Bij de waarden van elke organisatie komen twee kenmerken kijken.

Op basis van twee kenmerken kunnen wij vier typen van culturen herkennen.

Deze worden als volgt ingedeeld:

cultuurtypes

Eerste kenmerk: Flexibiliteit/beheersing

Een eerste criterium dat gebruikt wordt is de mate van flexibiliteit of juist het ontbreken van flexibiliteit in de organisatie. Op basis van het open staan voor veranderingen (flexibel) of juist hun drang om het zo te houden (beheersen) kunnen we een eerste cultuurverschil opmerken in organisaties. De organisatie is flexibel, bereid om te veranderen en zich aan te passen, of willen meer hun waarden houden zoals het is. Het beleid blijft strakker, heeft een weerstand naar verandering en beschermt de regels die bij het ontstaan van de organisatie zijn gevormd.

Flexibel zijn:
Beheerst optreden:

Door flexibel te zijn staat de organisatie open voor vernieuwingen, vereenvoudigingen en groei. De flexibiliteit zal ervoor zorgen dat het HR-beleid eenvormig is en gericht op ontwikkeling van de medewerkers. De nadruk van de HR-modellen zal liggen op een eenvormig, eenvoudig en samenhangend (o.a. door teambuilding) geheel. Het moraal van de organisatie wordt door iedereen aanvaardt en gevolgd. 

Door beheerst op te treden legt de organisatie de nadruk op stabiliteit en rendement. Er wordt een strikte strategie gevolgd. Een planning om het doel te bereiken wordt opgesteld. Het doel van de organisatie is door iedereen gekend en ondersteund. De communicatie onder de leden verloopt zeer gestructureerd en er is veel controle, wat leidt tot veel actief leiderschap.

Tweede kenmerk: Intern/extern gericht

Het tweede criterium dat men gebruikt is hoe de organisatie zich naar de buitenwereld manifesteert. Bij een organisatie die intern gekeerd is zal men de leden van de organisatie centraal stellen. De kwaliteit van de interne communicatie is bijna een doel op zich. De controle van de interne processen is een onderdeel van de planning. Dit alles met als voornaamste zorg de stabiliteit van de organisatie te waarborgen. Wanneer de organisatie meer extern gericht is gaat de zorg voor een goed rendement één van de voornaamste drijfveren van de organisatie zijn. 


Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.