Teamrollen in modelvorm

Teamrollen in modelvorm

Teamrollen en leiderschap

“Teamrollen” is een verschijnsel dat zich voordoet bij groepen. Bij het ontstaan van de groep worden deze rollen informeel gevormd en uitgedeeld door en onder de leden van de groep. Een goed leiderschap kent die rollen en zal er rekening mee houden tijdens het verdelen van de taken en verantwoordelijkheden. Dit leidinggeven is een uitbreiding voor het situationeel leidinggeven.


Groepsdynamiek

De groepsdynamiek (studie van de fenomenen die optreden in groepen) bestudeert deze rollen. Terwijl situationeel leidinggeven zich beperkt tot de individuen, zal de leiding voor groepen steeds meer moeten rekening houden met de groepsdynamiek en met de teamrollen. De wetenschap van groepsdynamiek heeft trouwens, naast de psychologie en de sociologie, een vaste plaats in de wetenschap verworven.


Eis van Gelijkdenkend

Gelijkdenkend is een eis die de groep stelt aan de leden. Voor het leiderschap is deze eis een extra probleem. Iedere lid moet trouw zijn aan de denkwereld van de groep ‘op straffe van’ uitsluiting. De teamrollen erkennen door het leiderschap zal veel van die druk (die vaak weerstand biedt tegen het leiderschap) wegnemen.

Uitbreiding van de modellen

De teamrollen zijn, na verder onderzoek, ondertussen al fel uitgebreid. Men heeft ook in de studie gemerkt dat één lid verschillende rollen kan hebben. Dominante personen die het niet eens zijn met de leider van de groep, zal een nieuwe groep oprichten met andere leden die ook ontevreden zijn. De twee groepen zullen elkaar als concurrenten behandelen. Door de groepen tegen elkaar uit te spelen kan daardoor de kwaliteit van het werk stijgen. Dit vraagt van de leidinggevende een zeer goede communicatie en een zeer grote dosis empathie.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.