Lef genoeg voor verandering?

Lef voor veranderingen?

Bijna elk artikel  begint tegenwoordig met dezelfde woorden: ‘Wij leven in een tijd van veranderingen’. Wat is er eigenlijk aan de hand? In voorgaande eeuwen gingen veranderingen veel geleidelijker. Ook toen waren er veranderingen en ontwikkelingen maar deze verliepen veel langzamer en minder opvallend. Het bouwen van een kathedraal of klooster duurde tientallen  jaren en deze gebouwen waren ontworpen om eeuwenlang te blijven staan. De ontwerpers en de mensen die met de bouw begonnen wisten niet of zij het ooit ‘af’ zouden zien.

Tijd voor Lef!


Overeind blijven in tijden van verandering vraagt om Lef. Lef om zaken los te laten, lef om nieuwe paden te bewandelen. In het kader van veranderingen bracht GOAL trainingen het trainings-event LEF! waar de deelnemers konden laten zien dat ze de spreekwoordelijke ‘ballen’ hadden om nieuwe dingen toe te laten en uit te proberen. In de bovenstaande video ziet u een impressie van dit event.

Tijd van verandering
In deze tijd maken we een stortvloed van veranderingen mee. E-commerce, automatisering, globalisering, 24uurs economie, telecommunicatie, auto’s, vliegtuigen en ruimtevaart, zwevende treinen, het wegvallen van grenzen,vermenging van culturen door, , elektronisch bankieren, hartchirurgie, kernenergie – allemaal ontstaan in de vorige eeuw! Verandering gaat zo snel dat in de tijd die het kost om een nieuwe computer te kopen er alweer een nieuw model geïntroduceerd wordt.

Tijd van beïnvloeding
we worden continu bekogeld met impressies, nieuwe ideeën en concepten. Hoe blijf je in evenwicht als alles om je heen verandert; als waarden en normen die eeuwenlang vanzelfsprekend waren, ineens niet meer gerespecteerd lijken te worden en als de politiek niet bij machte is adequate antwoorden te geven op de wereldwijde problemen?


Verandering vraagt om lef!
Juist in deze tijd is het essentieel om te bepalen:

  • wat belangrijk is in je leven
  • waar je goed in bent en wat je graag doet
  • waar je in gelooft en waar je voor wilt vechten

Tot voor kort leefden wij ons leven op een wijze die bepaald werd door voorafgaande generaties. Religie, traditie en sociale controle schreven voor hoe men zich behoorde te gedragen. Deze regels en gedragingen lijken nu niet langer toepasbaar en overal om ons heen lijken normen te vervagen, misschien om te worden vervangen door nieuwere. Waar voorheen zekerheid buiten onszelf lag (kerk, baan, gemeenschap), zullen wij die nu in onszelf moeten zien te vinden. Het lijkt alsof deze tijd ons meer naar binnen richt, waarin persoonlijke religie, spiritualiteit, principes, normen en waarden de weg zullen vormen naar een gezond evenwicht. Wilt u weten wat u kunt doen om met uw bedrijf te werken aan Flexibiliteit en Omgaan met Verandering? 

Workshops Verandering en Flexibiliteit

No tags yet