Inleiding Roos van Leary

De roos van Leary is een schematische voorstelling van gedrag. Dit roept gedrag bij andere personen op wat gedragsreactie heet. De roos bestaat uit twee versies. De eerste roos is versimpeld, de tweede is iets meer in detail en bestaat uit acht armen. 

Roos van Leary 1
Uitwerking Roos van Leary

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gang van zaken bij ongewenst gedrag. De cijfertjes onder de plaatsverwijzing duiden op het cirkelsegment uit de volgende schematische voorstelling.

Roos van Leary 2

Verklaring kolommen

Ongewenst gedrag:
Gedrag dat niet aanvaard wordt en de goede gang van zaken verstoord. Dit leidt tot verdere conflicten met andere personen.

Intuïtieve reactie:
Dat is de reactie vanuit het onderbewuste op het ongewenst gedrag.

Interveniërend gedrag:
Dit is het gedrag dat men aan neemt als reactie op ongewenst gedrag.

Roos van Leary in de volledige vorm

Dan nu de roos van Leary in de volledige vorm. Deze slaat weer terug op de tabel.

Roos van Leary 3

Roos van Leary in de volledige begrepen vorm

8. Leidinggevend
Voordeel: Accepteert verantwoordelijkheid en neemt initiatief. Ook vraagt hij respect als leider.
Nadeel: Hij doet gewichtig en is dominant.

7. Helpend
Voordeel: Is bezorgd, helpt graag, erg vriendelijk en motiveert.
Nadeel: Te vriendelijk en te vergevingsgezind.

6. Aanpassend
Voordeel: Coöperatief, aangenaam en vol begrip.
Nadeel: Gemakkelijk over te halen, over-conventioneel en te snel akkoord.

5. Afhankelijk
Voordeel: Respectvol, dankbaar en wil andere zoveel mogelijk plezier leveren.
Nadeel: Laat anderen teveel beslissen, laat voor zich zorgen en neemt dingen snel aan.

4. Teruggetrokken
Voordeel: Bescheiden, kritisch op zichzelf en gehoorzaam.
Nadeel: Schuw en weinig zelfvertrouwen.

3. Opstandig
Voordeel: Gevoelig, sceptisch en benadrukt de verschillen tussen zichzelf en anderen.
Nadeel: Bitter, slecht vergevingsgezind en doorbreekt gedragspatronen.

2. Agressief
Voordeel: Open en eerlijk, uitgesproken kritisch maar wel eerlijk.
Nadeel: Bot, sarcastisch, vaak boos en wreed. Verpest de sfeer soms.

1. Concurrerend
Voordeel: Onafhankelijk, zakelijk en kent (extreem) veel zelfvertrouwen.
Nadeel: Berekend, egoïstisch, hij bluft veel en een koele kikker.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.