Collegialiteit

U houdt rekening met de behoeften en belangen van u collegae. 

Trainingen met deze competentie