Wat is het (post) modernisme?

Postmodernisme is een reactie op het modernisme. Deze stroming is heel nuttig voor het leiderschap in een bedrijf of organisatie. Dit zal ik  toelichten:

Modernisme

Het modernisme is begonnen in de 18de eeuw in de tijd van de verlichting. Men ging er van uit dat alles gestructureerd en berekenbaar was. Deze manier van denken bepaalde ook de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Men dacht alles te kunnen onderverdelen in subgroepen. 

Postmodernisme

Men kwam tot de ontdekking dat niet altijd klopte  volgens het modernisme. Sommige dingen verwezen meer naar chaos dan naar structuur. Dus andere denkpistes en onderzoekingmanieren drongen door. Men moest zich bevrijden van het beperkte denken en ruimer gaan denken. 

Verschillen

In de onderstaande tabel brengen we de verschillende oogpunten van de twee stromingen in beeld. Want de gevolgen van de manier van denken uit het modernisme zien we nog steeds bij het bedrijfsleven en ook willen we, onbewust, nog steeds op deze manier denken en onderzoeken. We kunnen het modernisme veel beter beheersen dan ons te moeten verdiepen in het postmodernisme waar we dan ook in leven. 

Verschillen


Voorbeelden

Om met een voorbeeld duidelijk te maken:

In het modernisme ben je gelukkig of niet, te danken aan één feit: je bent gelukkig want je bent in Europa geboren, of: je bent gelukkig want je hebt rijke ouders….

In het postmodernisme weten we dat geluk een momentopname is, afhankelijk van vele kleine en grote factoren.

Wat is het nut van deze onderverdeling nou eigenlijk voor het leiderschap?

Het nut voor bedrijven is duidelijk. Voor het leidinggeven is dit onderscheid een goede aanvulling. Vooral op gebied van motivatie, redenen van het succes, ziekteverzuim en verloop is dit denken een toegevoegde waarde. Men moet niet op zoek naar één factor, maar naar een geheel van verschillende factoren. Voorbeelden vind je dagelijks terug in de praktijk.

 

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.