Feedback geven & ontvangen

Feedback geven: 

Het gedrag, de presentaties, etc. van de ander beoordelen om aan te geven wat goed gaat en niet goed gaat zodat de ander daar rekening mee kan houden en zich eventueel kan aanpassen.

Feedback ontvangen: 

Open staan voor verbeterpunten die anderen aanreiken

Trainingen met deze competentie