Twee oogpunten klantentypologie

Klantentypologie kun je vanuit twee standpunten bekijken. Hierbij kijk je naar collectieve waarden en individuele waarden. Vaak is het beter om mensen niet in hokjes te verdelen. Toch gebeurt dit genoeg en kun je maar beter de inhoud van beide oogpunten kennen. 

Het communicatiemodel:
Klantentypologie
Collectieve waarden

Individualistisch
De individualist kikt op orde en regelmaat. Is trouw aan zijn systeem en probeert alles hierin te passen. Hij wil alles op papier zien. Verder leest hij iedere gebruiksaanwijzing en controleert graag. Gedrukte teksten zijn volgens hem interessanter dan een klantgerichte helper. Offerten moeten goed verzorgd zijn.

Stamgebonden
Bij de stamgebonden staat de samenwerking en samenhorigheid centraal. Hij koopt merken omdat zijn omgeving die merken verkiest. De anderen uit zijn omgeving zijn belangrijk. De familie is als voorbeeld genomen. Hij maakt de nodige verbindingen in zijn leefwereld. Klantgerichtheid werkt zeer goed als je het hebt over het algemene belang. Goede voorbeelden zal hij altijd opvolgen.

Persoonlijk
De persoonlijke factor heeft wat overeenkomsten met een bepaalde groep of familie. Hij is sociaal geëngageerd en zal zwakke broertjes helpen en hij heeft altijd goede raad klaar. Hij is, zonder dat hij het beseft, de verpersoonlijking van klantgerichtheid. Steeds bereid het goede in de anderen te ontdekken en te steunen.

Individuele waarden

Egocentrisch
De egocentrische is het middelpunt van zijn leefwereld. Hij wil onmiddellijk actie en hulp voor hem. Klantgerichtheid is een minimum om aan zijn verwachtingen te voldoen. Hij heeft een duidelijk alfa gedrag, zeker in een groep en wil dus leiding geven.

Materialistisch
Hij wil zich meten met de rest. Hij zoekt uitdagingen op en laat zien hoe groot, sterk en/of mooi hij is. Hij daagt de concurrent uit. Als klantgerichtheid hier de ondergrond van respect en bewondering heeft wordt die in dank aanvaard. Zo niet kan hij het beschouwen als zwakte of vleierij met een negatief resultaat. Wil veel doen MAAR dan moet het wel wat opbrengen.

Individualistisch
Wil vooral vrijheid. Zelf beslissen en weinig reglementen die zijn persoonlijke vrijheid beperken; Zoekt het graag allemaal zelf uit. Zoekt uitdagingen. “Je durft niet” is zijn ‘trigger’.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.