AANPAK

Praktijkgericht

Wij geloven in ‘leren door te doen’. Onze trainingen zijn kort, intensief en sterk gericht op praktische toepassing. Onze aanpak is actief, energiek en vaak verrassend. Inhoudelijke kennis wordt direct gekoppeld aan het verwerven en verbeteren, dan wel het perfectioneren, van vaardigheden.

In de trainingen en workshops maken wij hoofdzakelijk gebruik van didactisch materiaal dat in eigen beheer is ontwikkeld. We werken zoveel mogelijk vanuit situaties uit de dagelijkse praktijk. U krijgt ondersteunende theorie aangereikt. We werken met syllabi, hand-outs, checklists en oefeningen.

Bij sommige trainingen ontvangt u vooraf een opdracht. Deze opdracht bevat aanwijzingen en vragenlijsten voor een optimale voorbereiding en zorgt voor een verhoogd leerresultaat.

Leren door te doen!

Wil jij ook een trainingsevent organiseren? Neem dan contact op voor de mogelijkheden.

Contact

De deelnemer centraal

Individuele aandacht is in onze trainingen een belangrijke voorwaarde. Daarom werken we uit principe met groepen van maximaal 12 deelnemers, waardoor er alle ruimte is voor persoonlijke feedback en tips.

Individuele leerdoelen

Voor aanvang van de training ontvangt u een vragenlijst met het verzoek deze in te vullen en aan ons te retourneren. Deze lijst bevat vragen over individuele leerdoelen en geeft de trainer inzicht in de specifieke trainingsbehoeften. Dit maakt het mogelijk om leersituaties en individuele leerdoelen optimaal op elkaar af te stemmen.

Individuele leerdoelen

De typische GOAL stijl is direct en no-nonsense, concreet en niet-vrijblijvend, maar mét gevoel voor humor en flair. Wij hebben plezier in ons vak. Dit enthousiasme slaat over op de deelnemers en leidt tot een optimale inzet en een optimaal resultaat.

GOAL werkt uitsluitend met ervaren trainers met een HBO of universitaire achtergrond. Relevante ervaring en dagelijkse betrokkenheid bij de praktijk van organisaties vinden wij nog belangrijker. Dat maakt hun inlevingsvermogen in verschillende situaties groot en zorgt ervoor dat zij goed aanvoelen waar behoefte aan is en hoe de link met de praktijk gelegd kan worden. Doordat onze trainers allemaal zelf ondernemer zijn, kennen ze het gevoel om ‘met de voeten in de klei’ te staan, zijn ze gemotiveerd en betrokken.

Acteurs

Onze trainingsacteurs vormen een uniek leermiddel. Wij maken gebruik van professionele acteurs, die zijn opgeleid voor het spelen in trainingssituaties. Door het gebruik van acteurs krijgt u als deelnemer, de gelegenheid om in zeer reëel nagebootste praktijksituaties de sterke en minder sterke kanten van uw functioneren te ontdekken.