Controleren

In staat zijn na te gaan of anderen de opgedragen taken hebben uitgevoerd en zo nodig kritiek leveren of sancties stellen.

Trainingen met deze competentie