Ontstaan van situationeel leidinggeven

Leidinggeven deed men vroeger alleen autoritair. De baas was de baas.
Toen de bevolking zich meer ontwikkelde, ging men ook de medewerkers betrekken in het productieproces. De verantwoordelijkheid bleef nog steeds bij de leiding.
Naarmate het werk van produceren overging naar dienstverlenend werd ook de leiding democratisch. De medewerkers namen de beslissingen mee en deelde ook de verantwoordelijkheid. Democratisch leidinggeven werd als ideaal beschouwd. Al gauw ondervond men dat dit niet altijd de goede manier was. Nieuwe werknemers kon men niet mee laten beslissen. Men ging op zoek naar een beter systeem: Situationeel Leidinggeven. Deze manieren van leidinggeven hebben ook een relatie communicatie.

Situationeel leidinggeven en communiceren

Situationeel leidinggeven is een mix van leidinggeven. Uit het verleden kenden we vier vormen van leidinggeven: Autoritair, bureaucratisch, participerend en democratisch.

Bureaucratisch

Leiderschap zoals vroeger bij het leger en nu nog veel bij de ambtenarij. Het regelement is de wet. Alles gebeurt precies volgens het boekje en soms ook met omwegen. 

Autoritair

Baas is baas. Hij is het voorbeeld en heeft alle verantwoordelijkheid. De mening van de medewerker wordt niet gevraagd. Soms wordt deze mening ook niet op prijs gesteld. 

Participerend

Er is overleg met de werknemers, maar de leidinggever neemt de beslissingen. Ook neemt de leidinggevende alle verantwoordelijkheid op zich. 

Democratisch

Er is samenspraak. Beslissingen worden in groep genomen en de verantwoordelijkheid ligt bij de groep.

situationeel leidinggeven en communiceren

Opmerkingen situationeel leidinggeven

Bij situationeel leidinggeven gaat men het leiderschap aanpassen aan het individu dat de leiding ontvangt. Op basis van zijn “bekwaamheid” en “bereidheid”.

  • Is er weinig bereidheid gaan we meer relatiegericht werken.
  • Is er weinig vakbekwaamheid gaan we taakgericht werken.

De praktijk geeft  vaak een mix tussen deze twee vormen van leiderschapsstijlen. 

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.