Coachen

Richting en sturing geven aan een medewerker (collega) in het kader van diens taakvervulling; stijl van coachen aanpassen aan medewerker en situatie zodat betrokken medewerker zich optimaal kan ontwikkelen. 

Trainingen met deze competentie