Proces- / Projectbeheer

Er zit een zekere verbinding tussen elk project en het bijbehorende proces. Wat dat is staat in het onderstaande model. 

Proces- / Projectbeheer

Proces versus project

Hoewel proces en project sterkt verbonden zijn met elkaar zit er een duidelijk verschil in de verantwoordelijkheid. Onderling is veel communicatie noodzakelijk.

Onderlinge communicatie bij het project

Bij een project is er een veel afgetekende verantwoordelijkheid bij alle medewerkers. Het doel is ook veel concreter afgebakend. Bij een project streeft men meestal naar een vast, goed omschreven doel. De activiteiten en werkzaamheden gebeuren ook veel meer in een gebied dat vooraf is opgesteld. Een project kan zonder problemen worden herhaald en leidt dan tot dezelfde resultaten als bij het vorige project.

Onderlinge communicatie bij het proces

Bij een proces zet men meer een stap in het onbekende. De verantwoordelijkheid is veel meer gedeeld en ligt veel meer bij het totaal dan bij een project. Ook het doel is minder duidelijk, gedurende het proces komt het doel in beeld. Men staat open voor nieuwe resultaten die niet voorzien of gepland zijn. Wanneer men resultaten heeft behaald, zal men bij een proces ook vaak het doel weer gaan verleggen. Een proces is veel minder eindigend. Het is meer verbonden aan een ontwikkelingsfase. Men is meer bezig op onbekend terrein. Bij een herhaling van een proces is men niet zeker van dezelfde resultaten als bij de vorige activiteiten.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.