Het advies-model

Middels twee modellen tonen we het adviesmodel hier vereenvoudigd:

advies-model-1

Met bijbehorende tabel:

advies-model-2

Advies verlenen: Marktbeweging

Advies verlenen aan derden heeft zijn eigen wetmatigheid. De vraag voor advies komt meestal via een derde die een probleem heeft en daarvoor externe hulp verwacht. Punt is dat we om, om in ons advies te kunnen helpen, verschillende zaken ingevuld moeten hebben ingevuld. Daarvoor gaan we onze markt bewerken. 

Advies aan wie: Contractering

Adviseren doe je natuurlijk bij de juiste persoon. Voor een goed advies is het een eerste vereiste dat we met de juiste persoon aan de tafel zitten om erover te communiceren. Voor ons advies is het niet nodig dat we de opdrachtgever hebben, maar de persoon die met het probleem of met de vraag zit en daadwerkelijk het advies nodig heeft. Een goede communicatie en samenwerking zijn nodig voor een goed advies. Door de goede communicatie en samenwerking vermijden we dat het probleem slecht wordt erkend. Het contract wordt met de verantwoordelijke afgesloten.

Het probleem analyseren: Beschouwing van het advies

Advies geven moet gepaard gaan met de juiste gegevens. De “w”vragen (wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe) dienen ingevuld te worden. De hindernis die voor een goed advies genomen dient te worden is de communicatie en de verbinding die we maken met de opdrachtgever. Pas daarna kan een advies worden gezocht die een oplossing kan bieden.

Advies geven

Een advies dat gebaseerd is op concrete gegevens kan nu worden gegevens. Om dit advies aanvaardbaar te maken zullen we het goed moeten brengen. Hierin gaat de communicatie weer een voorname rol spelen. Ook de kwaliteit van onze samenwerking is van belang. Er moet een goede verbinding zijn om een goede vertrouwensrelatie op te bouwen met diegene die het advies nodig heeft.

Besluitvorming bij adviseren

Na het advies is het de taak om op basis van het advies de nodige besluiten worden geformuleerd en beslissingen worden genomen.

Uitvoering van het advies

Het advies heeft pas zijn waarde wanneer de besluiten die worden genomen, ook worden uitgevoerd. De samenwerking moet van die aard zijn zodat de adviesgever een controle inbouwt naar de uitvoering.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.