Managementidentificatie

Actieve betrokkenheid tonen met de belangen en problemen van het management.