Hoe met succes de verandering doorvoeren?

Weerstand tegen verandering uit zich door gedrag. Dit gedrag wordt geleid door krachten. Die krachten kunnen we beïnvloeden. Deels door onze communicaite, deels door onze acties. 

verandering en weerstand

Veranderen roept steeds weerstand op. De weerstand op verandering is onlogisch. Want het snelst verandert, heeft de meeste kans om te overleven. Een goed leiderschap moet kunnen zorgen dat de implementatie van de veranderingen die nodig zijn, ook vlekkeloos verlopen. Er bestaat echter geen vaste regel om veranderingen geslaagd door te voeren. Het onderstaande kan bij de verandering een goede leidraad zijn.

Verander-model:
Verander-model:
Communicatie

  1. We kunnen met onze communicatie inspelen op onze medewerkers. We gaan ze bewust maken van de hoofdzaak of van ons uiteindelijke doel. De extra overtuigingskracht komt vanuit onze ervaringen.
  1. Ook gaan we met onze communicatie onze visie duidelijk maken en de anderen in de veranderingen betrekken. Het goed kunnen samenwerken van de groep is daarbij een krachtig hulpmiddel. Indien nodig kunnen we de verandering gebruiken als een opdracht tijdens een teambuilding.
  1. Door de successen van de verandering ontstaat er geloof in die verandering. Geloven in dat wat je doet is de sterkste motivatie die iemand kan hebben. 

Actie

  1. Structuren helpen de veranderingen door te voeren. Onze actie zal daarom moeten zorgen dat er de noodzakelijke structuren aanwezig zijn om de verandering tot stand te brengen. Ook hier moet een goede samenwerking zijn tussen de eigen medewerkers en een goede verbinding met de omgeving waarin de verandering zijn werking doet.
  2. Door te zorgen dat onze medewerkers, al dan niet door hun opleiding of door de nodige trainingen en vormingen, over de nodige competentie beschikken, kunnen we ze in de verandering betrekken en kunnen we gaan delegeren. Door het delen van de verantwoordelijkheid over de verandering verminderen we de weerstand tegen de verandering. Ook voelt iedereen zich dan bij de verandering betrokken.
  3. Als we dan zorgen dat die veranderingen verankerd worden in de nodige systemen die ons toelaten de activiteiten te vergemakkelijken gaan we de verandering bekrachtigen en vastleggen.  

Spirit

Natuurlijk moeten we de verandering doen met de nodige spirit. Het is ons enthousiasme dat de anderen moet aanspreken om de verandering te aanvaarden en door te voeren. Voor mijn part vervang je “spirit” door “geloven in wat je doet”. Men luistert veel minder naar iemand die leiding geeft. Men kijkt vooral naar wat diegene die leiding geeft doet. Het geloof van diegene die het leiderschap heeft over de verandering, maakt de anderen daardoor even enthousiast. Het gaat voor de leider dan vooral om het goede voorbeeld geven in plaats van het commanderen.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.