Doelen stellen

Op een concrete manier aangeven wanneer iets bereikt moet zijn en binnen welk termijn.

Trainingen met deze competentie