Leren doe je in vier stappen

leren doe je in vier stappen

De vraag gesteld bij ieder van de vier vragen geeft wat meer duidelijkheid over dit model. 


Zelfbeoordeling:

Zelfbeoordeling is een erg belangrijke factor. Om leren tot een kunst te verheffen is het noodzakelijk dat je weet wat je kan en wat je niet kunt. Als je geen wiskundeknobbel hebt kun je je misschien beter toe leggen op talen. Als je een niet bepaald technisch bent zoek dan iets dat niet technisch is en als je geen noot kunt zingen, is het niet verstandig om muzikant te willen worden.

Antwoord op de vraag: wat kun je?

Inzicht

Inzicht in de materie moet je krijgen als je aan iets nieuw begint. Je moet structuur in je leerstof brengen en zorgen dat je de stof in onderdelen verdeeld. Als je door de bomen het bos niet meer ziet, is er geen beginnen aan.

Antwoord op de vraag: wie ben je?

Actief

Actief leren is geen boekentaal. Weet welke dingen voor jou het beste werken: zien of horen. Heb je een fotografisch geheugen, schrijf dan veel op. Heb je meer aanleg om te luisteren lees dan hard op. Nog sterker: soms helpt een geur je om gemakkelijk een bepaald object te onthouden. Iemand die in de buurt van een bakkerij heeft gewoond herinnerd zich dingen gemakkelijker bij vers gebakken brood, dit komt door onbewuste training, biologisch gezien ook wel conditionering. Zorg er in elk geval voor dat je actief bezig bent bij het leren. Mensen die tekenen en krabbelen terwijl ze luisteren, steken meer en sneller op.

Antwoord op de vraag: wat doe je?

Doel

Zorg voor een doel als je wil leren. Denk er aan dat je je doel beantwoord aan het letterwoord:

S M A R T

−       S:   je doel moet specifiek en goed gedefinieerd zijn.

−       M:   het moet meetbaar zijn.
−       A:    het moet acceptabel zijn.
−       R:   zorg dat het realiseerbaar is.
−       T:    zorg dat je een deadline hebt.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.