Differentie en convergentie als communicatie

Procesbeheersing en het proces opstarten begin je het beste met een brainstorming. Analyseer elk facet van het proces en beoordeel die met de partijen. Let erop dat men uit de gevonden mogelijkheden datgene weerhoud wat relevant is aan het proces. Het uit elkaar gaan noemen we divergentie, het samenvoegen van de weerhouden punten en acties noemen we convergentie. Iedere keer dat we tot een convergentie zijn gekomen, moeten we zorgen dat de verantwoordelijke personen de conclusies en acties, verbonden aan die convergentie, verwezenlijken. Als we deze strategie enkele malen herhalen, telkens voorbouwend op het voorgaande, sturen we het proces bij. Ons procesbeheersing is in volle ontwikkeling. Het voornaamste is dat we deze werkwijze blijven herhalen, want dit is juist het proces op zich en zal zorgen voor de beste resultaten.

Eindresultaat

Uit voorgaande informatie blijkt dus dat bij de divergentie het resultaat nog niet vast staat. Door de brainstorming en de communicatie, over en weer met de groep, begint na de convergentie het proces vorm te krijgen. Door de interactie met de groep moet het eindresultaat voldoening geven aan alle parijen.

Brainstorming

Er zijn geen slechte ideeën. Men gaat niet te veel in op detail en men geeft geen weerstand. Als er blijkt dat er fouten worden gemaakt tijdens de verwezenlijkingen, maken die fouten en de bijsturingen ervan deel uit van het proces. 

De partijen

Zorgen dat alle partijen worden betrokken is een noodzakelijk feit. Zeker wanneer men van de partijen commitment nodig heeft om het proces een kans van slagen te geven.

Het proces is heilig

Door steeds te divergeren en convergeren zal het hele proces verbeteren. Men zal moeten bijsturen en gas terug nemen. Maar het proces zelf is oneindig.

Het proces is veilig


Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.