Delegeren

Eigen taken, beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers; effectief gebruikmaken van tijd en vaardigheden van de medewerkers.

Trainingen met deze competentie