COMPETENTIES

Maatwerkprogramma voor iedere opleidingsvraag!

Overal lees je het tegenwoordig: competentie management, competentie workshops, competentiegerichte trainingen en competenties waarnaar gevraagd wordt in een vacature.

Veel mensen weten “ongeveer” wel wat het is, maar wanneer je zoekt naar een definitie van ‘competentie’, kom je er verschillen tegen. Daarom hier eerst in het kort. Wat is nu eigenlijk een competentie? En welke competenties zijn er?

Iedereen beschikt over aangeboren capaciteiten en talenten…. Bijvoorbeeld klantgerichtheid, leiderschap, samenwerken…
Iedereen doet tijdens zijn leven kennis op en leert vaardigheden aan…. Iedereen bepaalt zijn of haar eigen houding en gedrag….

Wanneer je deze 3 factoren bij elkaar optelt, heb je het over een competentie. Competenties zijn vaardigheden, kennis en gedragselementen die een persoon in een (werk)situatie effectief doen functioneren. De vereiste competenties voor medewerkers zijn afgeleid van de kern-competenties van een organisatie. Kern-competenties zijn datgene wat nodig is om de missie van een organisatie te kunnen verwezenlijken. Competenties zijn dus erg afhankelijk van waar de organisatie voor staat of wil staan.

Leren door te doen!

Wil jij ook een trainingsevent organiseren? Neem dan contact op voor de mogelijkheden.

Contact

Het traject

Veel mensen weten “ongeveer” wel wat het is, maar wanneer je zoekt naar een definitie van ‘competentie’, kom je er verschillen tegen. Daarom hier eerst in het kort. Wat is nu eigenlijk een competentie? En welke competenties zijn er?

Iedereen beschikt over aangeboren capaciteiten en talenten…. Bijvoorbeeld klantgerichtheid, leiderschap, samenwerken…
Iedereen doet tijdens zijn leven kennis op en leert vaardigheden aan…. Iedereen bepaalt zijn of haar eigen houding en gedrag….

Wanneer je deze 3 factoren bij elkaar optelt, heb je het over een competentie. Competenties zijn vaardigheden, kennis en gedragselementen die een persoon in een (werk)situatie effectief doen functioneren. De vereiste competenties voor medewerkers zijn afgeleid van de kern-competenties van een organisatie. Kern-competenties zijn datgene wat nodig is om de missie van een organisatie  te kunnen verwezenlijken. Competenties zijn dus erg afhankelijk van waar de organisatie voor staat of wil staan.

Ontwikkeling van competenties

Ieder mens beschikt automatisch over competenties. Alleen is bij de één een competentie meer ontwikkeld dan bij de ander! Toch kan iemand altijd blijven werken aan de ontwikkeling van zijn of haar competenties. Of je nu hersenchirurg bent, of aan het vuilnis ophaalt.

Er zijn verschillende “categoriën” van competenties te vinden. Competenties zijn in te delen in 7 groepen: – Denken – Voelen – Doen – Zijn – Logica – Verbeeldingskracht – Interactie

Onderstaand competentie-woordenboek verwijst naar de trainingen die aandacht geven aan de desbetreffende competentie. Wilt u een training of competentieworskhop voor uw specifieke leervraag? Neem contact op met onze opleidingsadviseur voor een voorstel op maat!

 • Adviseren
 • Anticiperen
 • Argumenteren
 • Analytisch vermogen
 • Assertiviteit
 • Aanpassingsvermogen
 • Aansturen
 • Besluitvaardig
 • Commercieel handelen
 • Confronteren
 • Conflicthantering
 • Coachen
 • Collegialiteit
 • Controleren
 • Creativiteit
 • Doorvragen
 • Delegeren
 • Doelen stellen
 • Discipline
 • Doorzettingsvermogen
 • Empathie
 • Flexibiliteit
 • Feedback geven & ontvangen
 • Gewetensvolheid
 • Groepsgericht leidinggeven
 • Gespreksvaardigheid
 • Impact
 • Incasseringsvermogen
 • Initiatief tonen
 • Inzet
 • integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Kostenbewust handelen
 • Klantvriendelijkheid
 • Leiderschap
 • Loyaliteit
 • Leervermogen
 • Leidinggeven
 • Luisteren
 • Mondelinge communicatie
 • Motiveren
 • Mondelinge presentatie
 • Managementidentificatie
 • Netwerken
 • Organiseren van eigen werk
 • Oplossingsgericht
 • Onderhandelen
 • Oordeelsvorming
 • Omgevingsbewustzijn
 • Onafhankelijkheid
 • Overwicht
 • Ondernemersschap
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Presenteren
 • Persoonlijke presentatie
 • Prestatiemotivatie
 • Probleemanalyse
 • Resultaatgerichtheid
 • Schriftelijke communicatie
 • Sensitiviteit
 • Sociabiliteit
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Tact
 • Vergaderen en overleggen
 • Voortgangsbewaking
 • Visie
 • Vasthoudendheid
 • Zelfkennis
 • Zelfbeheersing
 • Zelfinzicht
 • Zelfontwikkeling
 • Zelfmanagement
 • Zelfvertrouwen