Onafhankelijkheid

Acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen overtuiging dan op een verlangen om een ander een plezier te doen. Een eigen koers varen.

Trainingen met deze competentie