Klant-rollen - Processen in communicatie

Processen dienen voor de ontvangst in het bedrijf. In het bedrijf hebben we verschillende contacten. Voor elk van die contacten is het nodig een proces te maken die per verschillend contact onze manier van aanpak regelt. De betrokken personen aan ons bedrijf zijn in wezen onze klanten waarmee we als medewerker te maken krijgen. Voor elk van die personen moeten we zorgen voor een ander proces. Punt is in ieder geval dat we dit doen vanuit het idee van klantgerichtheid. Alle betrokken hebben recht op aan aanpak conform met hun bedrage voor het bedrijf.

We onderscheiden hier, naast onze echte klanten waar klantgerichtheid en klantvriendelijkheid de meest vanzelfsprekende zaken moet zijn, nog de volgende functies:

Schematische voorstelling

Klantrollen

De geldschieter of sponsor
De geldschieter heeft een belangrijke functie bij de organisatie. Naar deze functie is onze verplichten naar hem toe vrij groot.

De opdrachtgever
De opdrachtgever is onze vertegenwoordiger van het leiderschap. Hij bepaald voor een groot stuk de processen. Hij geeft ons ook onze opdrachten.

De vertrouwensman
De vertrouwensman staat in voor onze continuïteit en maakt de verbinding tussen de medewerkers en het kader.

De "nadenkers"
De hefboom, ofwel nadenkers, zorgen dat onze boodschap gedefinieerd wordt en dat we allen in met een goede samenwerking deze boodschap uitdragen. Hij is de persoon die hiervoor het initiatief neemt.

De deelnemers
De deelnemers hebben natuurlijk ook een proces (taak) voor ontvangst. Het is vooral om deze groep (de gasten) te doen. 

De informanten
De informatiegevers zijn diegenen die zorgen dat we voldoende informatie krijgen om indien nodig we voldoende veranderingen kunnen aanbrengen in onze organisatie.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.