt verantwoordelijkheid toe.

samen2

6.  Werken aan vertrouwen
Uit een recent onderzoek bleek dat vertrouwen binnen het team één van de grootste uitdagingen wordt voor 2016. Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Om dat sneller te laten verlopen hebben wij een breed scala aan teamtrainingen. Overigens kan dat ook met een paard… Heeft jouw organisatie al teambuilding aangeboden om vertrouwen en communicatie te verbeteren? 

7. Werken aan betrokkenheid
In de snelle en chaotische werkomgeving van vandaag lijkt het wel of iedereen onder druk staat om prestaties te verbeteren. Alleen betere resultaten eisen is niet genoeg. Als organisatie moet je ook ondersteuning, training en middelen bieden om dat te kunnen bereiken. Het is niet alleen belangrijk om de resultaten te belonen, maar ook de prestatie van mensen die daar toe kan leiden, zonder dat het resultaat er al is! Het zijn gemiddeld slechts 15-20% van je team die excelleren in het werk. Beloon hun inspanningen zodat ze betrokken blijven werken aan de teamdoelstellingen en met hun inzet de rest van je team zullen inspireren. Op jouw succes!

vertrouwen team teamontwikkeling Samenwerken Leiderschap Training Leidinggeven Teambuilding Feedback Verbinding team