Expert

  • Advies geven
  • Consultant voert uit
  • Klant besteed uit en stelt consultant verantwoordelijk
  • Onderlinge samenwerking is niet nodig 

Partner

  • Doel consultant: Problemen blijven oplossen
  • Klant en consultant worden afhankelijk van elkaar
  • De besluitvorming is afhankelijk van de gezamenlijke inspanningen 

Helper

  • Besluiten worden met de klant doorgenomen
  • Klant behoud controle
  • Klant volgt de voortgang op de voet en geeft feedback aan consultant

Taken van de consultant

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.