Aansturen

U kunt andere mensen tips geven en richtlijnen opleggen waardoor u bij succes een beter resultaat zult krijgen. 

Trainingen met deze competentie