Verandertrajecten:

verandertrajecten

veranderingstrajecten laten zich niet altijd in een project vertalen. Natuurlijk verwacht de klant dat dit wel lukt. Als we de klant vanaf het begin duidelijk maken dat we het veranderingstraject niet als een project kunnen behandelen, maar als een proces, is er meestal geen weerstand. Bij een proces beantwoordt het doel niet altijd de oorspronkelijke verwachtingen. Maar soms overtreffen de resultaten van het veranderingstraject bij een proces de verwachtingen. Soms is het veranderingstraject een heel avontuur waar geen sprake meer is van project of proces.

Drie aanpakken
  1. We beginnen vanuit het bekende en vertrouwde. We starten de verandering als een project. We kennen ons doel. Het einde is bij ons dus ook vertrouwd. We moeten alleen zorgen dat tijdens de verandering de communicatie en samenwerking zo optimaal zijn en dat iedereen die betrokken is bij de verandering zijn inbreng heeft om de weerstand te minimaliseren.

  2. Het tweede traject starten we ook vanuit het bekende en vertrouwde maar hierbij ligt ons einddoel niet vast. We zullen het einddoel gedurende het proces moeten bijstellen. Dit is als het een zoektocht. Hierbij kan je beter een verkenningsronde organiseren met een beperkte groep die later met een goede communicatie de rest van de groep kan aanzetten tot de benodigde samenwerking die de verandering met zich mee brengt.

  3. Het derde traject kan beginnen van uit het onbekende. Op zoek naar nieuwe markten of nieuwe productiemogelijkheden. Dit is niet meer een zoektocht maar een avontuur. Hier vervagen de wetten die een proces beheersen en de uitkomst op resultaat is nooit op voorhand bekend. Hier is/zijn meestel één of twee personen aan de slag, die de resultaten aan de groep voorleggen. Pas als die resultaten duidelijk een nieuw idee of een nieuwe manier van werken opleveren zal de groep tot samenwerken bereid zijn. Als bij het resultaat het middel groter wordt dan het doel dan kan zelfs de beste communicatie de groep niet winnen.

Ervaar de dynamiek van belevend leren!

Wat we doen is veelzijdig. Trainingsburo GOAL trainingen.