Bestanddelen interventie

Interveniëren is in principe betekent komen of ingrijpen. De ene keer kan dat een analyse zijn, de andere keer probleemoplossend of procesbewakend. Bij veranderingsprocessen is het begrip interventie toegespitst op mensen in de organisatie. Interventiemethoden binnen organisatieontwikkeling worden vooral gebruikt om nieuw gedrag aan te leren.

Interventiemethoden die in de organisatieontwikkeling worden en het harmoniemodel als leidraad hanteerden, richten zich logischerwijs op processen als individuele motivatie, macht, communicatie, perceptie, culturele normen, probleemoplossing, het stellen van doelen, interpersoonlijke relaties en conflictmanagement.

De Caluwé omschrijft interventie als één of een serie geplande veranderactiviteit(en) die erop gericht zijn de effectiviteit van een organisatie te helpen vergroten.

Overzicht van de bestanddelen van een interventie

Overzicht van de bestanddelen van een interventie

Bestanddelen interventie

Een interventie bevat dezelfde vaste bestanddelen als de bestanddelen van de geplande verandering:

  • uitkomsten         - ook wel: doelen, resultaten, richting, verbetering, vernieuwing;
  • historie                 - ook wel: oorzaak, noodzaak, beweegreden, context;
  • actoren                 - ook wel: rollen, partijen, sociale dimensie;
  • fasen                    - ook wel: stappen, ordening, inhoudelijke activiteiten, technische aspecten;
  • communicatie     - ook wel: interactie, culturele aspecten, betekenisgeving;
  • sturing                   - ook wel: monitoring, vat krijgen, professionele gidsing, bewust zijn van.

Bronnen:
  • Cozijnsen, A.,  Handboek Verandermanagement, Kluwer, Deventer, 2003, blz. 59
  • Caluwé, L., de, Leren veranderen, uitgeverij Samsom, Alphen aan den Rijn, 1999, pag. 72-74, 132-133, 193

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.