Maslow behoeftes en social media

Al in 1943 publiceerde Abraham Maslow zijn behoeftepiramide. Een bekend model waar bijna iedereen wel eens van gehoord heeft. In trainingen hoef ik maar een piramide te tekenen of 'Maslow' is wat er geroepen wordt, ofschoon ik vaker Dilts of een ander communicatiemodel voor ogen heb in die vorm. Maar terug naar Maslow. Maslow's behoeftehiërarchie ziet er als volgt uit:

Organische of lichamelijke behoeften

Hieronder vallen onder meer behoefte aan slaap, voedsel, drinken en poepen. Opvallend is dat Maslow hieronder ook seks classificeert.

Behoefte aan lichamelijke veiligheid en zekerheid

Typische voorbeelden zijn: huisvesting, werk en relaties, goed leiderschap, sociale zekerheid.

Behoefte aan samenhorigheid

behoefte aan vriendschap, samenwerken, liefde en verbinding, positief-sociale relaties.

Behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect

het belang hechten aan de status in sociaal verband. Ook je klantgericht geholpen voelen valt daaronder.

Behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie

de behoefte om zijn persoonlijkheid en zijn mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen.   De fysiologische behoefte noemde Maslow ook 'Lagere fundamentele behoefte'. De drie hogere behoeften zijn de 'Hogere fundamentele behoeften'. Belangrijk is hier het woord 'fundamenteel'. Volgens Maslow zou een niet-bevrediging van deze fundamentele behoeften leiden tot een vermindering van de volle menselijkheid en tot blokkering van de menselijke mogelijkheden. In later onderzoek kwam Maslow tot de conclusie dat elke mens gekneld zit tussen de fundamentele behoeften van het behoud en de groeibehoefte naar nieuwe ervaring. Wil men kunnen groeien, moet men de aantrekkelijkheid van de 'veilige situatie' verkleinen en het gevaar van de 'groei' verkleinen. Met deze 'veilige situatie' doelde Maslow op de veiligheid van de originele situatie. Op het moment dat de mens berust in zijn gewoontes, wil hij deze veranderen en nieuwe ervaringen opdoen en doorbreekt hij deze 'veilige situatie'. Interessant is onderstaande infografic, waar de social media een plaats hebben gekregen in Maslow's behoeftenpiramide.     

Indrukwekkend dat internet? Hoe beslissen we? Emotioneel of rationeel?  Wat is eigenlijk het nut van emoties?


aaaa

Training Communicatie Social media