Economische verschillen

Tussen de USA en Europa zijn er cultuurverschillen. Als men met elkaar zaken wil doen en een samenwerking op gang wil zetten moeten ze de verschillen van elkaar kennen en begrijpen. Terwijl men in Europa kon steunen op een jarenlange traditie in het zakendoen, heeft men in de USA, zonder deze erfenis, andere culturen kunnen opbouwen.

In Europa moet men zorgen voor hun eigen financiële bijdragen of via een lening van banken. Men spreekt hier van het “Rijnlands model”. Een permanente aanvoer van nieuwe middelen gaf de mogelijkheid tot groei. De groep van investeerders controleerde het management. Deze groep heeft ook de eindverantwoordelijkheid. Het doel was de groei van het bedrijf.

In de USA kwamen de middelen van de beurs. Zij werkten volgens het “Angelsaksisch model”, met een CEO als leider en de eindverantwoordelijke van de onderneming. Het doel was een blijvende groei van de aandelen.

Maar niet alleen zijn er economische verschillen.

Men kan een onderscheidt maken op nog andere gebieden die aan de communicatie gerelateerd zijn:

−       De gedachtegang van het collectief.

−       De organisatie.

−       Het ondernemersklimaat.

Verschillen in gedachtegang van het collectief:

Bij het 'collectief denken' geeft Europa een veel ruimer beeld voor het algemeen welzijn. In de USA is het geloof in het individueel streven groter en gaat men ervan uit dat dit streven een zelf regelende werking heeft en het algemeen welzijn ten goede komt. Het idee van het liberalisme is in de USA veel groter dan in Europa. In Europa ligt er ook meer nadruk op samenwerken.

Gedachtegang van het Collectief

Verschillen in de organisatie:

De organisatie in de USA is ook veel meer gericht op (korte termijn) resultaat. De aandeelhouders bepalen de spelregels. In Europa heeft de staat een grotere rol dan het controlerend leiderschap van de aandeelhouders. De samenwerking tussen de bedrijven in Europa is ook gericht op het colectief belang.Organisatie

Verschillen in het ondernemersklimaat:

In de USA is het ondernemersklimaat zowel individueel als voor de bedrijven veel meer ieder voor zich dan samenwerken. Sociale zekerheid is in de VS veel minder aanwezig tenzij men zelf initiatief neemt. De invloed van vakbonden is in de USA veel kleiner dan in Europa. Overleg met de arbeiders is niet altijd standaard.Ondernemersklimaat

Zoals men uit bovenstaande gegevens merkt zijn er toch wel grote verschillen in te denken en handelen op zakelijk gebied. Deze andere manier van denken weerspiegelt zich niet alleen af in het bedrijfsleven, maar vindt men ook terug in het politieke en sociale leven.

Om een goede samenwerking tussen de twee werelden te realiseren moet men hier wel rekening mee houden.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.