Keerpunt

De Nederlandse ecoloog Scheffer deed onderzoek naar keerpunten. Hij heeft hier ook diverse prijzen voor gehad. De theorie van de keerpunten (of kantelpunten) is, naast watersystemen, ook toepasbaar  op andere gebieden; klimaatsystemen, sociale, mentale en economische vlakken.

Op economisch gebied kun je ook in deze tijd zien:

  • De economische crisis.
  • Het nog altijd vervuilen van rivieren in sommige gebieden.

Bij keerpunten kun je ook denken aan een wip of weegschaal. Als het gewicht gelijk is dan is de stand stabiel. Komt er gewicht bij aan één kant dan is de toestand niet meer stabiel. Dit is natuurkunde. Kortom; een tijd van grote veranderingen. 

  1. Wanneer er evenwicht is, dan is de balans gelijk. Bij het milieu dus: Er is net zo veel vervuiling als afbraak (omdat het milieu ook in staat is het milieu te reinigen).
  2. Door een ontwikkeling raakt de balans verstoord. De veerkracht neemt af en het systeem kan minder hebben.
  3. Doordat het balans nog verder weg gaat en de kans op een kering dus toeneemt, ontstaan er kleine variaties in de normale golf. Er zijn veranderingen die normaal optreden en langer of korter kunnen duren. Nu weet het systeem niet meer wat het balans is.
  4. De wip staat nu zo instabiel dat een kleine verandering al een drastisch gevolg kan hebben. Er kan een grote kanteling plaats vinden. Vaak krijgt deze kleine verandering de schuld. Toch ligt het aan het gehele proces van externe factoren.
  5. Het is bij keerpunten vaak lastig om terug te komen op het oorspronkelijke punt. Dit vereist veel geduld, (vaak) kosten en andere middelen.

Bovenstaand voorbeeld van het milieu is ook op andere vlakken toe te passen. Denk aan u eigen bedrijf of aan een land (Griekenland op het moment van schrijven) of met het waterbeheer.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.