Het politieke spel

het politieke spel

Politiek spel geeft inzicht om je energie te sparen

Het politieke spel is niet iets dat exclusief is weggelegd voor de mensen die politiek werkzaam zijn. Ook in bedrijven en organisaties is dit spel aanwezig. De groepsdynamiek heeft dit spel duidelijk gemaakt in de bedrijven en de sociologie herkend dit spel in het verenigingsleven. Daarom is het nuttig dat je dit speelveld analyseert. Weten wie wie is en waar hij voor staat bespaart je veel energie en kopzorgen. Om dit te analyseren hebben we hieronder een model dat je inzicht geeft. We delen de deelnemers van dit spel vrij simpel in groepen op basis van hun doel en betrouwbaarheid.

Doel

Het doel van de anderen kan hetzelfde zijn als dat van jou (gemeenschappelijke doelen), of verschillend.

Vertrouwen

De mensen waar mee je te maken heeft kan je al dan niet vertrouwen.

De vier mogelijkheden van relaties

Partners

Als men hetzelfde doel heeft en je hebt betrouwbare mensen als patrners dan zul je met deze groep goed kunnen samenwerken en versterkt het je invloed. Deze groep krijgt de meeste energie.

Concurrent

Als je hetzelfde doel hebt, maar je vertrouwt de anderen niet dan is dit een rechtstreekse concurrent. Niet te veel tijd aan besteden om hem erbij te betrekken. Wel proberen zijn strategie te kennen. Eventueel dan voorzorgsmaatregelen nemen.

Coalitie

Als je iemand vertrouwd en je hebt verschillende doelen dan kan je een coalitie sluiten. Doordat je de groep vergroot, vergroot je ook de invloed en door de macht die je extra krijgt slaag je er misschien in om de twee doelen te bereiken. Natuurlijk moet er een stevige samenwerking zijn, wederzijds vertrouwen en een goede communicatie.

Vijanden

Natuurlijk wanneer je iemand niet vertrouwd en jullie hebben andere doelen, kan je de andere als je vijand beschouwen. Hier moet je echt geen energie of tijd in steken.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.