Prestatiemotivatie

Zichtbaar hoge eisen stellen aan het eigen werk. Laten zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie.