In 5 stappen de juiste training

5 Tips om de trainingsbehoeften van medewerkers te bepalen. 
Het organiseren van trainingen voor je werknemers kan een ontmoedigende taak zijn, vooral als je een staf hebt met een gevarieerde set van kennis en vaardigheden. Het is een verspilling van tijd en geld om opleidingen te organiseren voor taken die de medewerkers al voldoende beheersen. In plaats daarvan is het het beste om eerst vast te stellen wat voor  specifieke training de medewerkers nodig hebben.

team

Stappenplan.

Stap 1.

Doe een functie/taakanalyse van de werknemer (of groep van werknemers) voor wie u de opleidingsbehoeften wilt vaststellen. Met het oog op een effectieve training, is het noodzakelijk om precies te weten wat de verwachtingen zijn voor deze functie. De oorspronkelijke taakomschrijving is een mogelijk uitgangspunt. U kunt actuele informatie verzamelen door observatie en door het stellen van vragen aan de medewerkers. U kunt dat bijvoorbeeld schriftelijk doen en mondeling daarop doorvragen. Op die manier krijgt u een goed beeld van wat hun baan nu, werkelijk, in de praktijk inhoud.

Stap 2.
Vergelijk de prestaties van werknemers op het werk met de verwachtingen voor die functie vanuit de organisatie en stel de gebieden vast waar er verschillen zijn. Bepaal of het verschil is te wijten aan procedurele kwesties, zoals het niet weten hoe een bepaalde taak uitgevoerd moet worden, of personele kwesties, zoals een specifieke taak niet te willen uitvoeren. Werkproces problemen kunnen worden aangepakt door het trainen van werknemers, terwijl personele problemen kunnen worden aangepakt door beoordelings- voortgangs- en functioneringsgesprekken. 

Stap 3.
Plan een vergadering met alle betrokken medewerkers. Vraag hen om een lijst mee te nemen met de top vijf van gebieden waarin zij vinden dat meer training nodig is. Bespreek deze lijsten samen met uw eigen waarnemingen.

Stap 4.
Probeer de trainingsbehoeften te groeperen per categorie. Bijvoorbeeld, het leren feedback geven en ontvangen valt in dezelfde categorie als het leren 'nee, zeggen' of assertieviteit, maar herziening van de klantenservice regels beter worden ingedeeld bij beleidstraining dan bij klantgerichtheidstraining.

Stap 5.
Cluster trainingsbehoeften en geef er prioriteiten aan. Datgene wat een onmiddellijk effect heeft op de bedrijfsprestaties of de veiligheid van werknemers is daarbij het belangrijkste. Bespreek uw zakelijke doelstellingen met uw medewerkers. Het kennen van uw bedrijfsdoel kan werknemers helpen je te vertellen wat ze nodig hebben aan vaardigheden om de bedrijfsdoelstellingen te behalen.

* Trainingen
* Workshops
* Teambuilding
* Training-events

Om korte trainingen rendement te geven, werkt GOAL volgens het 70-20-10 model,  veel van onze trainingen hebben al direct eenteambuilidng effect, wist je trouwens dat muziek een belangrijke bijdrage kan leveren aan een teambuilding?

Training Leidinggeven Belevend leren verandermanagement