Training zorgt voor productieve werknemers

Uit een onderzoek van International Services and Louis Harris & Associates blijkt dat 35% van de medewerkers die niet regelmatige trainingen krijgen, binnen 12 maanden gaat kijken naar een nieuwe baan.  Slechts 16% van de medewerkers dat training krijgt, besluit weg te gaan. 

Van de medewerkers die zeggen dat hun bedrijf geen of te weinig training aanreikt, wil 41 % weg binnen 12 maanden versus slechts 12% van de medewerkers die aangegeven de aangeboden communicatie of hard-skill trainingen uitstekend te vinden. 

Groter dan de angst in: "Stel dat ik nu deze medewerker train en deze gaat vervolgens weg..." blijkt de kostenpost van NIET trainen te zijn. Immers, werving, selectie, opleiding van nieuwe medewerkers die vervolgens 6 maanden tot 1 jaar nodig hebben om ingewerkt te zijn, kost vele malen meer. . 

productivity

Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijven die het meest geïnvesteerd hadden in trainingen een hoge winstmarge hadden van 24% en een hogere omzet tot 218% per getrainde medewerker. De bedrijven die niet of veel minder aan personeelstraining hadden gedaan, scoorden in dit onderzoek aanzienlijk lager. 

Om het rendement van training verder te verhogen is het een vervolg onderzoek uitgevoerd bij een training leiderschap en een training klantgerichtheid interessant om te vermelden. Na de training verhoogde de productiviteit met 22%. De testgroep die een follow-up coaching aangeboden kreeg naast deze training scoorde een verhoogde productiviteit tot 88%. Coaching verhoogde hier de productiviteit met 300% tov de training alleen!

GOAL trainingen verzorgt als trainingsbureau trainingen en workshops op vlak van communicatie, samenwerken, leiderschap, klantgerichtheid en verkoop.  Neem contact met ons op over het verhogen van uw productiviteit!

Wanneer we productief denken zijn trainingen een goede keuze. Training draagt bij aan productiviteit en stressvrij werken.  Een idee is pas wat waard als er wat mee gedaan wordt; 5 tips om uitstelgedrag te voorkomen.

Training Workshops