Gespreksvaardigheid

Het voeren van gestructureerde gesprekken waarbij u de boodschap helder en duidelijk, in contact met de ander, overbrengt.

Trainingen met deze competentie