Mondelinge presentatie

Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren, gebruikmakend van terzake doende middelen. Presentatie afstemmen op de behoeften van het publiek.

Trainingen met deze competentie