Het ontwikkelen van een growth mindset

Het ontwikkelen van een growth mindset

Een growth mindset staat voor de mentaliteit waar je gelooft dat je jezelf kunt ontwikkelen. Iemand met een overheersende growth mindset gelooft dus dat hun competenties, zoals ambitie en besluitvaardigheid, ontwikkeld kunnen worden. Om meer te leren, gaan ze graag de uitdaging aan. Ze zijn ook niet bang om fouten te maken, want in hun ogen is een fout ook een kans om meer te leren. Ook van een ander kunnen ze veel leren, daarom hebben ze geen probleem om hulp te vragen waar nodig. 

Verandering in je mentaliteit

Met een growth mindset wordt iedereen geboren. Je kunt het makkelijk terugvinden bij kinderen in hun doorzettingsvermogen. Terwijl ze leren lopen, zullen ze oneindig keer vallen, maar je zal een kind nooit horen zeggen: “Nou dat lopen, dat is toch niets voor mij”. Langzaamaan leren zij alle vaardigheden die ze nodig hebben, zonder op te geven. 

Op school en tijdens hun verdere opleiding, is er gewoonlijk een verandering in mentaliteit te zien. Hier ontstaat vaak een focus op eindresultaten. Wanneer ze bepaalde vaardigheden leren, worden kinderen geprezen op hun succes. Andere kinderen hebben meer moeite met een taak of krijgen het langzamer onder de knie. Zij krijgen dan extra aandacht totdat ze slagen. Maar verdere feedback op hun leerproces wordt niet gegeven. Dit zorgt ervoor dat ze de vaardigheid, zowel als hun manier van leren, niet verder kunnen verbeteren. 


Fixed Mindset

Een verandering in mentaliteit veroorzaakt vaak een shift van de growth mindset naar de fixed mindset. Deze ligt tegenovergesteld aan de growth mindset. Hiermee denkt iemand vaak dat het niet mogelijk is om de talenten waarmee ze geboren zijn verder te ontwikkelen. Hun intelligentie en capaciteiten liggen zo goed als vast en er is nauwelijks ruimte voor verbetering. Doordat ze twijfelen aan hun persoonlijke groei, vermijden ze regelmatig uitdagingen. Fouten worden vermeden of verzwegen en ze hebben minder doorzettingsvermogen, mede omdat ze de kans tot leren niet zien. 


Mentaliteit op werk

Tijdens je carrière, zul je ook verschillen in mentaliteit terugzien. Bedrijven waar een fixed mindset centraal staat in de bedrijfscultuur, hebben vaak moeite met innoveren. Wanneer intelligentie als hoogste goed wordt gezien, gaan mensen hun best doen zo slim mogelijk over te komen. Risico’s worden vermeden en de fouten die worden gemaakt, worden verzwegen, over gelogen, of afgeschoven op iemand anders. Zo ontstaat op den duur een angstcultuur.


Bedrijven beginnen steeds meer ruimte te geven voor de growth mindset. Vanuit de bedrijfstop wordt er meer focus gelegd op langetermijnresultaten. Het nemen van risico’s en fouten worden niet meer zo kritisch bekeken. Dit geeft leidinggevenden de kans om de growth mindset te stimuleren onder werknemers. Werknemers kunnen nieuwe projecten aangeboden worden om ze uit te dagen. Teams bespreken samen de successen en fouten zodat er feedback gegeven kan worden, waardoor een open cultuur ontstaat. 


Het ontwikkelen van een growth mindset

De growth en fixed mindset liggen aan twee uitersten van een spectrum. Je mentaliteit is dan ook niet zwart of wit, maar ligt hier ergens tussen. Om jouw groeimentaliteit te ontwikkelen, moet je hier zelf aandacht aan besteden. Durven de uitdaging aan te gaan, is één van de belangrijkste aspecten om mee te beginnen. Je moet veranderingen in je omgeving gaan zien als een kans om te leren in plaats van als een bedreiging. 


Misschien is het mogelijk om een extra taak of nieuwe project op je te nemen. Ook al ben je niet bekend met het hele proces, je kan er gewoon voor gaan en onderweg vragen stellen. Als je een fout begaat, stress hier niet te veel over. Een fout betekent niet dat het hele project meteen een fiasco is. Wanneer je je fout erkent en bespreekbaar maakt, wordt het onderdeel van je leerproces. 


Wanneer werknemers met een overheersende groeimentaliteit de ruimte krijgt, kan dit een positief effect op henzelf en hun omgeving hebben. Ze zijn vaak gelukkiger, presteren beter, en werken beter samen. Het is ook makkelijker voor hen om creatief en vernieuwend te denken, waardoor een bedrijf voorop kan blijven lopen. HR-managers kijken daarom steeds vaker naar de houding van de medewerker in plaats van hun vaardigheden. 


No tags yet